BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 19:55 گرينويچ - شنبه 25 سپتامبر 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
سومين محاکمه متهمان پرونده قتلهای محفلی کرمان
 
شهر کرمان
متهمان افرادی را که در شهر کرمان فاسد تشخيص می دادند با استفاده از موقعيت خود در بسيج بازداشت می کردند و به قتل می رساندند
متهمان به ارتکاب پنج فقره قتل که به قتلهاى محفلى کرمان معروف شده است، براى سومين بار به محاکمه کشيده شدند.

متهمان که تعدادشان شش نفر است ابتدا در شعبه نهم دادگاه عمومى کرمان به قصاص نفس (اعدام ) محکوم شده بودند، اما ديوان عالى ايران اين حکم را نقض کرد و پرونده را به شعبه دهم دادگاه عمومی کرمان فرستاد که اين دادگاه نيز دوباره حکم به اعدام متهمان داد.

حکم مجدد اعدام متهمان پرونده قتلهای محلفی بار ديگر با مخالفت ديوان عالی مواجه شده و اکنون شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمان مأمور رسيدگی به اين پرونده است.

متهمان که گفته می شود عضو نيروی بسيج بوده اند و از آنان با نامهاى محمدحمزه م ، محمد. ى، سيلمان ج ، محمد س، چنگيز س و على م ياد شده در نيمه دوم سال 1381 پنج نفر با نامهاى محمدرضا نژادملايرى، شهره نيکپور، جميله اميراسماعيلى، مصيب افشارى و محسن کمالى را با استفاده از موقعيت خود به عنوان افراد بسيج دستگير کرده و به قتل رسانده اند.

متهمان انگيزه خود از اين قتلها را اجرای مجازات شرعی در مورد آنان اعلام کرده و گفته اند که قربانيان، افراد فاسدی بوده اند که بنابر شرع اسلام، مهدورالدم به شمار می روند، يعنی قتلشان واجب است.

در محاکمه های پيشين، اين ادعای متهمان که قربانيان مهدورالدم بوده اند مورد رسيدگی قرار نگرفت اما مجيد دوستعلی، رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمان که رسيدگی پرونده به او سپرده شده، اعلام کرده است که قصد دارد موضوع مهدورالدم بودن قربانيان را بررسی کند.

وی به عنوان قاضی جديد پرونده در مورد نحوه رسيدگی به پرونده با وکيلان مدافع متهمان و همچنين خانواده های قربانيان اختلاف نظر دارد:

 افرادى که دستگير کرديم مهدورالدم و لايق قتل بودند
 
متهم رديف اول

متهمان و شاکيان خواهان روشن شدن مواردی اند که ديوان عالی کشور با توجه به آنها تاکنون دو بار حکم اعدام متهمان را نقض کرده است، در حالی که قاضی جديد معتقد است که رسيدگی به پرونده

 به من می گفتند فاسد، اما خودشان نماز صبح نمى خواندند
 
يکی از جان به دربردگان

بايد از نقطه آغازين آن صورت بگيرد.

تاکنون خانواده های مصيب افشارى و محسن کمالى با دريافت ديه از خانواده متهمان اعلام رضايت کرده و از درخواست قصاص متهمان صرف نظر کرده اند و خانواده جميله اميراسماعيلى هم نسبت به يکى از متهمان اعلام رضايت کرده است .

به گفته آقای دوستعلی، حتی با وجود رضايت خانواده ها، باز هم محکومان به مجازات سه تا ده سال زندان محکوم خواهند شد اما غلامعلى رياحى، وکيل خانواده محمدرضا نژادملايرى، از مقتولان پرونده، گفته است که با اين پرونده نبايد همچون پرونده های عادی قتل برخورد شود بلکه محاکمه متهمان بايد با توجه به قانون تشديد مجازات آدم ربايان صورت بگيرد و حتی اگر خانواده مقتولان رضايت بدهند باز هم بايد مجازات اعدام برای محکومان در نظر گرفت.

هادى يزدانفر که از دست عاملان قتلها جان سالم به دربرده، در جلسه دادگاه متهمان را به ضرب و شتم، آدم ربايى و شروع به قتل متهم کرد و گفت: "به من می گفتند فاسد، اما خودشان نماز صبح نمى خواندند".

محمدحمزه ، م، متهم رديف اول پرونده که اتهامات آدم ربايى، سرقت، ارتباط نامشروع و تخريب و تحريق يک دستگاه خودرو عليه او مطرح شده، انگيزه خود از اقداماتی که به آن دست زده است را اصلاح جامعه اعلام کرد و گفت: "افرادى که دستگير کرديم مهدورالدم و لايق قتل بودند".

وی اتهام سرقت را نپذيرفت چون معتقد بود که "آنچه از قربانيان می ستانده، از لحاظ شرعی مباح بوده است."

محمدحمزه م در توضيح انگيزه خود و همدستانش در دادگاه اعلام کرد: "افرادى که کشتيم بارها دستگير و به مراجع قضايى تحويل داده شده بودند اما با جرمی کوچک، مجازات و سپس آزاد مى شدند".

وى مقتولان را افراد سابقه دار دانست و گفت: "آنها حين ارتکاب جرم دستگير شدند و ماندن آنان باعث اشاعه فساد و فحشا بود".

هنگامی که قاضی پرسيد که اگر متهمان قربانيان خود را افراد سوءسابقه دار می دانند چرا مدارک و مستندات سوء سابقه آنان را به دادگاه عرضه نکردند، وکيل مدافع متهم گفت: همه مدارک و پرونده ها در پايگاه مقاومت بسيج نگهدارى مى شده اما قضات پرونده حاضر نشدند آنها را درخواست کنند.

در پاسخ به اين ادعا، جعفر يزدى وکيل مدافع خانواده مقتولان اعلام کرد که فرمانده بسيج کرمان در يکى از جلسات گذشته دادگاه، ادعاى متهمان مبنى بر ارجاع گزارش به خود را رد کرده است.

اما يکى از وکلاى ديگر متهمان گفت: قضات نخواستند سابقه مقتولان را استعلام کنند تا مقرون به صحت بودن ادعاى متهمان مشخص شود، نه مهدورالدم بودن قربانيان.

وی افزود: "ما هيچگاه نخواسته ايم مهدورالدم بودن مقتولان را اثبات کنيم ، اما موضوع مهدورالدم بودن در قوانين کشور وجود دارد و جارى است".

اين دادگاه پنج ساعت به طول انجاميد و ادامه محاکمه به نهم اکتبر (هيجدهم مهر) موکول گرديد.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران