BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده:
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
بخشنامه رئيس قوه قضائيه برای جلوگيری از اعمال فشار بر متهمان
 
محمود هاشمی شاهرودی - عکس از خبرگزاری فارس
رئيس قوه قضاييه ايران برخی از بازداشتگاههای ايران را در نحوه برخورد با متهمان به زندان ابوغريب عراق تشبيه می کند
دادستانها و رؤسای ستادهای حفاظت اجتماعی قوه‌ قضائيه تهران که طی همايشی دو روزه در هتل المپيک تهران گردآمده بودند با بيانيه ای به اين همايش پايان دادند که در آن، انتقاد رئيس قوه قضائيه از عملکرد دادسراها و نحوه برخورد آنان با متهمان "ارج نهاده شده" و اعلام شده است که در جهت عملی ساختن خواست رئيس قوه قضائيه در اين زمينه تلاش خواهد شد.

محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه ايران طی سخنرانی در روز نخست همايش دادستانان، برخی از بازداشتگاههای ايران را در نحوه برخورد با متهمان به زندان ابوغريب عراق تشبيه کرده بود که بدرفتاری نظاميان آمريکايی با بازداشت شدگان در آن جنجالی جهانی برانگيخته است.

وی پس از آنکه در سخنرانی در اين همايش با انتقاد شديد از عملکرد دادسراها و نيروی انتظامی در برخورد با متهمان، آنان را از حرمت شکنی افراد و اقرار گرفتن از متهمان به شيوه های غيرقانونی برحذر داشت، بخشنامه ای به قضات سراسر ايران صادر کرده که در آن، بازجويی و تحقيق از متهمان به دست مأموران انتظامی و امنيتی را بدون حضور قاضی ممنوع کرده است.

بنابر اين بخشنامه، نيروهای انتظامی و امنيتی حق دخالت در تعيين قرار برای متهمان و اخذ تأمين از آنان ندارند و بايد در ادارات آگاهی و حتی المقدور، پاسگاه های نيروی انتظامی، يک نفر داديار يا بازپرس از دادسرا به صورت دائم مستقر باشد.

اين بخشنامه، قضات دادسرا را موظف کرده است قبل از احضار يا جلب افراد، تحقيقات مقدماتی در مورد آنان را تکميل کنند و از وجود دلائل کافی و توجه اتهام به ايشان مطمئن شوند.

همچنين، مأموران انتظامی و امنيتی نيز مجاز نخواهند بود که بدون دستور قاضی، افرادی را که جرم مشهود انجام نداده باشند احضار يا بازداشت کنند.

بخشنامه رئيس قوه قضائيه بازجويان را موظف کرده است که از پرسيدن سؤالات تلقينی از بازجويی شوندگان بپرهيزند و سؤالات "مفيد و روشن" از آنان بپرسند و پاسخهايشان را همان طور که بيان می ‌شود، بدون تغيير و تبديل يا تحريف ثبت کنند.

اغفال بازجويی شوندگان يا گرفتن اقرار از آنان در شرايط اکراه و اجبار، در بخشنامه رئيس قوه قضائيه ممنوع اعلام شده است

رئيس قوه قضائيه در بخشنامه خود تصريح کرده است که حين بازجويی نبايد سؤالات خارج از موضوع اتهام يا مربوط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم پرسيده شود، از بيان مطالبی در راستای مرعوب کردن متهمان و منکوب شدن شخصيت آنان بايد جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فيزيکی و روانی بايد اجتناب گردد، در غير اين صورت، اقرار و شهادتی که گرفته می شود، قابل قبول نخواهد بود.

در اين بخشنامه آمده که "کرامت انسانی ايجاب می ‌کند در جريان تحقيقات از به کارگيری الفاظ و کلمات توهين آميز و تحقيرکننده جلوگيری شود".

 حين بازجويی نبايد سؤالات خارج از موضوع اتهام يا مربوط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم پرسيده شود، از بيان مطالبی در راستای مرعوب کردن متهمان و منکوب شدن شخصيت آنان بايد جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فيزيکی و روانی بايد اجتناب گردد، در غير اين صورت، اقرار و شهادتی که گرفته می شود، قابل قبول نخواهد بود
 

در بخشنامه رئيس قوه قضائيه همچنين بر رعايت قانون در زمينه نحوه ضبط اشيايی که وسيله ارتکاب جرمند تأکيد شده و تصريح گرديده که تفتيش منازل اشخاص بايد در طول روز انجام گيرد، مگر آنکه ضرورت ايجاب کند.

طبق اين بخشنامه، تفتيش منازل اشخاص بايد با دستور و زير نظر قاضی و با رعايت کليه موازين شرعی و قانونی و توجه به حقوق همسايگان انجام گيرد و و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارند ممنوع است.

در پايان بخشنامه تأکيد شده که مسئوليت هرگونه تخلفی که مأموران انتظامی و امنيتی در جريان تحقيقات مقدماتی انجام دهند، علاوه بر فرد متخلف، متوجه قاضی پرونده نيز خواهد بود.

مفاد و دستورات اين بخشنامه در واقع در قانون آئين دادرسی کيفری ايران که سالهاست در اين کشور لازم الاجراست وجود دارد و رئيس قوه قضائيه در واقع به تأکيد بر موادی از قانون آئين دادرسی کيفری پرداخته و به توضيح و تبيين مفاد آنها پرداخته است.

دادسرای انتظامی قضات و مقامات و مديران قضايی که حسب وظايف قانونی خود موظف به نظارت بر جريان دادرسی اند، مسئول اجرای دقيق اين بخشنامه اعلام شده اند.

محمود هاشمی شاهرودی از همان شش سال پيش که رياست قوه قضائيه را در دست گرفت انتقاد از اين دستگاه را آغاز کرد و در همان ابتدا آن را "ويرانه" خواند اما اين انتقادها تغييری در رويه بخشی از قوه قضائيه که برخورد با روزنامه نگاران و فعالان سياسی و مدنی را بر عهده دارد ايجاد نکرده است.

هرچند در پی انتقادی که او اخيراً از نحوه برخورد با متهمان پرونده موسوم به سايتهای اينترنتی به عمل آورد، اغلب وبلاگ نويسان و روزنامه نگارانی که در ارتباط با اين پرونده بازداشت شده بودند تبرئه شدند و قضات و مأمورانی که به برخورد با آنها پرداخته بودند تحت پيگرد قرار گرفتند.

 
 
66ديدگاه
انتقاد شديد هاشمی شاهرودی از قوه قضائيه تحت امر خود، چرا؟
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران