BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 20:50 گرينويچ - چهارشنبه 25 مه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
افق تحولی پيدا نيست - ايران در گزارش عفو بين الملل
 
شمع روشن اميد نشانه عفو بين الملل
ايران همچنان صحنه نقض گسنرده و بی مهار حقوق بشر است
عفو بين الملل در تازه ترين گزارش خود دولتهای مختلفی را در سراسر جهان به نقض تعهد خود برای بازسازی نظم سياسی بر اساس توجه به حقوق بشر متهم کرده است.

عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می گويد آمريکا بيشترين آسيب را به حقوق بشر وارد کرده است زيرا در زندان ابوغريب عراق به اعمال شکنجه دست زده است و از تحقيق شايسته در باره سوء رفتار با زندانيان بازمانده است.

اين سازمان می گويد که نگرش آمريکا به اين مساله موجب رواج سوء رفتارهای مشابه در سراسر دنيا شده است.

گزارش عفو بين الملل همچنين هشدار می دهد که گريش ايدئولوژیک جديدی در حال ظهور است که زبان آزادی و عدالت را برای پيشبرد سياست ارعاب و عدم امنيت استفاده می کند.

اين گزارش واکنش جامعه بين المللی را نسبت به بحران های حقوق بشر غيرموثر توصيف کرده و بخصوص منطقه دارفور در سودان را نمونه آورده است.

گزارش سالانه عفو بين الملل همچنين خواستار انجام اصلاحات در ساز و کار کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد شده و می گويد که اين کميسيون به تريبونی برای تجارت سياسی شده تا رسيدگی به حقوق بشر و اين وضعيت مانع اقدام در مواجهه با سوء رفتارها می شود.

ايران: دستگيری های بی رويه، محاکمات ناعادلانه

عفو بين الملل در بررسی های خود از وضع حقوق بشر سال 2004 در کشورهای مختلف فصلی را نيز به ايران اختصاص داده است.

به نوشته عفو بين الملل دهها تن از زندانيان عقيدتی و سياسی که در سالهای گذشته طی محاکمات غيرمنصفانه به زندان محکوم شده اند همچنان در زندان اند. بعلاوه دهها نفر ديگر بويژه در ارتباط با رسانه های مکتوب و اينترنتی و به اتهام "به خطر انداختن امنيت ملی" يا اتهاماتی نظير توهين به مقامات و ارزش های مذهبی دستگير شدند.

بسياری از خانواده های دستگيرشدگان نيز مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند.

همچنين، مدافعان مستقل حقوق بشر با تهديد و فشار روبرو شده اند و دست کم دو نفر در بازداشتگاه فوت کرده اند و 159 نفر نيز اعدام شده اند که يکی از آنها زير 18 سال بوده است.

در عين حال، به عقيده عفو بين الملل شمار واقعی کسانی که اعدام شده اند يا مورد تنبيه بدنی مانند شلاق قرار گرفته اند خيلی بالاتر است.

حقوق سياسی در چنبره نظام گزينش

عفو بين الملل با اشاره به انتخابات پارلمانی در ماه فوريه سال 2004 بر نقايص اين انتخابات بخصوص رد صلاحيت گسترده نامزدها انگشت نهاده است و می گويد: اين انتخابات باعث شد که گروههايی به پارلمان وارد شوند که با اصلاحات اجتماعی و سياسی مخالف اند.

از سوی ديگر نگرانی های بين المللی در باره تعهدات هسته ای ايران اخبار ديگر از اين کشور را تحت الشعاع قرار داد. با اينهمه، مذاکرات حقوق بشری ايران و اتحاديه اروپا چند نکته را آشکار ساخت: در ماه مارس 2004 اتحاديه اروپا اعلام کرد که بهبود چندانی در وضع حقوق بشر صورت نگرفته است و نقض حقوق انسانی به طور گسترده باقی است.

در عين حال چندين نفر از فعالان حقوق بشر از روند گفتگوهای ايران و اتحاديه اروپا به دليل فقدان شفافيت و غيرموثر بودن انتقاد کردند.

اتحاديه اروپا سرانجام در بيانيه نهايی خود نگرانی های ديرين خود را در باره وجود شکنجه، تبعيض مذهبی، حقوق نابرابر زنان، اعمال مجازات اعدام و عدم استقلال قوه قضايی ابراز کرد.

عفو بين الملل در ادامه گزارش سالانه خود به نقش "گزينش ها" در اعمال نظام تبعيض آميز استخدام در نهادهای دولتی و يا ورود به مراکز آموزشی اشاره کرده است و نيز قوانين مشابهی را که دولت بر موسسات حرفه ای مانند اتحاديه ها اعمال کرده يادآوری می کند.

دامنه تبعيض ها بجز مسائل سياسی به تفاوت های مذهبی نيز کشيده می شود و گروههايی مانند بهايی ها و اهل حق و صابئين و مسيحيان انجيلی را نيز در بر می گيرد. چنين گروههايی به طور حتم در معرض تبعيض های گزينشی قرار می گيرند که در بخشی از آن آنها را از دسترسی به آموزش نيز محروم می سازد.

محکوميت ايران در مجمع عمومی سازمان ملل

در ماه نوامبر 2004 نيز مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در محکوميت ايران در رعايت نکردن حقوق بشر به تصويب رساند. اين قطعنامه بويژه بر اين نکته تاکيد داشت که ايران نتوانسته است خود را با معيارهای جهانی مديريت قضايی هماهنگ کند در نتيجه روند بررسی حقوقی مناسب در اين کشور وجود ندارد و ايران به برگزاری محاکمات منصفانه و علنی و حق برخورداری متهمان از وکيل و مشاوره حقوقی تن نمی دهد.

قطعنامه همچنين خواستار انتصاب يک دادستان مستقل برای تهران و انجام تعهدات بين المللی ايران شد. در عين حال، مجمع عمومی سازمان ملل به درخواست ايران پيشنهاد خود را برای بازديد گروه کاری سازمان ملل که موضوع مفقود شدن افراد سياسی را بررسی می کند به تعويق انداخت.

روزنامه نگاران، زندانيان بالقوه

در زمينه محدويتهای آزادی بيان گزارش عفو بين الملل به طور خاص به رفتار سياسی قوه قضايی در قبال روزنامه نگاران اشاره رفته است. دستگيری های خودسرانه، محاکمات غيرمنصفانه و حبس روزنامه نگاران از روش های معمول ايران قوه قضايی ايران، که "بشدت سياسی" است، در سال گذشته بوده است.

عفو بين الملل همچنين وادار کردن دستگيرشدگان به توبه نامه نويسی را مورد توجه قرار داده است و بر اين نکته تاکيد گذارده که در سال گذشته بخصوص اين روش با اعتراف بعدی وبلاگ نويسان دستگيرشده به اينکه زير فشار توبه نامه نوشته يا مصاحبه کرده اند زير ذره بين رسانه ها و مجامع حقوق بشر قرار گرفت.

معطل گذاشتن محاکمه يا رسيدگی به پرونده در مواردی که به زندانيان خاص مربوط است از نکته های ديگر مورد اشاره در گزارش عفو بين الملل است. در اين مورد بويژه سرنوشت محاکمات روسنفرکران ملی مذهبی مانند تقی رحمانی، رضا عليجانی و هدی صابر ياد شده است.

دادگاه اين سه تن بيش از يکسال صدور حکم در باره آنها را به تعويق انداخته است و به اين ترتيب خانواده آنها نيز برای هر نوع اقدام بعدی قانونی نمی توانند دست به کاری بزنند. از سوی ديگر اينکه در ماه نوامبر مقامات اعلام کردند که آنها می توانند در قبال وثيقه آزاد شوند تا کنون از آزادی آنها جلوگيری شده است.

پرونده های ناتمام و بی سرانجام

در بخش ديگری از گزارش عفو بين الملل، اين سازمان به محاکمه محمدرضا اقدم احمدی از عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی به اتهام قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار ايرانی کانادايی اشاره کرده است. گزارش به اين نکته توجه می دهد که محاکمه او دو روزه پايان يافت و متهم از اتهامات خود نيز تبرئه شد و سپس يک سخنگوی قوه قضايی اعلام کرد که مرگ زهرا کاظمی بايد در نتيجه يک تصادف بوده باشد.

اين در حالی است که گزارش های پزشکی قانونی پس از مرگ خانم کاظمی حاکی از آن بود که وی به قتل رسيده است.

مجامع بين المللی روند سست قضايی در بررسی اين پرونده مهم را محکوم کرده اند. خانواده زهراکاظمی خواستار تجديد نظر در حکم دادگاه شده اند.

عفو بين الملل ضمن اشاره به زندانيان ديگری مانند احمد باطبی و منوچهر و اکبر محمدی که به دنبال اعتراضات دانشجويی سال 1999 و در اثر محاکمات ناعادلانه به زندان محکوم شدند و همچنان در زندان اند و نيز تبرئه نهايی هاشم آغاجری که طی يک پرونده جنجالی به اتهام کفرگويی به اعدام محکوم شده بود به بلاتکليف ماندن پرونده قتل های زنجيره ای اشاره می کند و می گويد شش سال پس از اين قتل ها هيچ گامی برای محاکمه آمران و عاملان اين قتل ها برداشته نشده است.

 
 
66حقوق بشر
انتقاد شديد عفو بين الملل از 'ايدئولوژی ارعاب' آمريکا
 
 
66روز جهانی آزادی مطبوعات
سالی 'بدتر' از سالهای قبل برای مطبوعات ايران و مقايسه ای با ديگر کشورهای 'خطرناک'
 
 
66زهرا کاظمی
يک پرونده ناتمام: کانادا روابط خود را با ايران محدود کرد
 
 
66از ديگر رسانه ها
'بازگشت محور شرارت' : تحليلی از اکونوميست در باره فعاليتهای هسته ای ايران
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران