BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 23:56 گرينويچ - شنبه 25 ژوئن 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
ارزيابی صاحب نظران از نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران
 
پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری ايران در حالی که بخش عمده ای از جامعه روشنفکری ايران و جمع کثيری از فعالان سياسی، مطبوعاتی و فرهنگی عليه او تبليغ می کردند، مايه شگفتی اغلب ناظران را فراهم آورده است.

در اين خصوص نظر فعالانی را جويا شديم که پيش از برگزاری انتخابات يا مردم را به عدم شرکت در انتخابات تشويق می کردند يا اينکه به رأی دادن به رقيب آقای احمدی نژاد فرامی خواندند.

گزيده ای از نظرات ايشان را می توانيد در اينجا بخوانيد و بشنويد (اسامی افراد به ترتيب الفبايی تنطيم شده است):


داوود هرميداس باوند
 انتخاب احمدی نژاد مؤيد آن است که سپاه موفق شده است در قوای مقننه، مجريه و به طريق اولی، در قوه قضائيه رسوخ و نفوذ فزاينده و گسترده کند
 
داوود هرميداس باوند

شعارها و پيامهای انتخاباتی صرفاً پيام و شعار است و دال بر اين نيست که کسی که در انتخابات موفق می شود امکان يا توانايی آن را بيابند که به حل مسائل همت بگمارند، تحقق اين پيامها و قولها و شعارها يا گام برداشتن بسوی آنها عملاً تنها تا حدودی ممکن است.

انتخاب آقای احمدی نژاد مؤيد آن است که سپاه پاسداران موفق شده است در زمينه های مختلف در قوه مقننه، مجريه و به طريق اولی، در قوه قضائيه رسوخ و نفوذ فزاينده و گسترده کند.

نکته دوم پيدايش شکاف و تنش درون سيستم است که احتمالاً پس از سپری شدن دوره بهت و حيرت کنونی به شکل ديگری ظاهر خواهد شد و نکته ديگر اينکه گروههای سياسی با اين پيشامد و رويداد ناگزير به بازتعريف و بازنگری رويه گذشته و خط مشی آينده خود خواهند شد.

اما در مورد سياست خارجی فکر نمی کنم مواضع آقای احمدی نژاد و هودارانش تأثير عمده ای در تصميم گيری مردم ايران برای رأی دادن به او داشته است، چون هم او کمتر در مورد سياست خارجی به اظهارنظر پرداخت و هم اينکه همه می دانند که تصميم گيری در سياست خارجی در سطح بالاتری صورت می گيرد.


ابوالحسن بنی صدر
 هشت سال اصلاح طلبی در درون رژيم، سرانجامی بهتر از اين پيدا نمی کند
 
ابوالحسن بنی صدر

اينکه پايان هشت سال اصلاح طلبی در درون رژيم، انتخاب آقای احمدی نژاد شده معنايش اين است که اصلاح رژيمی استبدادی از درون سرانجامی بهتر از اين پيدا نمی کند.

اين رژيم به جايی رسيده که کسانی که معارض يا مانع تصرف دولت به دست گروه خاصی در آن شوند بايد حذف گردند، حتی اگر اين کسان آقای هاشمی رفسنجانی و ابواب جمعی ايشان باشند.

اکنون اين رژيم و مافياهايی که در آن قدرت را تصرف می کنند هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی به انزوای کامل کشيده شده و کاملاً بی حجاب و عريان گرديده و فضا کاملاً باز شده و برای کوشش کوشندگانی که می خواهند ايران را به مردمسالاری برسانند يکی از بهترين فرصتها فراهم آمده است.

در جامعه ای مثل جامعه ايران بيش از شصت درصد مردم رأی نمی دهند و شرکت همين شصت درصد در انتخابات نشان می دهد که تحريم بی اثر بوده و هشداری است به کسانی که اول می گفتند از ترس بدتر بايد به بد رأی داد و بعد هم گفتند از ترس بدترين به بدتر رأی بدهيد و حالا گرفتار بدترين شده اند.سيمين بهبهانی
 برای آقای احمدی نژاد آرزوی موفقيت می کنم
 
سيمين بهبهانی

من که رأی ندادم و دو ماه است که مرتب اعلام می کنم که رأی نمی دهم و نخواهم داد چون انتخاباتی را که در آن پنج شش نفر گزينش و به من اجبار شود که بين آنها يکی را انتخاب کنم قبول ندارم.

در مورد نتيجه اين رأی گيری هم بايد منتظر آينده باشيم.

من نه خلق و خوی آقای احمدی نژاد را می شناسم، نه از او مقاله ای خوانده ام و شخصاً شناختی راجع به اين دوست عزيز ندارم، تنها شناخت من اين است که در تهران کارهای خوبی کرده؛ خيابانها تميز است، گلکاری شده و چيزهايی که مربوط به شهر است تا اندازه ای درست شده اما نمی دانم که آيا می تواند اين وضع نابسامان مملکت را درست کند، اقتصاد را سروصورت دهد، روابط ما را با دولتهای خارجی تنظيم کند، نفت ما را طوری بفروشد که به ضرر ما نباشد ...

مضافاً اينکه ما در مملکتی زندگی می کنيم که اکثر کارها بايد به رأس حکومت برگردد و آن رأس حکومت هرچه بفرمايد همان می شود، بنابراين من زياد مطمئن نيستم اما اميدوارم آقای احمدی نژاد بتواند کاری کند، آرزوی من اين است که موفق شود.

هيچ دوست ندارم که آقای احمدی نژاد شکست بخورد، چون اگر شکست بخورد يک مرحله ديگر عقب می افتيم اما آينده به هيچ وجه برايم قابل پيش بينی نيست.


خشايار ديهيمی
 انتخاباتی در کار نبود بلکه مسابقه دونفره بود
 
خشايار ديهيمی

اگر واقع بينانه ارزيابی کنيم، جای شگفتی نخواهد بود اما اکثر تحليلگران دچار اين اشتباهند که وضع جامعه را بر مبنای دور دوم انتخابات تحليل می کنند، در حالی که فارغ از شکست و پيروزی برای اينکه واقعيت جامعه مان را بدانيم بايد روی دور اول انتخابات متمرکز شويم، چون نمی شود کل جامعه در يک هفته عوض شود.

آقای احمدی نژاد در دور اول شش ميليون رأی آورد و اصلاح طلبان چهار ميليون نفر و وزن آنهايی که تحريم کرده بودند هم مشخص بود اما دور دوم انتخابات مسابقه ای فردی بود بين آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی که هر قدر هم که نيروی روشنفکری پشت او جمع شد نتوانست نکات منفی او را جبران کند و سرانجام نتيجه ای به دست آمد که به نظر شگفت انگيز می آيد اما واقعيت جامعه نيست.

اگر مردم واقعاً طالب آقای احمدی نژاد بودند حتماً در دور اول او می بايست چنين رأی شگفتی می آورد.

آقای رفسنجانی نماد نوعی اختلاف طبقاتی در جامعه بود و آقای احمدی نژاد از اين فرصت بخوبی استفاده کرد و ابزار آن را هم در دست داشت، بنابراين ديگر انتخاباتی در کار نبود بلکه مسابقه دونفره بود.


مهدی سامع
 آقای خامنه ای خيال خود را از مخالفان درونی راحت کرد
 
مهدی سامع

اين فرايند از ابتدا از دفتر آقای خامنه ای هدايت شد و انصار حزب الله و جريانی که به آن می گفتيم لباس شخصيها توانست بر بستر موجی از تقلب، تزوير و رياکاری و تبليغاتی که سابقه نداشت و با کمک بسيج آقای احمدی نژاد را بالا بياورد و آقای خامنه ای با اين کار خيال خود را از مخالفان درونی راحت کرد.

دفتر ولی فقيه و کسانی که پشت اين کار بودند حتی تشکيلاتی همچون مؤتلفه و جامعه مدرسين را دور زدند و فکر می کنند که با حاکميت يکدست شده ای روبرو خواهند بود در حالی که تضادهايشان آن قدر زياد است که نمی توانند به اهدافشان برسند.

تشکيلات اصلی محافظه کاران الآن در فرم حکومتی کنار گذاشته شده و به نوعی تحقير شده اند و من فکر نمی کنم آقای خامنه ای بتواند همه اينها را دور بزند، بلکه تضادهای اينها تشديد می شود و بناچار وضعيتی به وجود می آيد که احمدی نژاد نخواهد توانست اهدافی را که مطرح کرده است پياده کند.

کسانی هم که در گوشه و کنار به خاطر برخی شعارها بخصوص به دليل مسائل اقتصادی رأی دادند پشيمان خواهند شد، همان طوری که کسانی که به خاتمی رأی دادند پشيمان شدند.


عيسی سحرخيز
 هنگامی که صدای پای پوتين نظاميها و حرکتهای فاشيستی می آيد شرايط را دگرگون می کند و شاهد رأی سازی و تقلب ساختاری در انتخابات رياست جمهوری ايران می شويم
 
عيسی سحرخيز

جريان مقابل اصلاح طلبان که رسانه ملی (صداوسيما) را در اختيار دارد، وقتی حس کرد که مطبوعات روی رأی مردم اثر دارند شروع کرد به ضربه زدنهای شديد عليه مطبوعات به گونه ای که بيش از يکصدوده نشريه را تعطيل کرد، بسياری از روزنامه نگاران را به گوشه زندان فرستاد، ممنوع القلم کرد يا مجبور کرد از کشور خارج شوند.

به اين دليل، رابطه مردم و اهالی فکر و انديشه قطع شد و رسانه ملی ذهن مردم را شکل می دهد.

روزنامه های اصلاح طلب زمانی با تيراژ پانصدهزار نسخه در روز منتشر می شدند و در يک روز سه روزنامه با تيراژ بالای پانصدهزار نسخه منتشر می شد.

الآن آن تيراژها به هيچ وجه شکل نمی گيرد و اگر روزنامه ای به تيراژ حدود صدهزار نسخه در روز برسد، به قول معروف کلاهش را بالا می اندازد؛ تيراژهای پانصدهزار تايی به تيراژهای ده پانزده هزارتايی کاهش پيدا کرده است.، چون روزنامه ها را بسته و اعتماد مردم به روزنامه ها را به دليل فضای سانسور و خودسانسوری از بين برده اند و ذهنها را شکل می دهند.

تحولاتی که اين گونه شکل می گيرد هنگامی که صدای پای پوتين نظاميها و حرکتهای فاشيستی می آيد شرايط را دگرگون می کند و شاهد رأی سازی و تقلب ساختاری در انتخابات رياست جمهوری ايران می شويم.


ماشاء الله شمس الواعظين
 مردم از اصلاح طلبان تشکيلاتی، دورويی ديدند
 
ماشاء الله شمس الواعظين

اجازه دهيد از اين عبارت هرچند هم تند و راديکال باشد استفاده کنم چراکه ظاهراً عبارت ديگری نمی توان به جای آن به کار برد: "مردم از اصلاح طلبان تشکيلاتی دورويی ديدند".

آنها هفته قبل به مردم گفتند برای اينکه هاشمی رأی نياورد به معين رأی بدهند و هفته بعد به مردم گفتند به هاشمی رأی بدهند تا احمدی نژاد رأی نياورد.

در مقابل، محافظه کاران در برابر دو الگو، يکی الگوی شبه دموکراتيک که دکتر معين نمايندگی می کرد و ديگری الگوی توسعه گر که آقای هاشمی رفسنجانی نمايندگی می کرد به لحاظ رسانه ای موفق عمل کردند.

محافظه کاران و جنبش فرودستان يا به تعريف کلاسيک ايران، طبقه مستضعف و نيروی سياسی که پشت آن قرارداشت موفق شد ساخت دولت کنونی را "غارتگر" يا به معنای لخت و عريان آن، "دزد" معرفی کند که بايد تصفيه شود و قدرت دوباره به دست مستضعفان يا فرودستان بيفتد.

وقتی جنبشی به وضعيتی آتشين و به نقطه انفجار برسد ديگر بردباری و شکيبايی خود را برای افقهای استراتژيک و بلندمدت از دست می دهد و دست به واکنشی سريع و شتابان می زند.

اين همان اتفاقی بود که در روز انتخابات افتاد و به نظر من بايد مدتها موضوع پژوهشهای جامعه شناختی و سياسی و رسانه ای قرارگيرد تا جامعه ايران و تحولات و پيشرفتها و پسرفتهای آن که به صورتی تناقض آميز درآمده قابل ارزيابی و اندازه گيری و پيش بينی شود.


شيرين عبادی
 مطمئنم که وضعيت زنان در ايران به عقب برنخواهد گشت
 
شيرين عبادی

پيروزی آقای احمدی نژاد با توجه به اينکه طبق قانون اساسی، رئيس جمهور اختيارات زيادی ندارد، تفاوت چندانی در وضعيت ايران پديد نخواهد آورد، يعنی افرادی که آن قدر قدرتمند بودند که جلوی برنامه های آقای خاتمی را بگيرند الآن هم در قدرتند.

مهم نيست که رئيس جمهور چه طرز تفکری راجع به زنان داشته باشد، مهم اين است که زنان ايران چگونه از آزاديهای خودشان پاسداری کنند.

خوشبختانه جنبش زنان در ايران بسيار قوی است و اين جنبش وسعت يافته اجازه نخواهد داد که پيروزيهای به دست آمده از ميان برود.

من مطمئن شده ام که وضعيت زنان در ايران به عقب برنخواهد گشت؛ آزادی جاده ای است يکطرفه، راهی که طی شد ديگر قابل برگشت نيست.


عبدالله مؤمنی
 فضای جديد هيچ تأثيری بر روند فعاليت جريانهای دانشجويی نخواهد داشت
 
عبدالله مؤمنی

نتيجه اين انتخابات مؤيد دغدغه های دانشجويان بود که اميد به اصلاح از درون ساختار و از طريق سازوکارهای انتخاباتی را منتفی می دانستند.

ما معتقديم که برای ذائقه عمومی مردم چيزی دارای اولويت و ارزش بود که به هر حال، نخبگان و فعالان سياسی و روشنفکری اصلاح طلب عاجز از درک و تحليل آن بودند.

جريان دانشجويی ايران معتقد است که همچنان بايد در طرح مطالبات جامعه در ابعاد سياسی و مسائل مربوط به حوزه شهروندی افراد و بخصوص مسائل اقتصادی جامعه فعال باشد

فضای جديدی که قرار است حاکم شود هيچ تأثيری بر روند فعاليت جريانهای دانشجويی نخواهد داشت کما اينکه ما در سالهای قبل از دوم خرداد 76 چنين فضاهايی را تجربه کرده بوديم.

ما معتقديم که گروههای سياسی و جريانات اجتماعی ضمن اينکه بايد در راستای تقويت جامعه مدنی و پيوند آن با مردم روی دغدغه ها و مطالبات اصلی مردم، بخصوص مطالبات معيشتی دست بگذارند همچنان با اميد در راستای مطالبات دموکراسی خواهانه و آزادی فعاليت و تلاش کنند.


داريوش همايون
 نشانه ای پرمعنا برای جامعه جهانی که ديگر درباره اوضاع سياسی ايران آرزوپروری نکنند
 
داريوش همايون

پيروزی احمدی نژاد نشان می دهد که دستگاه جمهوری اسلامی بسوی يکپارچگی پيش می رود و اوضاع را يکسره می خواهد و اين نشانه پرمعنايی است هم برای مردم ايران و هم برای جامعه جهانی که ديگر درباره اوضاع سياسی ايران آرزوپروری نکنند.

مخالفان رژيم که از شرکت در انتخابات حمايت می کردند سرتاسر اميد خود را گذاشته بودند روی هاشمی رفسنجانی که کارنامه بسيار سياهی دارد و نمی توانست رأی مردم را جلب کند، انتخاب چنين کسی به عنوان نجات دهنده دموکراسی و حقوق بشر در ايران حقيقتاً مايه شرمساری است.

اکنون ديگر آينده خيلی سرراست تر شده و مبارزه قدرت درون جمهوری اسلامی خيلی بالا خواهد گرفت، برای اينکه شکست خوردگان، بويژه هاشمی رفسنجانی آرام نخواهند نشست و مقاومت مردم هم اوج خواهد گرفت، چون آسانگيری در زمينه های اجتماعی عده زيادی را موقتاً آرام کرده بود و وقتی دوباره به اين "حقوق" تجاوز شود، مسلماً واکنشهايی برخواهد انگيخت.

در برون ايران نيز بايد منتظر وارد شدن فشارهای بيشتری بر رژيم باشيم.


ابراهيم يزدی
 اين طور نيست که بخش قدرتمندی از درون حاکميت از صحنه سياسی حذف شده باشد
 
ابراهيم يزدی

علی الاصول ما معتقديم که تنها راه طرح و پيگيری مطالبات، حضور مردم در صحنه و مشارکت در انتخابات است؛ تحريم انتخابات در جامعه ايرانی ما که روحيه ها اتکالی است به معنای استعفا دادن از فعاليت و نشستن در منزل است.

نهضت آزادی ايران هميشه با چنين روحيه ای مخالف بوده است و اعتقاد دارد که در همين انتخابات با حضور خود و تماسهای بسيار گسترده ای که از طريق فعاليت انتخاباتی با قشرهای مختلف مردم در شهرستانهای دور و نزديک داشته توانسته است در حد خود بر فرايند تحولات اثر بگذارد.

فراموش نکنيم که در اين انتخابات بخش قدرتمندی از درون حاکميت در رقابت با آقای احمدی نژاد از صحنه بيرون رفته اما اين طور نيست که از صحنه سياسی ايران حذف شده باشد.

از سوی ديگر، محافظه کاران قديمی که قدرت کافی دارند با جريان جديد راست افراطی درگير خواهند شد.

بنابراين اين طور نيست که با پايان انتخابات مسائل حل و فصل شده باشد و ما بتوانيم در انتظار تغييرات بسيار کليدی در سياستهای اقتصادی بنشينيم.

 
 
66انتخابات رياست جمهوری
دلايل صاحبنظران سياسی برای موفقيت احمدی نژاد در انتخابات
 
 
66انتخابات و غافلگيری بورس
ايران همانند آمريکا کشور سهامداران می شود؟
 
 
66رای طلايی
لحظه شماری بازار مضطرب سرمايه ايران برای بازگشت آرامش
 
 
66زندگی نامه
محمود احمدی نژاد
 
 
66زندگی نامه
علی اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی)
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران