BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 09:41 گرينويچ - چهارشنبه 29 ژوئن 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
پيش بينيهای 'شگفتی برانگيز' در مورد برنامه‌های احمدی نژاد
 
مهدی کلهر
مهدی کلهر در گفتگو با بخش فارسی راديو بی بی سی اظهاراتی که در مصاحبه با شبکه تلويزيونی مهاجر کرده است را برنامه های فرهنگی آقای احمدی نژاد ندانسته بلکه گفته که اين اظهارات، نظرات شخصی خود اوست
برخی سايتهای اينترنتی مطالبی از مهدی کلهر، نماينده محمود احمدی نژاد در دوران تبليغات انتخاباتی نقل کرده اند که از آن جهت که که کاملاً با پيش بينيهايی که در زمينه برنامه های فرهنگی و اجتماعی آقای احمدی نژاد در دوران رياست جمهوری اش مغايرت دارد، اسباب شگفتی ناظران را فراهم آورده است.

اين سايتها اظهارات منسوب به مهدی کلهر را از مصاحبه او با شبکه تلويزيونی ماهواره ای فارسی زبان مهاجر نقل کرده و به عنوان سياستهای فرهنگی دولت آينده محمود احمدی نژاد منتشر کرده اند.

از آقای کلهر نقل شده که آقای احمدی نژاد می ‌خواهد نيروی انتظامی به هيچ عنوان به نوع پوشش و نحوه‌ تعامل دخترها و پسرها کار نداشته باشد، خوانندگان و گروههای موسيقی که در خارج از ايران، بويژه لس آنجلس مشغول به کارند و از جمله، خوانندگان زن امکان فعاليت در داخل ايران بيابند و همه مردم آزادانه بتوانند برنامه های شبکه های تلويزيونی ماهواره ای را دريافت کنند.

مهدی کلهر در گفتگو با بخش فارسی راديو بی بی سی اظهاراتی که در مصاحبه با شبکه تلويزيونی مهاجر کرده است را برنامه های فرهنگی آقای احمدی نژاد ندانسته بلکه گفته که اين اظهارات، نظرات شخصی خود اوست اما از آنجا که از سابقه ای فرهنگی برخوردار است و در مسائل مختلف مورد مشورت آقای احمدی نژاد قرار می گيرد، به احتمال زياد آقای احمدی نژاد به سمت اين گونه سياستها پيش برود.

آقای کلهر در اين گفتگو تصريح کرده که محمود احمدی نژاد صبغه فرهنگی ندارد، در ميان اطرافيانش چهره شاخص فرهنگی وجود ندارد، خود يا اطرافيانش تخصصی در زمينه رسانه ها ندارند و خودش را تنها فردی معرفی کرده که در دوران انتخابات زمينه مسائل فرهنگی مورد مشورت آقای احمدی نژاد قرار می گرفته است.

آقای کلهر که از مديران وزارت ارشاد و صداوسيما بوده همچنين تأکيد کرده که آقای احمدی نژاد آن گونه که در مصاحبه وی با شبکه مهاجر مطرح شده، فردی است که می‌ خواهد همه شاد باشند، حکومت در حريم خصوصی افراد دخالت نکند، پوشيدن لباسهای محلی در جامعه شهری ايران باب شود و مردم ديگر شاهد "آن بگير و ببندهای سابق" در زمينه مطبوعات نباشند.

اين در حالی است که شمار قابل توجهی از هواداران آقای احمدی نژاد که در روزهای اخير ديدگاههای خود را برای رسانه ها مطرح کرده اند انتظار دارند که وی سياستهای سختگيرانه تری در قبال مسائل فرهنگی و اجتماعی اتخاذ کند.

از جمله، محمد تقی رهبر، نماينده‌ اصفهان در مجلس شورای اسلامی که يکی از مطالبات مجلس از دولت آينده را برخورد با "بدحجابی" زنان و دختران و کشيده شدن "ديوار عفاف" در جامعه اعلام کرده است.

وی که عضو کميسيون فرهنگی مجلس است در جمع خبرنگاران در مجلس گفته: "ما خجالت می‌ کشيم در مملکت اسلامی برخی از زنان و دختران اين ‌گونه رها شده ‌اند، اگر اينها همين نيم وجب دستمالی را که روی سرشان است بردارند، کسی نيست که به آنها حرفی بزند".

آقای رهبر، تشکيل خانه شادی، کلاسهای موسيقی و اردوهای مختلط دانشجويان را از مشکلات دانشگاهها عنوان کرده و خواستار آن شده که محمود احمدی نژاد نهادهای فرهنگی را از وجود "عناصر ناسالم" پاک کند.

در مقابل، مهدی کلهر، بسياری از اظهاراتی را که در مورد سختگيری و کاهش آزاديهای فرهنگی و اجتماعی به محمود احمدی نژاد نسبت داده می شود در حد طنز و لطيفه ارزيابی کرده و گفته که آقای احمدی نژاد خودش به اين حرفها می خندد.


برخی نظرات شما

به نظر من حمايت از آقای احمدی نژاد به نوعی طبقاتی "معنا شد"... مردمی از طبقه فرودست از ايشان حمايت کردند به زعم خود از طبقه خويش دفاع کردند که اگر من هم بودم همين کار را می کردم. شکاف طبقاتی در ايران در اين دوره انتخابات (با توجه به امکان بالقوه توان مالی در ايجاد زمينه های فرهنگی) بيش از پيش آشکار شد. گروهی روشنفکران از "خواست ملت" حرف ميزنند به نظر من اين عده خواست های خويش را در اين لباس مطرح ميکنند. خواست مردم ما با توجه به شرايط اقتصادی در وحله اول به زبان ساده "نان" است. نگاه داشتن مردم در اين سطح معيشت و به تبع آن ايجاد طبيعی مطالباتی در اين سطح همواره از خواست های رژيم های توتاليتر بوده و هست... مانی - تهران

آقای کلهر يک چيزهايی فرمودند بعد هم گفتند که عقيده شخصی شان است. می ترسم اين وعده های مبارزه با فساد آقای احمدی نژاد هم دست آخر نظر و آرزوهای شخصی از آب دربيايد و نه برنامه های رئيس جمهور ايران! اميد - اصفهان

من به خاطر کارم سالهاست با وزارت ارشاد در ارتباط هستم. زمينه کارم هم موسيقی است. آن چه که ما از آقای کلهر به ياد داريم اين است که ايشان از حاميان جدی هنر عامه پسند به هر شکل آن می باشد... مطالبی که آقای کلهر در شبکه مهاجر گفته با توجه به عملکرد خود او کاملا درست است... فرشاد - تهران

دعاهای آقای کلهر در مقايسه با شعارهای خود آقای احمدی نژاد و نيز طيف طرفدار وی متناقض و نادرست می نمايد. ضمن اين که گويا سابقه فعاليت های فرهنگی آقای احمدی نژاد در شهرداری مويد اين است که ايشان چنين باورهايی ندارند. مهرداد - اصطهبان

اين رسم ديرين تمام دست اندرکاران است که يک نفر را به عنوان سخنگو جلو ميفرستند، اگر به نفعشان بود که مورد تائيد قرار ميگيرد، اگر هم نبود ميگويند اين حرف از طرف سخنگو است بنابراين اين صحبتها ارزشی ندارد و برای دلخوشی مردم است. زمانی حرفهای آقای کلهر و امثال ايشان با ارزش ميشود که طرف مقابل سخنان ايشان را قبول کند. رضا - تهران

احمدی نژاد در زمان تبليغات تنها برای کاهش فشار در مورد برنامه های فرهنگی احتمالی اش کلهر را به عنوان مشاور فرهنگی خود مطرح کرد و مسلما در اينده برنامه های فرهنگی او منطبق بر ايده های کلهر نخواهد بود. سجاد - مشهد

کاملا طبيعی است که آقای احمدی نژاد قدم به قدم به سوی زمستان اسلامگرايی پيش خواهد رفت!صحبت های آقای کلهر صرفا جهت خارج شدن از فشار منتقدان می باشد. برخورد آقای احمدی نژاد نسبت به بخش فرهنگی شهرداری با سخنان آقای کلهر تناقض آشکار دارد! بهرنگ - کرمانشاه

آقای کلهر فقط می خواسته دل مردم را شاد کند..... خبر شديم که دفتر اقای احمدی نژاد صحت اين حرف ها را رد می کند. بهناز - تهران

حرفهای آقای کلهر بيشتر به يک شوخی شبيه است و به نظر من برای کاستن از فشارهای تبليغاتی است که اين چند مدت آقای احمدی نژاد را کلافه کرده. در جامعه ما بی حجابی و روابط دوستانه تبديل به تابو شده. چيزی که به نوعی حيثيت و شرف نظام به آن بسته است. درست مثل انتخابات که وسيله ای برای اثبات مشروع بودن نظام شده. در واقع حجاب برای مردان و زنان حجابی بر بدن نظام محسوب می شود که برای حفظ شان و منزلت يک نظام اسلامی (با تعريف دست اندرکاران) امری اجتناب ناپذير است. علی - شيراز

گفته شد که احمدی نژاد جايزه انتقاد داده و انتقاد را لطف الهی می داند. البته ديديم که همين چند هفته پيش در مقابل انتقاد خاتمی در مورد مديريت شهری چه واکنشی نشان داد و چه جايزه ای به رييس جمهور اعطا کرد! رضا - تهران

به نظر من اين گونه صحبتها اين بار بيشتر جنبه مصارف خارجی دارد تا مصارف داخلی .اين گروه با مواجه با يکی شدن نظرات اروپا با آمريکا و نگرانی اروپائيان از نقض بيشتر حقوق بشر در ايران اين گونه حرفها را برای تسلی خاطر آنها می زنند و گرنه سياستهای فرهنگی ايران را رهبری و مشاوران رهبری و تند روان قم تصويب ميکنند. پيمان - تهران

می خواستم از رئيس جمهور بپرسم آيا اين صحت داره که گفته است اگر من رئيس جمهور بشم همه دخترها و زنها، چه آنهايی که کار ميکنند و چه آنهايی که در خانه هستند، چادری ميکنم . ميخاستم بدانم صحت دارد يا فقط شايعه است؟ رويا - تهران

من بر خلاف ديگران فکر می کردم که دکتر به عنوان رئيس جمهور انتخاب می شوند حالا هم از وی تنها خواهشی که دارم اين است که فضا را برای جوانان باز کنند تا همه مردم همراه با او شوند حتی کسانی که به رقيب رای دادند. دولت آينده در دست همين جوانان هاست بگذاريد جمهوری اسلامی، جمهوری آزاد باشد و همچنان با آزادی های بيشتری که می دهيد محبوبيت از دست رفته را باز گردانيد. عليرضا - رامسر

بايد به ايشان حق دهيم که تمام اين مسائلی که به نقل از ايشان آمده همگی حقوق انسانی است و نمی شود مردم را يک شبه تبديل به افرادی مثل اصحاب پيغمبر نمود و بايد به اين باور برسيم که در برابر آزادی های داده شده نمی توان دوباره مردم را محدود کرد. حال يک پيشنهاد ما بايد اگر هم می خواهيم در جامعه حريمها رعايت شود در آموزش کشور خود حريمها را آموزش دهيم نه با تشنج آفرينی در جامعه و اين هم قطعا نظر خود آقای احمدی نژاد می تواند باشد چون ايشان تحصيل کرده است نه امل. اميد - اصفهان

احمدی نژاد از مبارزه با فساد صحبت ميکند در صورتی که بيشتر اسکله های جنوب کشور و امکانات فرودگاه پيام برای واردات ميلياردها دلار کالا به کشور در تصرف همکاران سپاهی ايشان يعنی سپاه پاسداران ميباشد. مخرب ترين ارگان تاريخ ايران سپاه پاسداران است و حال او چگونه ميتواند اسطوره مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. با داشتن ۸ سال تجربه از اصلاحات دروغين حال به اين آقايان دل نبايستی بست. شراره - بوشهر

عليرغم التهابی که در رسانه ها برای اطلاع از برنامه های رئيس جمهور جديد وجود دارد در مردم به خصوص در ميان اقشار متوسطی که بيشترين رای را به ايشان دادند تقريبا اثری از اشتياق برای کسب نظرات ايشان ديده نميشود. من فکر ميکنم به اين دليل است که اولا اقشار آسيب پذير اعتقاد دارند که بهرحال وضع از آنچه هست بدتر نخواهد شد و ثانيا تصميم گير اساسا ايشان نيست. يعنی اگر اين حرفها را سرپرست نيروی انتظامی ميزد شايد در سايت شما به اين پررنگی انعکاس نمی يافت ولی در ميان مردم و مجلس به شدت مورد توجه قرار ميگرفت. مردم به احمدی نژاد رای نداده اند که برای آنها کاری ولو در اين حداقل ها انجام دهد خواسته آنان نه گفتن به نماد زر و زور و تزويری بود که به درست يا به غلط در آقای هاشمی آنرا متجلی می ديدند و در درجه بعد لج کردن با مديران فعلی نظام اعم از چپ و راست بود و در درجه بعد ايجاد يک گشايش اقتصادی در کسب درآمد خودشان از طريق جلوگيری از ثروت اندوزی يک عده خاص و گرفتن سهم خودشان از درآمد نفتی که قيمت آن بالا رفته چون بهر حال جهت گيری مديران فعلی و حتی مديران جديدی که اندک بينش اقتصادی دراز مدتی داشته باشند حفظ و ذخيره درآمدهای نفتی برای سرمايه گذاری خواهد بود در حاليکه مردم توان صبر گشايش اقتصادی در اينده را در خود نمی بينند. و لذا نظرات مشاوره ای آن فقط بدرد فراهم آوردن "اسباب شگفتی ناظران " ميخورد . رضا حبيبی

اگر برادرمان احمدی نژاد بخواهد درکارش موفق شود کارهای زير را انجام دهد: ۱) آقای معين را معاون خود در حقوق بشر قراردهد. ۲) آقای قاليباف را معاون و مشاور خود در امور نظامی. ۳)آقای خاتمی را معاون خود در امور سياست خارجه برای اروپا و امريکا. ۴) آقای کروبی را مشاور و معاون خود در امور عشاير و روستائيان و تعاون. ۵) واگذاری تصميمات در مورد سياستهای کلان من جمله انرژی هسته ای به مجلس. ۶) تعيين يک معاون و رايزن فرهيخته برای رسيدگی به امور آموزش و پرورش و آموزش عالی برای رسيدگی به امور معيشت آنها و پيشتاز نمودن آنها از تورم. ) معاون حقوقی و رسيدگی به حقوق زنان و هم تراز قراردادن حقوق زنان و مردان، ايجاد معاونت در امور مجلس، اجرای بندهای قانون اساسی که اجرا نشده اند، ... انتخاب وزيران زن و مرد شيعی و سنی فاس و غيرفارس ... يک ايرانی

به نظر من مشکل ما بی بند و باری است نه بد حجابی. اگر افساری بر دهانه روابط جنسی زده شود موضوعی است که از بسياری از جنايتهای ديگر جلوگيری ميکند. شهروز - اصفهان

در مورد سختگيری های احتمالی دولت آينده در مورد روابط دختر و پسر و اينگونه مسائل نبايد چندان نگران بود زيرا جامعه ما تحمل قبول اينگونه سختگيری ها را در شرايط فعلی ندارد در ضمن آقای احمدی نژاد تمرکز برنامه های دولت آينده را مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود و ساماندهی وضعيت اقتصادی جامعه بيان نموده اند. بنابراين حداقل در نيمه اول دوره رياست جمهوری با اين گونه مسائل مواجه نخواهيم شد. ا. گودرزی - تهران

به تصور من آقای احمدی نژاد بيش از تصور همگان بر خلاف آنکه به تندروی متهم می شود بسيارميانه روست آينده نشان خواهد داد که ميانه روی را ديگر نامزدها شعار دادند ولی ايشان عمل خواهد نمود. البته اشتباه نشود مفسدين اقتصادی بايد آماده جواب دادن باشند. محمد - تهران

حتی اگر آقای احمدی نژاد شخصا فرد درستکار و راستگويی باشد بعيد به نظر ميرسد که کسانی که به پشتيبانی از او پرداختند و يا به نفع او در انتخابات خدشه ايجاد کردند اجازه کار به او بدهند. رضا - تهران

در انتخابات شرکت نکردم ولی اميدوار بودم با آمدن اقای احمدی نژاد و تيره شدن فضای جامعه فضای لازم برای برچيده شودن حکومت ظلم ايجاد شود. آمدن آقای احمدی نژاد يک حرکت انتحاری اجتماعی بود. هرمز - اراک

به نظر من آقای کلهر آدم هوشمندی به نظر می رسد. اميدوارم بتواند آقای احمدی نژاد را با خود هم رای سازد. محمد درويش - کرج

به نظر ميرسد با مشکلاتی که آقای احمدی نژاد در ساختار قدرت دارد به نفع او نباشد که در برابر مطالبات اجتماعی مردم بايستد. آرش ا. - تهران

جناب آقای دکتر احمدی نژاد به نظر اکثر مردم شهرمان فردی شايسته بوده و همه بصورت يکپارچه به او علاقه مند هستيم و اميدواريم بتواند سياستهايی را در پيش گيرند که مورد نظر همه دوستان داخل و خارج از کشور قرار گيرد برايش آرزوی موفقيت می کنيم. امير - بابل

راهی را که ملت ايران جهت بدست آوردن آزادی های فردی و اجتماعی در طی اين ۱۶ سال پيموده اصلا قابل برگشت نمی باشد . و مطمئن باشيم که يک فرد تحصيلکرده دانشگاهی بخصوص در مقام رئيس جمهورهيچوقت در صدد برخورد با جوانان جامعه نيست . و يقينا موارد مهمتر از اين از قبيل : مبارزه با تبعيض و بی عدالتی ، ايجاد کار برای جوانان جامعه و ... در دستور کار وی قرار دارد . خسرو - تهران

شعارهای انتخاباتی و بيان نظرات و سياستهای کاری بعد از انتخابات تا زمانی که عملی نشود فقط شعار است. چه خوب بود حرفها و شعارها هم تاريخ مصرف داشتند و برای پيدا کردن آنها نيازی به مراجع به کتابهای تاريخ نبود. اميرخسرونادری شيرازی - دوبی

ادعاهای آقای کلهر در مقايسه با شعارهای خود آقای احمدی نژاد و نيز طيف طرفدار وی متناقض و نادرست می نمايد. ضمن اين که گويا سابقه فعاليت های فرهنگی آقای احمدی نژاد در شهرداری مويد اين است که ايشان چنين باورهايی ندارند. به هر حال ممکن است اين گفته ها تنها يک مانور سياسی برای بهسازی وجهه آقای احمدی نژاد در سطح داخل و خارج از کشور باشد تا از حساسيتی که نسبت به ديدگاه فرهنگی و اجتماعی وی هست کاسته شود. به نظر من آنچه که شاهد آن خواهيم بود گسترش شکاف بين شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک خواهد بود. به اين ترتيب که آزادی های اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی در سطح تهران و چند کلان شهر به وجود خواهد آمد که مطلوب خانواده های مرفه است و برای کاهش فشار ناظران خارجی لازم است. اما تمامی فشار و محدوديت ها به شهرهای کوچک سرازير خواهد شد. در دوره آقای خاتمی شکاف اجتماعی و فرهنگی مذکور خيلی ترميم شده بود و جوانان شهرستانی به لحاظ سياسی، فرهنگی و اجتماعی به نوعی بلوغ رسيده بودند. شاهد آن هم فعاليت های مختلف سياسی در دانشگاههای شهرهای مختلف نظير اراک، خرم آباد، تبريز ... بود. سامان - تهران

در دور دوم انتخابات آقای خاتمی جناح رقيب دست به حرکت غيره منتظره ای زد چندين رقيب را در کنار خاتمی گذاردند و هرکدام با شعار و ترفندی خاص وارد ميدان شدند ولی چون انگيزه ای نداشتند و چهره شان برای مردم شناخته شده بود نتوانستند کاری از پيش ببرند لذا بفکر خلق چهره ای جديد برای آينده بر آمدند لذا از همان چهار سال پيش از شورای شهر آغاز کردند مردم هم از فشار فزاينده ای که بر دولت خاتمی وارد ميشد خسته و نااميد شدند ديدند تا اهرمهای قدرت در اختيار عده ای قليل هست تحول اساسی در جامعه ايجاد نخواهد شد لذا جامعه جوان کشورمان سرخورده از اصلاحات ترجيح داد که سکوت اختيار کند و خود را کنار بکشد روی اين اصل جناح رقيب با حداقل شرکت مردم شورای شهر را فتح کرده و سپس مجلس را فتح تصرف نمودند در برنامه ريزی پنهانی که در دور دوم رياست آقای خاتمی طراحی کردند لذا بفکر خلق چهره ای جديد و گمنامی بنام احمدی نژاد برآمدند. تمام امکانات را تشکيلات پنهان در اختيار او گذارد و بدون حساب کتاب شروع به بريز و بپاش نمود همانند وام های بدون بهره و بلاعوض کلان در اختيار فرهنگيان و ديگر اقشار جامعه قراردادند کاری که اصلا به شورای شهر و شهرداری ارتباطی نداشت ولی چون از طريق سيستم پنهان محافظه کاران طراحی و هدايت ميشد هيچ مشکلی برای بريز بپاش هايشان نبود. نياز به حساب پس دادن هم نبود در واقع ميشود عنوان کرد که با اين پول ها مردم را فريب دادند و يا خريدند از طرفی رقيبی را در کنار وی قرار دادند که سابقه درخشانی نداشت لذا مردم ترجيح دادند که به احمد نژاد رای دهند اين شد که احمد نژاد پيروز ميدان شد. حال خزانه دولت بعلت افزايش درآمد نفتی پر است لذا ممکن است احمدی نژاد برای موجه جلوه دادن چهره خود برای آينده بريز بپاشی را برای آينده جناح خود آغاز کند تا بيشتر مردم را فريب دهد اما به چه قيمتی ولی واقعا آيا مردم ميدانند که احمدی نژاد و کسانی که وی را حمايت ميکنند برايشان آينده کشور و شئونات مردم ايران اصلا مهم نيست و صرفا بر بقا سياسی خود فکر ميکنند حال معلوم نيست هدايت کنندگان احمدی نزاد بتوانند شئونات يک چهره مقبول را در او ايجاد کنند و از او شخصيتی همانند خاتمی ببار آورند که برازنده مردم ايران باشد يا اينکه در آينده ای نه چندان دور تبديل به شخصيتی چون آقای حسنی امام جمعه اروميه خواهد بود. صبوری قزوينی

احمدی نژاد با توجه به درآمدهای زياد نفتی اقدامات مسکنی را برای روستاييان و فقرايی که به او رای دادند انجام خواهد داد. اين اقدامات برای کسب محبوبيت بيشتر و همچنين اثبات نادرستی مطالبی خواهد بود که عليه او بيان می شود. با توجه به اينکه او اصلا برنامه مدونی برای رياست جمهوری خود نداشت اغلب از برنامه های آقای هاشمی استفاده خواهد کرد. همچنين آزاديهای اجتماعی را محدود خواهد کرد و از طرفی سعی می کند به وضع اقتصادی مردم سر و سامان بدهد. نبايد فراموش کرد که سپاه پاسداران تمامی سعی او را به قدرت رساند که بتواند دولت در سايه تشکيل دهد و بر روی او به عنوان يک رييس جمهور تدارکاتچی نفوذ داشته باشند و سياستهای فرهنگی مصباح يزدی در اين ميان کاملا اجرا خواهد شد. قراردادهای فازهای ميدان گازی عسلويه نيز همگی با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبيای سباه بسته خواهد شد. احمدی نژاد رييس جمهور ۸ ميليون از مردگان بهشت زهرا و ۹ ميليون روستايی و فقير ايران است که بايد دين خود را به انها برای استفاده از شناسنامه هايشان ادا نمايد. ناگفته بسيار است و به همين مطالب اکتفا ميکنم. اسيه زمرديان

آقای کلهر دلش خوشه حتی اگه احمدی نژاد هم بخواد اين کارها رو انجام بده اطرافيانش نخواهند گذاشت. او چه بخواهد و چه نخواهد دوستانی تندرويی داره که اگر در دولت آينده مواضع سختی اتخاذ نکنه از طرف دوستان قديميه خود و حاميان خودش طرد خواهد شد و در جمع خودشان از او به عنوان خائن به آرمانهای گروه نام برده خواهد شد من فکر نميکنم کسی دلش بخواد او را خائن خطاب کنند پس نتيجه ميگيريم آقای احمدی نژاد هيچ گاه به توصيه های آقای کلهر عمل نخواهد کرد. بنيامين

 
 
66زندگی نامه
محمود احمدی نژاد
 
 
66سياسی
محمود احمدی نژاد از نگاه موافقان و مخالفان
 
 
66ششمين رييس جمهور
ديدگاه های محمود احمدی نژاد درباره جامعه، سياست داخلی و خارجی و اقتصاد
 
 
66از دیگر رسانه ها
' بهار اصلاحات رفت و زمستان اسلامگرایی آمد '
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران