http://www.bbcpersian.com

16:25 گرينويچ - جمعه 24 ژوئن 2005

رای گيری در انتخابات رياست جمهوری ايران پايان يافت

رای گيری مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری ايران پس از چهار مرحله تمديد پايان يافته است.

رای گيری تا ساعت يازده شامگاه جمعه، 24 ژوئن تمديد شده بود اما کسانی که هنوز در حوزه ها حضور داشتند، فرصت يافتند تا پس از اين ساعت نيز رای خود را به صندوق بيندازند.

شمارش آراء در حوزه هايی که رای دهندگان حضور ندارند آغاز شده است.

رأی گيری برای دور دوم انتخابات رياست جمهوری ايران از ساعت 9 بامداد جمعه ۲۴ ژوئن (سوم تير) آغاز شد و مطابق قانون انتخابات، تمام شهروندان ايرانی متولد ۲۴ ژوئن ۱۹۹۰ (سوم تير ۱۳۶۹) و قبل از آن حق شرکت در انتخابات داشتند.

تلويزيون دولتی ايران تعداد واجدان شرايط رأی دادن را 47 ميليون نفر اعلام کرده و گفته است که در فاصله بين دور اول و دور دوم رأی گيری، يکصد و پنجاه هزار "رأی اولی" به واجدان شرايط رأی دادن ملحق شده اند.

در داخل کشور، اخذ رأی تنها با ارائه شناسنامه و در خارج از کشور، با ارائه شناسنامه يا گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی امکانپذير بود.

به دليل تفاوت زمانی، نخستين شعبه اخذ رأی در اين انتخابات در دفتر نمايندگی سياسی ايران در ژاپن کار اخذ رأی را آغاز کرد.

در دور دوم رأی گيری، رأی دهندگان از ميان محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، يک نفر را به عنوان رئيس جمهور آينده کشورشان برگزيدند.

در دور اول رأی گيری که با شرکت هفت نامزد انتخاباتی در روز جمعه هفته گذشته برگزار شد، آقايان رفسنجانی و احمدی نژاد توانستند به بيشترين تعداد آرا دست يابند و در دور دوم به رقابت بپردازند.

وزارت کشور تعداد آرای آقای هاشمی در دور اول را شش ميليون و 179 هزار و 653 رأی و تعداد آرای آقای احمدی نژاد را پنج ميليون و 710 هزار و 354 رأی اعلام کرد که به ترتيب به حدود 21 درصد و 5/19 درصد مجموع آرای به صندوق ريخته شده در دور اول بالغ می شود.

اين نخستين بار در تاريخ جمهوری اسلامی است که انتخابات رياست جمهوری به دور دوم کشيده می شود و رقابت فشرده ای بين نامزدها جريان داشته است.

جلوگيری از تخلف و اخلال

سخنگوی شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات را برعهده دارد، ميزان تخلف در دور دوم انتخابات رياست جمهوری ايران را "بسيار جزئی" خوانده و از روند رای گيری ابراز رضايت کرده است. اما سخنگوی وزارت کشور که مجری انتخابات است، گفت گزارشهايی که از ميزان تخلفات در تهران می رسد "از حد جزئی گذشته است".

دور اول رأی گيری با اعتراض برخی از نامزدها در مورد بروز تخلفات انتخاباتی همراه بود و بخصوص مهدی کروبی که با کسب بيش از هفده در صد آرا به رده سوم دست يافت، اتهاماتی در مورد دخالت و تخلف در انتخابات مطرح کرد.

انتقاد عمده ای که به نحوه رأی گيری دور اول وارد شد دخالت تعدادی از اعضای سپاه پاسداران و بسيج به عنوان ناظر در حوزه های اخذ رأی بود.

به همين دليل، روز پنجشنبه، 23 ژوئن، رئيس ستاد انتخابات کشور با ارسال نمونه ای از مشخصات ناظران نظامی در برخی از حوزه های انتخاباتی به نماينده قوه قضائيه از وی خواست به هيئتهای نظارت وابسته به شورای نگهبان دستور دهد اين ناظران را تعويض کنند.

وی گفت که اعضای سپاه پاسداران و بسيج اجازه حضور به عنوان مأمور در شعب ثبت نام و اخذ رأی را ندارند.

پيشتر، هيئت ويژه رئيس جمهور برای رسيدگی به تخلفهای انتخاباتی از بازداشت 26 نفر در ارتباط با اين تخلفات خبر داده و يکی از دستگيرشدگان را از عناصر مشهور يکی از تشکيلات نظامی معرفی کرده بود که به ايراد سخنرانی و اقدامات تبليغی عليه يکی از نامزدها می پرداخته است.

روز پنجشنبه، محمد خاتمی، رئيس جمهور نيز با صدور دستوری ضمن ابراز تأسف از برخی شيوه های به کار رفته در جريان مبارزات انتخاباتی دور دوم، از وزارتخانه های کشور، اطلاعات و دادگستری خواست از بروز هرگونه اخلال و تخلف در جريان رأی گيری جلوگيری کنند.

آقای خاتمی آنچه را فريب مردم و دادن نسبت دروغ به مراجع تقليد در مورد حمايت ازنامزدها و ايجاد فضای تهديد و ارعاب در جامعه به منظور تأثيرگذاری بر رأی آزادانه مردم خوانده محکوم کرده است.

رأی مقامات

با آغاز زمان رأی گيری، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی رأی خود را به صندوق انداخت و گفت که مقامات مسئول کشور سلامت رأی گيری در دور اول انتخابات را تأييد کرده اند و از آنان خواست در دور دوم نيز از رأی مردم پاسداری کنند.

وی در مورد شايعات مربوط به جانبداری خود از يکی از نامزدها گفت که حتی نزديکانش نيز از رأی او در دور اول و دور دوم انتخابات خبر ندارند.
هاشمی رفسنجانی هنگام دادن رای
رفسنجانی: از جبهه اعتدال و ميانه روی حمايت خواهم کرد

محمد خاتمی نيز در ساعات اوليه آغاز رأی گيری رأی خود را به صندوق انداخت و گفت که گرچه در زمينه تبليغات انتخاباتی برخی "تخلفهای اخلاقی" صورت گرفته، اما انتخابات دور اول سالم برگزار شده و در دور دوم هم، چنين خواهد بود.

دو نامزد انتخابات دور دوم هنگام ريختن رأی خود به صندوق مطالبی با خبرنگاران در ميان گذاشتند.

اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت که تبليغات در دور دوم سالمتر از دور اول بوده و افزود که حضور مردم در دور دوم نيز مطلوب به نظر می رسد.

وی گفت که تا حدودی از رقيب خود جلوتر است.

آقای رفسنجانی ضمن تأکيد بر اينکه برنامه های اعلام شده وی تحت عنوان ميثاق ملی راهکارهای اجرايی است که در صورت انتخاب به رياست جمهوری به اجرا گذاشته می شود، افزود که در نظر دارد از "جبهه اعتدال اسلامی در کشور" و ميانه روی در زمينه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و روابط خارجی حمايت کند.

وی در مورد پشتيبانی گروههای اصلاح طلب از خود گفت که "حتماً آنها مواردی را در ما مشاهده کرده اند که به اين موضع روی آورده اند."

محمود احمدی نژاد، ديگر نامزد رياست جمهوری نيز هنگام ريختن رأی خود به صندوق به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و گفت هيچ حزب يا گروهی از وی حمايت نکرده است و در مورد حمايت آبادگران، آنان را حزب ندانست بلکه به عنوان "انديشه" معرفی کرد.