BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 03:24 گرينويچ - دوشنبه 25 ژوئيه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
ايران در گزارش سالانه حقوق بشر دولت بريتانيا
 
"در ايران تغيير قابل توجهی در جهت بهبود وضع حقوق بشر در سال گذشته به وجود نيامده است و در شماری از موارد اوضاع بدتر شده است."

گزارش سالانه وزارت خارجه بريتانيا در باره حقوق بشر با اين اظهارات به بحث از حقوق بشر در ايران می پردازد و می گويد: "ما همچنان نگران محدود ساختن آزادی بيان و اجتماعات در ايران، فقدان آزادی مذهبی و شمار زياد مجازات اعدام در اين کشور هستيم."

مجازات های نوجوانان

در اين گزارش يکی از نگرانی های عمده مربوط به مجازات نوجوانان و جوانان زير 18 سال است: "ما گزارش های روزافزونی از احکام شلاق يا مجازات مرگ برای افراد زير 18 سال دريافت می کنيم و در برخی از موارد اين مجازاتها به مرحله اجرا درآمده است."

عاطفه رجبی 16 ساله از مواردی است که به عنوان نمونه در گزارش ياد می شود. وی در ماه اوت سال 2004 به جرم "اعمال منافی عفت" به دار آويخته شد.

گزارش وزارت خارجه بريتانيا می گويد ايران با چنين احکامی تعهدات خود را در رعايت کنوانسيون های بين المللی حقوق مدنی و سياسی و نيز حقوق کودک نقض کرده است.

مقابله با رسانه های غيردولتی

بنا به اين گزارش ايران به حق آزادی بيان نيز احترام نمی گذارد و سانسور دولتی را بر همه رسانه ها و بويژه رسانه های اينترنتی افزايش داده است. ايران بسياری از وبسايت ها و وبلاگ هايی را محتوای سياسی دارند يا به انتقاد از دولت می پردازند مسدود کرده است و شماری از روزنامه های اصلاح طلب را بسته است.

مقامات ايرانی در سال گذشته به دستگيری های سياسی ادامه دادند و روزنامه نگران و مديران فنی سايتها و وبلاگ نويسان متعددی را به زندان انداختند. آنها آرش سيگارچی را به 14 سال زندان محکوم کردند به اين ادعا که او عليه نظام توطئه می کرده يا به رهبران کشور اهانت کرده است.

در پرونده وبلاگ نويسان چندين نفر از آنها ادعا کردند که در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، در سلول های انفرادی نگهداری شده اند و شکنجه شده اند. در اين زمينه رئيس جمهوری کميته تحقيقی تشکيل داد که معاون وقت رئيس جمهوری نوشت که اعضای کميته از اظهارات وبلاگ نويسان در اين کميته چندان متاثر شدند که گريستند.

در گزارش دولت بريتانيا بر اين نکته تاکيد شده است که سعيد مرتضوی دادستان کل تهران بارها افراد را برای وادار کردن به سکوت به زندانهای درازمدت و آسيب رساندن به خانواده هايشان تهديد کرده است.

رفتار با فعالان حقوق بشر

بخش ديگری از مشکلات حقوق بشر در ايران در چارچوب رفتار ايران با سازمانهای غيردولتی بررسی شده است. بنا به اين گزارش فعالان و مدافعان حقوق بشر در ايران مورد آزاد و تحقير و بازداشت قرار می گيرند که در برخورد با افرادی که از اين سازمانها در کنفرانس های خارجی شرکت می کنند و به کشور بازمی گردند نيز ديده می شود.

بسياری از افرادی که در زمينه حقوق بشر فعال اند ممنوع الخروج شده اند. از اين افراد گروهی روزنامه نگارند يا حقوقدان اند يا از شمار سياستمداران اصلاح طلب اند.

به نوشته اين گزارش مقامات ايران از دادگاهها برای ايجاد مزاحمت و دردسر برای اصلاح طلبان استفاده می کنند.

در ژانويه 2005 شيرين عبادی، که اولين زن مسلمان و حقوقدانی است که برنده جايزه صلح نوبل شده است، به دادگاه فراخوانده شد. وی از رفتن به دادگاه خودداری کرد. سخنگوی قوه قضايی کمی بعد اذعان کرد که احضار او به دادگاه بی پايه و اشتباه بوده است.

مقامات همچنين با اجتماع و تظاهرات و اعتصاب کارگران مخالفت می کنند و سال گذشته افرادی را که ظاهرا قصد بزرگداشت روز جهانی کارگر را داشتند بازداشت کردند.

تبعيض با اقليت ها

به نوشته اين گزارش با وجود آنکه اقليتهای يهودی و مسيحی و زرتشتی در قانون اساسی ايران به رسميت شناخته می شوند اما اين گروهها مرتبا مورد تبعيض قرار می گيرند و همچنان گزارش هايی از بازداشت مسيحيان به دليل تلاش برای انجام فرايض دينی شان می رسد. چنانکه در ماه سپتامبر 2004 مقامات 80 نفر از مسيحيان را در کرج دستگير کردند.

گرچه بسياری از اين گروه بزودی آزاد شدند اما يک سرهنگ ارتش به نام حميد پورمند به دليل اينکه بر اساس ادعا به مقامات بالادستی خود نگفته بود که مسيحی است به 3 سال حبس محکوم شد. وی همچنين در مواجهه با چند اتهام ديگر حتی در معرض مجازات مرگ قرار گرفت اما سپس در ماه می 2005 از اتهامات تبرئه شد.

ايران مذاهب ديگر از جمله بهائيان را به رسميت نمی شناسد و جامعه بهايی تحت فشارهای به مراتب شديدتری از ساير اقليتهاست.

سيستم غيرمنصفانه قضايی

گزارش حقوق بشر دولت بريتانيا می گويد با وجود آنکه بارها از ايران خواسته شده تا به حقوق بشر احترام بگذارد، مقامات گام های کافی در اين زمينه برنداشته اند تا به رفع نواقص قانونی و نهادی دستگاه قضايی بپردازند.

سيستم قضايی ايران روند حقوقی منصفانه و علنی و حق برخورداری از وکيل را تضمين نمی کند و مقامات قضايی مرتبا از مساله حفظ امنيت ملی استفاده می کنند تا حقوق افراد را زير پا بگذارند. در حالی که بخشی از قوه قضايی آمادگی بيشتری برای تغييرات نشان می دهد اما اصلاح واقعی تاامروز اندک بوده است.

بازداشت های خودسرانه و نگهداری در سلولهای انفرادی و اعمال شکنجه و استفاده از زندانهای غيررسمی هنوز شاخص های نظام قضايی ايران اند.

دستورات آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضايی نيز در منع شکنجه برای اخذ اعتراف و بخشنامه های پيايند آن به نظر نمی رسد عملی شده باشد.

زندانيان سياسی

مقامات همچنان به حبس زندانيان سياسی ادامه داده اند در حالی که شماری از آنها مانند ناصر زرافشان و اکبر گنجی از سلامت جسمانی برخوردار نيستند.

اتحاديه اروپا خواستار آزادی فوری آنها شده است. بعلاوه مقامات هنوز کسانی را که در تظاهرات ماه ژوئن 2003 دستگير کرده اند به همراه زندانيانی مانند احمد باطبی که از تظاهرات دانشجويی سال 1999 در بازداشت است در زندان نگه داشته اند.

پرونده زهرا کاظمی

در پرونده زهرا کاظمی نيز که در سال 2003 در زندان به قتل رسيد، طی سال 2004 يکی از متهمان محاکمه شد اما تنها پس از دو روز رسيدگی به پرونده ناگهان خاتمه يافت. با وجود اينکه گفته شده بود دادگاه علنی است اما مقامات از حضور يافتن ناظران کانادايی و اروپايی در روز دوم جلوگيری کردند. اتحاديه اروپا از اين موضوع اظهار نگرانی کرد که با چنين سرعتی در پرونده ای به اهميت پرونده قتل زهرا کاظمی نمی توان اميدوار بود که عدالت انجام شود.

در آوريل 2005 پزشکی که مدعی است زهرا کاظمی را پيش از مرگ معاينه کرده است ادعا کرد که وی دارای زخم های عميق و تکان دهنده ای بوده است و علايمی حاکی از آن داشته که مورد تجاوز قرار گرفته بوده است.

گزارش دولت بريتانيا اظهار اميدواری کرده است که مقامات ايران اين پرونده را با شفافيت و به طور علنی بررسی کنند و به ابهامات پيرامون مرگ او پاسخ دهند.

در اين گزارش همچنين در باره زنان ايران آمده است که زنان در ايران دارای حقوقی هستند که زنان شماری از کشورهای منطقه از آن برخوردار نيستند اما وضعيت تبعيض آميز در همه جا ديده می شود. اين تبعيض از بحث شهادت حقوقی و تصدی امر قضا تا وضع پوشش و حجاب زنان اعمال می شود.

اقدامات بريتانيا و اروپا

گزارش حقوق بشر وزارتخارجه بريتانيا می گويد که اين کشور ارتقای احترام به حقوق بشر در ايران را اولويت خود در قبال ايران می داند و وزرای بريتانيا بارها ايران را برای مسائل حقوق بشر تحت فشار گذاشته اند.

بريتانيا هم در سطح ملی و هم در سطح اروپايی به طرح مسائل حقوق بشری در ايران پرداخته است. اتحاديه اروپا نيز برای ايران روشن ساخته است که هر گونه پيشرفتی در روابط اش با ايران مستلزم آن است که ايران برای حل مسائل حقوق بشری دست به اقدام بزند.

اين گزارش می گويد که بريتانيا در دوره رياست خود بر اتحاديه اروپا به مساله حقوق بشر همچون اولويت در روابط با ايران در نظر خواهد گرفت.

 
 
66از ديگر رسانه ها
مقاله شيرين عبادی و هادی قائمی در نيويورک تايمز در مخالفت با حمله به ايران
 
 
66تحليل
موقعيت ممتاز اما دشوار شيرين عبادی
 
 
66ديدگاه
دولت خاتمی و موضع انتقادی آمريکا در برابر وضع حقوق بشر در ايران
 
 
66حقوق بشر در ايران
'اعترافگيری از متهمان برای سرپوش بر شکنجه'
 
 
66نقض حقوق بشر در ايران
ابراز نگرانی مجدد عفو بين الملل از نقض حقوق بشر در ايران
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران