BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده:
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
خروج از نوار غزه در ايران بازتاب چندانی نداشت
 

 
 
بيت حانون د رغزه
غزه نواری به طول 40 کيلومتر و عرض ده کيلومتر محل زندگی 1.4 ميليون فلسطينی و 8500 اسرائيلی است

خروج اسرائيل از نوار غزه که پس از ۳۸ سال اشغال (پس از جنگ ۱۹۶۷) صورت می گيرد يکی از مهمترين خبرهای جهان در روزهای اخير و يکی از تحولات مهم در منطقه خاورميانه و در روابط پرتنش و شکننده اسرائيل و فلسطينيان است.

روزنامه ها و رسانه های اينترنتی ايران از طيف های مختلف واکنش های متفاوتی به اين خبر نشان داده اند اما به طور کلی اين حادثه مهم در شماری از رسانه های ايران بازتاب چندانی نداشته است چنانکه تنها معدودی از روزنامه ها به انعکاس آن به عنوان خبر اول خود پرداخته اند.

در ميان نشريات معتبر ايران در روزهای يکشنبه تا سه شنبه، تنها روزنامه ای که سر مقاله خود را به اين موضوع اختصاص داده رسالت است. اما در مقابل کيهان نه تنها در صفحه نخست روزهای اخير خود که در روز دوشنبه، آغاز عقب نشينی از نوار غزه، به انعکاس اين خبر نپرداخته است و تنها در ستون اخبار خارجی خود اين خبر را در رديف آخر جای داده است.

روزنامه اطلاعات نيز در همين روز به تيتر کوتاهی در بالای صفحه اول خود بسنده کرده است. در صفحه ۱۶ اطلاعات دوشنبه مساله فشار بر سنی ها برای پذيرش قانون اساسی عراق خبر اصلی است و خبر غزه در پايين صفحه کار شده است.

روزنامه همشهری تنها روزنامه پر تيراژ در کنار روزنامه ايران است که در شماره دوشنبه خود خبر را به عنوان خبر اصلی صفحه اول خود کار کرده است و در يادداشتی با عنوان "آزادی غزه نخستين گام" می نويسد: "بدون هيچ ابهامی آزادی غزه حاصل تلاشهای ايثارگرانه مقاومت مردم فلسطين است که به طور عمده در اقدامات جنبش حماس و جنبش جهاد اسلامی متجلی است."

اسماعيل هانيه از رهبران جنبش حماس
حماس می گويد مبارزه ادامه دارد

هادی صبا نويسنده همشهری سپس با توجه به سنگينی هزينه نگهداری آبادی های يهودی نشين در نوار غزه که از عوامل خروج اسرائيل ياد می کند می نويسد: "اگر هزينه حضور اسرائيل در کرانه باختری نيز به حدی برسد که تحمل آن برای اشغالگران غيرممکن باشد آنگاه دومين گام در روند طولانی اما حتمی آزادی فلسطين محقق خواهد شد."

ايران نيز در يادداشتی خروج از غزه را با خروج اسرائيل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ مقايسه کرده است و نوشته است که "اين پيروزی با خون، شکنجه و زندان هزاران فلسطينی به دست آمده است و اين واقعيت را تکرار می کند که اشغالگری نمی تواند ماندگار باشد."

روزنامه ايران که از روز يکشبنه خبر را پيگيری کرده است در شماره سه شنبه خود نيز از قول مبارزان فلسطينی نوشته است که مبارزه را تا خروج اسرائيل از تمام قلمرو اشغالی فلسطين ادامه می دهند. ايران در در پايان گزارش خود به موضع حزب الله لبنان اشاره می کند:

"سيد حسن نصرالله، دبير کل حزب الله، خروج نظاميان رژيم صهيونيستی و شهرک نشينان از باريکه غزه را پيروزی ديگری برای مقاومت فلسطينيان در پنج سال اخير دانست. وی گفت: آريل شارون نا وجود سرسختی اش به اين موضوع اذعان دارد که مقاومت نقش عمده ای در تصميم گيری وی در خارج کردن نيروهايش از غزه داشته است. دبير کل حزب الله مذاکره سياسی با رژيم صهيونيستی را بيهوده خواند و گفت: «رژيم صهيونيستی تنها با مبارزه عقب نشينی می کند."

در ميان نشريات ديگر ايران روزنامه قدس خبر را در شماره روز دوشنبه خود به عنوان سومين خبر صفحه اول خود کار کرده و بيانيه حماس را نيز در باره اين عقب نشينی منتشر کرده است:

در نوه دکاليم شهرک نشينان مخالف خروج و کسانی که به حمايت از آنها آمده اند با سربازان اسرائيلی درگير شده اند

"حماس در اين بيانيه در پيامی به صهيونيستها آورده است: صهيونيستهای غاصب با توجه به ادامه اشغال بقيه مناطق فلسطينی هرگز روی آسايش و امنيت را نخواهند ديد و تنها راه فرا روی آنها خروج از سرزمين فلسطين است، ملت فلسطين توانايی نبرد و مقاومت طولانی مدت را دارد و هرگز در برابر محنتهای اشغالگری سر تسليم فرود نمی آورد." بيانيه حماس در روزنامه جمهوری اسلامی هم چاپ شده است.

رسالت نيز که تيتر اول روز يکشنبه خود را به "عقب نشينی صهيونيستها از غزه، جشن مقاومت فلسطين" اختصاص داده است، در سرمقاله روز سه شنبه خود از همين زاويه به ماجرا نگريسته است و به تداوم انتفاضه توصيه می کند. رسالت همچنين هشدار می دهد که فلسطينی ها نبايد درگير جنگ داخلی شوند.

کامل ترين متن بيانيه حماس در روزنامه همبستگی چاپ شده است. اين روزنامه نيز در شماره روز دوشنبه خود تنها به تيتر کوتاهی از عقب نشينی از غزه در صفحه اول اکتفا کرده است تا در صفحه ۴ خود به عنوان خبر اصلی صفحه به آن بپردازد.

در بين روزنامه های محافظه کار بجز رسالت و قدس، جمهوری اسلامی نيز خبر را در صفحه آغازين خود کار کرده است. اين روزنامه هم که از روز يکشنبه به انعکاس خبر توجه کرده است در شماره روز سه شنبه خود ضمن آنکه خروج اسرائيل را از زبان حماس "فرار صهيونيست ها" می نامد به نقل از حماس می گويد:

"در صورت ادامه محاصره هوايی، زمينی و دريايی نوار غزه و آزاد نساختن اسيران فلسطينی اين منطقه، عقب نشينی صهيونيست ها کامل نخواهد بود. در آن صورت، گروههای فلسطينی بايد برای پايان دادن به رنجهای مردم اين سرزمين به پاخيزند."

بسياری از خبرنگاران برای مشاهده خروج اسرائيل در منطقه حضور يافته اند

آفتاب يزد جزو معدود روزنامه های اصلاح طلب است که با دادن اولويت به انعکاس اين خبر عکس صفحه اول شماره سه شنبه خود را به اين مناسبت انتخاب کرده که برافراشتن پرچم فلسطينيان را نشان می دهد. اين روزنامه در صفحه بين الملل خود در روز سه شنبه عکس های بالای صفحه را به خروج اسرائيل از غزه اختصاص داده است اما بدون يادداشت تحليلی تنها به ذکر سه خبر در باره اين عقب نشينی از منابع خارجی بسنده کرده است: حمايت اروپا از طرح عقب نشينی، ربوده شدن يک فرانسوی در غزه و خبر مربوط به مقابله تشکيلات خودگردان فلسطينی با "مبارزان فلسطينی" که بخواهند آشوب راه بيندازند يا عليه اسرائيلی ها دست به خشونت بزنند.

روزنامه پرتيراژ شرق اما صفحه اول خود را در روزهای دوشنبه و سه شنبه صرفا به خبرهای داخلی اختصاص داده است و تنها در صفحه جهان خود در روز سه شنبه اين خبر را به عنوان خبر اصلی صفحه کار کرده است.

در ميان سايتهای خبری، خبر خروج از غزه بازتابی ندارد. سايتهايی مانند فردا و هاتف و انصار نيوز و شريف نيوز اصولا به خبر اشاره ای ندارند. چنين است وضع روزنامه های اينترنتی مانند روز و ايران ما. بخشی از اين بی خبری ناشی از گرايش آنها به انعکاس اخبار داخلی است اما سايت بازتاب هم که معمولا اخبار خارجی را پوشش می دهد تا روز سه شنبه اين خبر را در ستون اصلی خود کار نکرده است و تنها در ستون کناری خود که به صورت لينک ارائه می شود به انعکاس خبر به نقل از بی بی سی فارسی پرداخته است. سايت خبری و تحليلی انتخاب هم با وجود داشتن بخشی با عنوان "بين الملل" اشاره ای به خروج اسرائيل از غزه ندارد.

در اين ميان، سايت جام جام آنلاين ظاهرا تنها سايتی است که در يادداشتی با زبانی رويهمرفته توصيفی و غيرشعاری به تحليلی از واقعيت های تاريخی و کنونی صحنه سياست اسرائيل و فلسطين پرداخته است. يوسف غروی قوچانی در اين يادداشت می نويسد:

نزديک به 6000 نفر از خبرنگاران به پوشش خبری خروج اسرائيل می پردازند

"يهوديان افراطی به دليل معتقدات دينی خود حاضر به عقب نشينی و خروج از نوارغزه و ترک خانه های خود نيستند و همين امر ، به يک شکاف مهم در جامعه يهودی و يا به عبارت بهتر ميان سکولارها و دينداران اين رژيم دامن زده است. سکولارها ، نگهداری نوارغزه با جمعيت چند هزار نفره مهاجران صهيونيست را کاری پرهزينه ، پرتلفات و دردسرآور ارزيابی می کنند و براين باورند که اسرائيل ديگر به نگهداری اين بخش پرهزينه و پرمخاطره که در آن بيش از يک و نيم ميليون فلسطينی ساکنند ، نيازی ندارد. يهوديان افراطی از سوی ديگر نوارغزه را بخشی از سرزمين موعود به حساب می آورند که ذکر آن در تورات و عهد عتيق بکرات آمده است و خروج از آن را ناقض وعده تحقق اسرائيل بزرگ که دامنه آن از رود نيل تا رود فرات است، می دانند."

وی با اشاره ای به اهداف اسرائيل از اين عقب نشينی می گويد "عواقب اين عقب نشينی محيلانه و مرموز" تهديدهای فراوانی برای مسلمانان دارد اما "برای فلسطينی ها در کوتاه مدت شادی آور است".

هادی صبا نويسنده يادداشت همشهری نيز در پايان تحليل خود نوشته است: "هرچه باشد اين پيروزی آنقدر عظيم و بزرگ است که موجب شادمانی همه ملتهای منطقه گردد." اما ظاهرا تنها روزنامه هايی که پيگير خبر بوده اند بجز روزنامه ايران، چند روزنامه محافظه کار يعنی رسالت، جمهوری اسلامی و نيز همشهری اند. ديگر رسانه ها و روزنامه های ايرانی در ميان خبرهای خارجی روزهای اخير توجه بيشتری به مساله عراق و قانون اساسی آن نشان داده اند تا به پايان اشغال نوار غزه از سوی اسرائيل. تصور عمومی در ايران از ماجرا را شايد اين تيتر کناری روزنامه اعتماد در روز يکشنبه نشان دهد که می گويد: فلسطينيان به تب راضی شدند.

بازتاب که روز سه شنبه سرانجام در ستون اصلی خود مصاحبه ای در اين باره منتشر کرده، تيتر اصلی خود را چنين انتخاب کرده است: "هزينه‌های فلسطين را ما پرداختيم اما در زمان نتيجه‌گيری، ساكت ايم."

 
 
66خروج اسرائيل از غزه
تخليه آبادی های يهودی نشين شروع شده است
 
 
66سياست
سرنوشت ساير آبادی های يهودی نشين چه خواهد بود؟
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران