http://www.bbcpersian.com

14:03 گرينويچ - دوشنبه 08 اوت 2005

يورش ماموران به خانه اکبر گنجی در تهران

دوستان و بستگان اکبر گنجی، مشهورترين چهره مخالف جمهوری اسلامی می گويند ماموران ايرانی به خانه اين نويسنده زندانی حمله کرده اند.

يکی از دوستان خانواده گنجی گفت که در طول اين حمله، تماسی تلفنی با يکی از دو فرزند اکبر گنجی داشته است و اين دختر نوجوان را "بسيار وحشت زده" توصيف کرد.

آقای گنجی، 59 روز است که در اعتصاب غذا به سر می برد و وکلای او به همراه همسرش، مصرانه خواسته اند که به اعتصاب غذا پايان بدهد.

او در سال 2001 درپی نوشتن مقالاتی که در آن رهبران ايران را به قتل شماری از مخالفان سياسی در دهه نود مرتبط می ساخت، زندانی شد.

فرانسيس هريسون، گزارشگر بی بی سی در تهران می گويد هنوز مشخص نيست که چرا ماموران به خانه آقای گنجی، که او ماههاست در آن حضور نداشته، حمله برده اند.

به گفته گزارشگر بی بی سی، شايد دادسرای تهران در نظر دارد که اتهامات تازه ای را عليه آقای گنجی اقامه کند و يا همسرش را که درباره پرونده او با صراحت فراوان سخن می گويد، تحت تعقيب قضائی قرار دهد.

گزارشگران يادآور شده اند حمله ای که ادعا می شود به خانه آقای گنجی صورت گرفته، با روز خبرنگار در ايران مصادف شده است.

معصومه شفيعی، همسر اکبر گنجی اندکی پس از اين واقعه، در مراسم پايانی جشنواره مطبوعات که همزمان با روز خبرنگار برگزار می شد حضور يافت و در حالی که به شدت متاثر بود و اشک می ريخت، از آنچه بر او و خانواده اش رفته است شکايت کرد.

هنوز مقامات ايرانی خبر اين حمله را تاييد نکرده اند.

هجوم و بازرسی

عيسی سحرخيز، يکی از روزنامه نگاران برجسته اصلاح طلب به رسانه های خبری گفت: "دختر گنجی که بسيار وحشت زده بود، در تماس با من کمک خواست چون گفت که برخی ماموران دادستانی تهران در حال بازرسی خانه آنها هستند."

در همين حال يکی از اعضای خانواده گنجی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رويتر گفت که ماموران هنگام حمله به خانه اين روزنامه نگار، همسر او را نيز مورد ضرب و شتم قرار داده اند و آثار کبودی و کوفتگی بر بدن او به جا مانده است.

به گفته آقای سحرخيز، آنگونه که خانواده گنجی بازگو کرده اند، ماموران در طول بازرسی خانم شفيعی را که به رفتار آنها اعتراض داشت، با دستبند به پايه تخت می بندند.

بر اساس گزارشها ماموران برخی از وسايل و نوشته های شخصی خانواده گنجی را با خود برده اند بدون آنکه صورتجلسه ای تنظيم کنند و رسيدی تحويل دهند.

آقای سحرخيز که عضو کميته سه نفره پيگيری وضعيت اکبر گنجی نيز هست، به بخش فارسی بی بی سی گفت که بر اساس گفته های خانواده گنجی، ماموران ابتدا به زور وارد ساختمان شده و حتی تهديد کرده اند که در ورودی آپارتمان را خواهند شکست. اما مدتی پس از ورود، حکمی را ارائه کرده اند که امضاء دادستان تهران، سعيد مرتضوی را داشته است.

گفته می شود ده مامور مرد و دو مامور زن در بازرسی خانه اکبر گنجی شرکت داشته اند و از جريان اين حمله تصويربرداری نيز کرده اند.

عيسی سحرخيز، سرپرست گروهی که به خانه آقای گنجی هجوم بردند را فردی به نام "مهدوی" معرفی کرد که به گفته او مسئوليت حفاظت در بيمارستان ميلاد، محل بستری شدن اکبر گنجی را نيز برعهده دارد.

بی خبری

اتحاديه اروپا از ايران خواسته است آقای گنجی را بر اساس مبانی انساندوستانه آزاد کند. اما ايران اين درخواست را "غيرحقوقی" و "مداخله جويانه" دانست و رد کرد.

همسر اکبر گنجی روز شنبه از دوستان و همفکران او خواست تا اين روزنامه نگار زندانی را راضی کنند که اعتصاب غذايش را بشکند.

خانم شفيعی گفت يک هفته است که همسرش را نديده و بی خبری، او و دو فرزندش را از پا در می آورد.

شيرين عبادی، وکيل اکبر گنجی و فعال حقوق بشر هم از او خواست تا برای نجات جانش، از اعتصاب غذا دست بردارد و تاکيد کرد که ادعاهای حقوقی او در "فضای مناسبتری" بيشتر امکان تحقق خواهد داشت.

روز يکشنبه، گروه گزارشگران بدون مرز، سازمان مدافع روزنامه نگاران که در پاريس مستقر است، به جمع شخصيتها و گروههايی پيوسته است که از اکبر گنجی می خواهند تا به اعتصاب غذای خود پايان دهد.

روبرت مئنار، دبير اول گزارشگران بدون مرز در نامه ای خطاب به اين روزنامه نگار ناراضی نوشت که شهامت و روحيه مبارز او برای آنچه که "ادامه مبارزه" خواند، مورد نياز است.