http://www.bbcpersian.com

14:11 گرينويچ - يکشنبه 14 اوت 2005

واکنش مثبت و منفی نمايندگان مجلس به کابينه احمدی نژاد

معرفی وزرای پيشنهای محمود احمدی نژاد، رييس جمهور جديد ايران، ترکيبی از واکنشهای مثبت و منفی را در ميان چهره های سياسی جمهوری اسلامی برانگيخته، ولی برخی از نمايندگان مجلس هشدار داده اند که بعضی از پيشنهادشدگان بخت بالايی برای دريافت رای اعتماد ندارند.

منتقدان می گويند که برخی از وزرای پيشنهادی خط مشی افراطی دارند و در عين حال تجربه و شايستگی حضور در کابينه را ندارند. موافقان نيز اين استدلال را رد کرده و می گويند که نداشتن سابقه کاری "نقطه ضعف" نيست.

در حالی که آقای احمدی نژاد از ابتدای مبارزه انتخاباتی خود اعلام کرده بود که مهره های کابينه اش را با تاييد آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهد چيد، احمد توکلی، نماينده تهران و وابسته به جناح موسوم به اصولگرا، گفته است که نمايندگان به برخی از معرفی شدگان رای عدم اعتماد خواهند داد، هر چند از اين کار راضی نيستند.

آقای توکلی مشخصا گزينه رييس جمهور جديد برای سه وزارتخانه نفت (علی سعيدلو)، بازرگانی (مسعود ميرکاظمی) و خارجه (منوچهر متکی) را نپسنديده و گفته است که اين افراد "احتمالا رای نمی آورند."

برخی ديگر از نمايندگان نيز همين نظر را دارند. سيدنظام مولاهويزه، نماينده دشت آزادگان، در واکنشی که نشان می دهد ميان مجلس و رييس جمهور جديد در انتخاب اين افراد هماهنگی وجود نداشته، گفته است: "بعد از اين همه انتظار و تامل، فهرستی کارآمد و توانمند را از سوی دکتر احمدی ‌نژاد انتظار داشتيم تا خلاها و ترديدها و ناهمگونيهای مديريت اجرايی کشور را مرتفع کند. مجلس اصولگرا با همه علاقه ‌ای که به رييس جمهور اصولگرا دارد، نمی ‌تواند در مقابل سوء استفاده برخی افراد و جريانات سکوت کند."

شماری ديگر از نمايندگان مجلس وزرای پيشنهادی را ناشناخته تر از آنی دانسته اند که بتوانند درباره صلاحيتشان اظهار نظر کنند. حسين آفريده، عضو فراکسيون اقليت (اصلاح طلبان) پارلمان جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفته است: "به دليل آن که اين افراد را نمی شناسم، اگر راجع به آنها اظهار نظر کنم و بگويم خوب هستند يا بد، اشتباه است."

فقط يک سوال

محمد خوشچهره از نمايندگان معروف به اصولگرا خواستار مطالعه "شجره" معرفی شدگان شده است. اين درحالی است که بيشتر وزرای پيشنهادی، سابقه اطلاعاتی، سپاهی يا قضايی دارند.

بيژن شهباز خانی، عضو فراکسيون اقليت مجلس ادعا کرده است که "تا يک ساعت" قبل از معرفی وزرا، رييس کميسيون اجتماعی مجلس بخت اول وزارت تعاون بوده و حتی از وی "عکس پرسنلی و مدارک برای مراحل بعدی کار" گرفته شده بود، اما چون وی از آقای احمدی نژاد پرسيده بود که آيا از بخش تعاونی حمايت خواهد کرد، کنار گذاشته شد.

آقای شهبازخانی گفته است: "به نظر می رسد که نمايندگان حق سوال از رييس جمهور را ندارند."

همه رای می آورند

با اين حال برخی ديگر از نمايندگان پيش بينی کرده اند که با وجود اين انتقادها، هفته آينده همه وزاری پيشنهادی رای اعتماد خواهند گرفت.

کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژی که رقابت بر سر وزارت نفت را به آقای سعيدلو باخته، گفته است: "مجلس بخاطر اين که نشان دهد می خواهد از دولت حمايت کند، در مرحله اول به رغم انتقاداتی که به کابينه دارد، به کل وزای پيشنهادی رای می دهد، ولی در نظارت، پيگيريها و بررسی ها، کنترلها را انجام می دهد."

آقای دانشيار که قبلا گفته بود برنامه های خود برای وزارت نفت را به رييس جمهور جديد داده، درباره آقای سعيدلو، نامزد کنونی احراز وزارت نفت که تازه ترين مسئوليتش سرپرستی شهرداری تهران بوده، گفته است: "تا به حال پنج وزير نفت داشته ايم که هيچکدام سابقه نقتی نداشته اند. بنابراين بحث کارآمدی و توانايی افراد مطرح است و در بررسی کابينه در کميسيون (انرژی) به اين مساله توجه خواهد شد."

حسن کامران، نماينده محافظه کار اصفهان، نيز کابينه آقای احمدی نژاد را "خوب و متعادل" ارزيابی کرده ولی وی نيز اعمال نفوذها برای گنجاندن چهره های تندرو در دولت آينده را منتفی ندانسته و گفته است: در بازتاب بيرونی، تصور می شود که با فشار برخی افراد و گروه ها افراد جديدی وارد کابينه شده اند."

قسم پشت پرده

ايرج نديمی، نماينده لاهيجان نيز به خبرنگاران گفته است: "اگر قسم پشت پرده ای نباشد، چهار، پنج نفر از اعضای کابينه رای نمی آورند، اما شايد روزهای آينده خيرانديشانی بگويند موضوع انرژی هسته ای مطرح است و به اين افراد رای دهيد."

همچنين عشرت شايق، نماينده محافظه کار تبريز، از حالا پيش بينی کرده است که هر وزير پيشنهادی به طور ميانگين "۱۸۰ رای مثبت" خواهد گرفت.

کارشناسان همچنين می گويند اين "نامتوازن ترين و يک بعدی ترين" کابينه حکومت ۲۶ ساله جمهوری اسلامی است. در حالی که در دولتهای قبلی همواره چند چهره از جناح مقابل رييس جمهور ديده می شد، در دولت آقای احمدی نژاد اکثر افراد معروف، گرايشهای راست دارند.

کابينه و اهل سنت

يکی از نمايندگان مجلس با اشاره به اين موضوع، عقيده دارد شعار انتخاباتی آقای احمدی نژاد درباره گسترش عدالت، در آرايش کابينه نمود نيافته است. علی احمدی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی با اذعان به اين که در کميسيونهای تخصصی مجلس درباره سابقه معرفی شدگان بحث کارشناسی صورت نگرفته، گفته است: "بايد بررسی کرد که توزيع اعضای کابينه چقدر عادلانه بوده است."

در حالی که از ابتدای انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ هيچ وزيری از ميان اقليت اهل سنت در دولتهای جمهوری اسلامی حضور نداشته، انور حبيب زاده، نماينده بوکان، می گويد که سنی های ايران از آقای احمدی نژاد انتظار داشتند عدالت را رعايت کند.

وی گفته است: اهل سنت جزو مجموعه قوميتهای اين کشور هستند و بنابراين می خواهند که حداقل يک وزير در کابينه داشته باشند و در اداره کشور سهيم باشند."

گفته می شود سنی ها حدود هشت درصد جمعيت ۷۰ ميليون نفری ايران را تشکيل می دهند. اکثر کردها، بلوچها، ترکمنها و برخی اعراب ايران سنی هستند. معمولا رييس جمهور ايران يک نماينده ويژه برای اين اقليت مذهبی تعيين می کند.