http://www.bbcpersian.com

20:43 گرينويچ - جمعه 19 اوت 2005

مهدی پرپنچی

اکبر گنجی؛ هفتادمين روز اعتصاب غذا در 'قرنطينه خبری'

اکبر گنجی، سرشناس ترين زندانی سياسی ايران، در حالی هفتادمين روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت که بنابر گزارش های منتشره از پانزده روز پيش تاکنون در بخش مراقبت های ويژه بيمارستان ميلاد بستری شده و ظرف اين مدت، امکان ملاقات با خانواده خود را نيز نداشته است.

شيرين عبادی وکيل آقای گنجی، امروز در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت از هنگام شروع اعتصاب غذای آقای گنجی، تنها منبع اطلاع وی از وضعيت موکلش، خانم شفيعی، همسر آقای گنجی بوده که در حال حاضر به دليل عدم صدور اجازه ملاقات از سوی مسئولان دستگاه قضايی ايران، اين امکان نيز به کلی منتفی شده است.

ممنوعيت ملاقات خانواده و وکلای اکبرگنجی با وی، با گذشت زمان به شک و ترديدها در مورد وضعيت کنونی او و صحت اظهارات مقامات دادستانی و قوه قضاييه دامن می زند.

در حالی که ديروز محمود سالارکيا، معاون امور زندان های دادستانی تهران از شکستن اعتصاب آقای گنجی خبر داده بود، معصومه شفيعی، همسر وی گفته است تا زمانی که آقای گنجی را ملاقات نکند نمی تواند موضوع را تاييد يا تکذيب کند.

بيمارستان يا قرنطينه؟

ماشاالله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با اشاره به اخبار ضد و نقيضی که ظرف روزهای گذشته از بيمارستان ميلاد منتشر شده، وضعيت حاکم بر اين بيمارستان را مانند يک قرنطينه توصيف می کند.

آقای شمس الواعظين با توجه به خبرها و اظهارات ضد و نقيض منتشر شده می گويد: "دادستان تهران بايد توجه کند که اگر با پخش اين اطلاعات و اظهارات، افکار عمومی دچار تشويش شود، در اين صورت اگر احيانا اتفاقی برای آقای گنجی افتاده باشد از سر اعتصاب غذا نخواهد بود، بلکه يک قتلی صورت خواهد گرفت."

بايگانی شدن پرونده؟

اکبر گنجی در حالی واپسين ماه های حبس شش ساله خود را پشت سر می گذارد که چندی پيش، مقامات قوه قضاييه خبر از وجود پرونده ديگری عليه وی داده بودند.

با اين وجود، روز جمعه خبری منتشر شد مبنی بر اين که شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسينيان اين پرونده را بايگانی کرده است.

شيرين عبادی وکيل آقای گنجی در گفتگو با بی بی سی "بايگانی شدن پرونده" را فاقد معنای حقوقی دانست.

وی ادامه داد "ما درعلم حقوق، چيزی به نام بايگانی شدن پرونده نداريم. يا بايد قرار منع پيگرد صادر شود يا قرار موقوفی پيگرد و يا حکم تبرئه. بايگانی شدن پرونده، اصطلاح حقوقی نيست و بهتر است مقامات دادسرا به صورت حقوقی توضيح دهند که اتهام چه بوده و چه تصميم حقوقی در مورد آن گرفته شده است."

برخی کارشناسان معتقدند ابهام در گفتار و عملکرد مقامات دستگاه قضايی ايران، به طور فزاينده ای بر پيچيدگی های سياسی و حقوقی پرونده اکبر گنجی دامن زده است.