http://www.bbcpersian.com

17:30 گرينويچ - جمعه 16 سپتامبر 2005

گزارشگر ويژه سازمان ملل خواهان عفو نامشروط گنجی شد

آمبئی ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امورحقوق بشر و آزادی بيان و عقيده طی بيانيه ای از حکومت ايران خواست "به خاطر انسانيت" به اکبرگنجی، روزنامه نگار زندانی "عفو نامشروط" اعطا کند و او را بيدرنگ آزاد سازد.

زندانيان در ايران تنها با تأييد آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مشمول عفو قرار می گيرند.

آقای ليگابو در بيانيه خود اين را تأييد کرده که آقای گنجی پس از گذراندن دوران بستری خود تحت نظر پليس در بيمارستان در حالی به زندان بازگردانده شده که شرايط جسمی مناسبی نداشته است.

همسر اکبر گنجی نيز گفته است که از او در زندان تحت شرايط قرنطينه بهداشتی نگهداری می کنند.

اما قوه قضائيه ايران حال آقای گنجی را در زندان "بسيار خوب" توصيف و اعلام کرده که از او در بند عمومی نگاهداری می شود.

اکبر گنجی که واپسين ماههای دوران محکوميت حبس شش ساله خود را می گذراند چند ماه پيش در اعتراض به آنچه محروميت خود از حقوق زندانيان همچون ملاقات و تماس تلفنی با خانواده و مرخصی مرتب می خواند اعلام اعتصاب غذا کرد و پس از آنکه چند روزی به وی مرخصی داده شد پس از بازگشت به زندان اعلام کرد که به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

با گذشت هفتاد روز از اعلام اعتصاب غذا، او در حالی که خانواده و وکلايش شرايط جسمی اش را وخيم می خواندند به بيمارستان اعزام شد و در بخش عمده دوران بستری اش امکان ملاقات با خانواده و وکلايش به او داده نشد.

مقامات قضائی ايران هيچگاه خبر اعتصاب غذا و وخامت حال جسمی اکبرگنجی را تأييد نکرده اند اما او حتی از توطئه برای قتل خود در زندان سخن گفته و اعلام کرده است که اگر در زندان اتفاقی برای او بيفتد مسئول مستقيم آن آيت الله خامنه ای است.

اکبرگنجی پس از نوشتن رشته مقالاتی که برخی مقامهای ارشد ايرانی را به دست داشتن در قتل و سرکوب ناراضيان سياسی متهم می کرد و پس از بازگشت از کنفرانسی که در پايتخت آلمان درباره اصلاحات در ايران برگزار شده بود بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد.

از زمانی که آقای گنجی اعلام اعتصاب غذا کرد، گذشته از فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ايران، شخصيتها و نهادهای مهمی همچون کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، دولت آمريکا و اتحاديه اروپا خواستار آزادی او از زندان شده اند.

آمبئی ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل که به جمع متقاضيان آزاد شدن اکبر گنجی پيوسته در نوامبر 2003 ميلادی که از زندان اوين در شمال تهران بازديد کرد گفت که مقامات ايرانی در نظر دارند آقای گنجی را آزاد کنند اما اين وعده هنوز به تحقق نپيوسته است.