BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 21:09 گرينويچ - چهارشنبه 02 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
سرنوشت مبهم چهار وزير جديد در مجلس
 

 
 
مجلس ايران
ماطندگان همسو با دولت می گويند تنها پس از بررسی دقيق سوابق و برنامه نامزدها تصميم خواهند گرفت
با معرفی چهار وزير باقی مانده کابينه از سوی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، اگرچه سرانجام به ابهامات در اين زمينه پايان داده شد، اما به دليل تکرار رويه ای که ظاهرا چندان خوشايند مجلس نيست، اکنون ابهام ديگری پديد آمده است که سرنوشت اين وزيران و رای اعتماد نمايندگان را در بر می گيرد.

در اوايل شهريور ماه امسال، نمايندگان مجلس هفتم در اقدامی بی سابقه در جمهوری اسلامی، به طور همزمان به چهار وزير معرفی شده از سوی آقای احمدی نژاد رای اعتماد ندادند.

در آن هنگام، عدم مشورت رييس جمهوری با مجلس، معرفی افراد ناشناس و کسانی که به گفته منتقدان از توانايی لازم برای تصدی مقام وزارت در وزارتخانه های نفت، آموزش و پروش، تعاون و رفاه و تامين اجتماعی برخوردار نيستند، ازعلل اصلی رای عدم اعتماد به چهار فرد پيشنهادی رييس جمهوری عنوان شد.

ادامه رويکرد پيشين

اما به نظر می رسد که به رغم وجود چنين زمينه ای، آقای احمدی نژاد، هيچ تغييری در رويه خود ايجاد نکرده است. به گفته نمايندگان، تا زمان معرفی چهار نامزد جديد وزارت، هيچ مشورتی با مجلس صورت نگرفته است. در نخستين واکنش ها نيز، نمايندگان از ترديدهای خود در مورد صلاحيت افراد معرفی شده سخن گفته اند.

در واقع به نظر می رسد محمود احمدی نژاد، بر تداوم رويکرد خود اصرار دارد و اميدوار است اين بار، نمايندگان مجلس را به پذيرش تصميم خود وادارد، هر چند نخستين واکنش های نمايندگانی که در مجموع همسو با دولت محسوب می شوند و همگی خود را اصولگرا می نامند، حکايت از آن دارد که آقای احمدی نژاد برای رسيدن به مقصود با دشواری های اندکی روبه رو نيست.

وزرای ناشناخته با سابقه نظامی و امنيتی

چهار فرد جديدی که به عنوان وزير به مجلس معرفی شده اند، از دو جهت شبيه ديگر اعضای کابينه آقای احمدی نژاد هستند: چندان شناخته شده نيستند و سابقه فعاليت در نهادهای نظامی و امنيتی دارند.

در اين ميان، به نظر می رسد که مجلس در مواجهه با دو وزارتخانه نفت و آموزش و پرورش، حساسيت بيشتری از خود نشان می دهد.

وزارت نفت، به عنوان منبع اصلی درآمدهای کشور، از حساسيت و اهميت خاصی برخوردار است و به دليل نوع شعارهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد، جايگاه خاص تری در دولت وی پيدا کرده است. اما انتخاب وزير نفت، تنها ابعادی داخلی ندارد و دامنه آن، به دليل ماهيت کار اين وزارتخانه، به سرعت در خارج از مرزهای ايران نيز بازتاب می يابد.

جدا از وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش نيز اهميتی بنيادين برای محمود احمدی نژاد دارد، اما به نظر می رسد که نمايندگان نيز به همان اندازه نسبت به اين وزارتخانه حساسيت دارند و رای عدم اعتماد به علی اکبر اشعری، يکی از چهره های شناخته شده جناح محافظه کار، هنگام معرفی کابينه می تواند نشانه ای از همين حساسيت باشد.

رای کارشناسی يا سياسی؟

در چنين شرايطی و در حالی که نمايندگان مجلس از دشواری کار افراد معرفی شده برای کسب رای اعتماد سخن می گويند، ممکن است بار ديگر، مجلسی همسو با دولت، به يک يا چند تن از افراد پيشنهادی رييس جمهوری رای مثبت ندهد.

به ويژه آنکه حتی شماری از نمايندگان نزديک به اقای احمدی نژاد تاکيد کرده اند که تحت تاثير چنين وابستگی هايی رای نخواهند داد و تنها پس از بررسی دقيق سوابق و برنامه نامزدها، که البته شناخت دقيقی از آنها ندارند، تصميم خواهند گرفت.

اکنون با آشکارتر شدن انتقاد نمايندگان همسو با دولت از نحوه تصميم گيری های رييس جمهوری، بايد منتظر ماند و ديد مجلس هفته آينده به انتقاد اعضايش بهای بيشتری خواهد داد يا به دلايل سياسی و در رفتاری جناحی و حزبی، برای استقرار کامل دولت، علی رغم برخی اما و اگرها، اين بار افراد پيشنهادی آقای احمدی نژاد را خواهد پذيرفت.

 
 
49دشواری های استقرار دولت
تعويق در معرفی وزيران باقی مانده، چرا؟
 
 
66مجلس هفتم و دولت جديد
اختلاف بر سر افراد يا افزايش تضادهای درونی جناح حاکم؟
 
 
66آلبوم عکس
کابينه پيشنهادی احمدی نژاد در انتظار رای اعتماد
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران