BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 22:58 گرينويچ - دوشنبه 28 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
'هاله نور' بر 'منبر' سازمان ملل
 

 
 
با گذشت چندين هفته از پخش شايعات مربوط به سخنان بحث برانگيز محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران در ديداری با عبدالله جوادی آملی، يکی از روحانيون بلندپايه ايران روز يکشنبه فيلم کوتاهی از اين ديدار در سايت خبری بازتاب انتشار يافت.

عکسی برگرفته از تصوير ويدئويی ديدار محمود احمدی نژاد با آقای جوادی آملی - سايت بازتاب
 يکی از همان جمع به من گفت: من ديدم يک نوری آمد، تو را احاطه کرد و تو تا آخر در يک حصن و حصاری رفتی
 
محمود احمدی نژاد در ديدار با آقای جوادی آملی

عليرغم اين که فيلم کامل اين ديدار، ظرف هفته های گذشته در تهران و برخی شهرستان ها روی سی دی تکثير شده و دست به دست می گشت، اقدام بی سابقه سايت بازتاب در انتشار مناقشه برانگيزترين قسمت های سخنان آقای احمدی نژاد، بار ديگر واکنش های فراوانی نسبت به اظهارات رئيس جمهور ايران برانگيخته است.

حصن و حصاری از نور

آقای احمدی نژاد در اين ملاقات به هنگام نقل خاطرات سفرش به نيويورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آقای جوادی آملی می گويد: "روز آخری که سخنرانی کردم، تقريباً همه سران بودند، يکی از همان جمع به من گفت: «وقتی تو شروع کردی «بسم‌الله» و «اللهم» را گفتی، من ديدم يک نوری آمد، تو را احاطه کرد و تو تا آخر در يک حصن و حصاری رفتی»."

رئيس جمهور ايران در تأييد سخنان اين فرد ادامه می دهد: "اين را من خودم هم احساس کردم که فضا يک دفعه عوض شد و همه حدود بيست‌ وهفت هشت دقيقه تمام، اين سران مژه نزدند، اينکه می ‌گم مژه نزدند، غلو نمی ‌کنم، اغراق نيست، چون نگاه می‌ کردم، همه سران مبهوت مانده بودند، انگار يک دستی همه آنها را گرفته بود، آنجا نشانده بود، چشم ‌ها و گوش‌ هايشان را باز کرده بود که ببينيد از جمهوری اسلامی پيام چيست."

دين به مثابه ابزار

در طول سال های گذشته بسياری از متفکران و روشنفکران دينی نسبت به استفاده ابزاری از دين و هزينه کردن بی رويه از عامل مذهب در ايران از سوی برخی روحانيان و در تريبون های نماز جمعه انتقادهايی مطرح کرده اند اما شايد اين نخستين باری باشد که يکی از مقامهای رسمی کشور به واسطه اظهاراتش، آماج چنين انتقاداتی قرار می گيرد.

 در روايات ما بارها روی اين نکته تأکيد شده که بايد افرادی که ادعاهای ويژه ای می کنند را جزو کذابين شمرده، حرفهايشان را دروغ به حساب آورد
 
محمدعلی ابطحی

البته نبايد فراموش کرد که تکيه بر مذهب و اعتقادات دينی در عرصه سياست، از ديرباز مورد توجه سياستمداران بوده و در کشورها و دوران های مختلف، از اين ابزار برای به کرسی نشاندن عقايد خاص استفاده شده است.

ماشاءالله شمس الواعظين، روزنامه نگار و تحليلگر مسائل سياسی با اشاره به اين که محمدرضا پهلوی، آخرين شاه ايران خود را "کمربسته امام علی" می دانست و معتقد بود يک بار "حضرت عباس" او را از مرگ حتمی نجات داده است، تأکيد می کند که بسياری از سلاطين ايران پس از عهد صفوی، خود را "ظل الله" يا سايه خداوند بر زمين می دانستند.

به گفته آقای شمس الواعظين، اکنون نيز محمود احمدی نژاد تلاش دارد "با استفاده از باورهای مذهبی مردم، روش ها يا سياست های خود را مستظهر به باورهای دينی کند."

'تيشه بر ريشه ديانت'

محمدعلی ابطحی از معاونان رئيس جمهور پيشين ايران، چنين ديدگاهی را آسيب زدن به اصل ديانت می داند.

آقای ابطحی معتقد است "اگر فردا، گرفتاری های کشور زياد شود و مثل هر رئيس جمهور ديگری (آقای احمدی نژاد) نيز با بحران هايی روبرو شود، اصل اعتقاد مردم به چنين ارزش هايی ازبين خواهد رفت."

 غالب خواننده های ايرانی با رمان «اسمال در نيويورک» آشنايی دارند و می توانند (مشابه) اين تجربه را در آن کتاب مطالعه کنند
 
محسن کديور

آقای ابطحی با اشاره به مستندات مطرح در برخی منابع دينی و اسلامی ادامه می دهد: "برای جلوگيری از ايجاد چنين فضاهايی، در روايات ما بارها روی اين نکته تأکيد شده که بايد افرادی که ادعاهای ويژه ای می کنند را جزو کذابين شمرده، حرفهايشان را دروغ به حساب آورد."

معاون پارلمانی محمد خاتمی در ادامه با اشاره به ادعای آقای احمدی نژاد مبنی بر اين که نوری آمده و هنگام سخنرانی در سازمان ملل او را فرا گرفته است، می افزايد: "اگر منظور آقای احمدی نژاد از آن نور، امام زمان باشد بايد گفت اين نکته در مستندات شيعه هميشه رد شده است."

آقای ابطحی با اشاره به آيت الله خمينی به عنوان "يکی از بزرگترين مراجع شيعه" ادامه می دهد: "امام خمينی هرگز چنين ادعاهايی نداشتند و همواره با چنين مکاتبی مبارزه می کردند."

'خلاف شئون ديپلماتيک'

اکبر اعلمی، عضو فراکسيون اقليت مجلس هفتم در واکنش به اظهارات رئيس جمهور ايران گفته است: "اين که در حين سخنرانی يک انسان، هاله ‌‏ای از نور او را احاطه کند که به قول احمدی ‌‏نژاد فقط او و يکی از نزديکانش اين نور را مشاهده کنند، ادعای بزرگی است که حتی قديسين صدر اسلام هم چنين داعيه‌ ‏ای نداشتند."

عکسی برگرفته از تصوير ويدئويی ديدار محمود احمدی نژاد با آقای جوادی آملی - سايت بازتاب
 همه حدود بيست‌ وهفت هشت دقيقه تمام، اين سران مژه نزدند، اينکه می گويم مژه نزدند، غلو نمی ‌کنم. اغراق نيست
 
محمود احمدی نژاد در ديدار با آقای جوادی آملی

وی سپس خاطرنشان می کند: "ادعای رئيس ‌جمهور مبنی بر اينکه در هنگام سخنرانی ايشان سران کشورها مژه نزدند و اصرار و تأکيد ايشان بر اينکه «غلو نمی ‌‏کنم» خود به طور آشکار مقرون به غلو و اغراق است."

آقای اعلمی ادامه می دهد: "چطور می‌ ‏توان تصور کرد سخنران يا خطيبی حين ايراد نطق مهم خود آن هم با فاصله نسبتاً دور، حرکات مژه‌‏ های همه حاضران را زير نظر داشته باشد و به يکی از علمای بزرگ قم با قاطعيت اعلام کند «اين‌که می‌ ‏گويم مژه نزدند، غلو نمی‌‏کنم، اغراق نيست»."

آقای احمدی نژاد در بخش ديگری از سخنان خود در ديدار با آقای جوادی آملی گفته است: "وقتی در خيابان ‌ها راه می ‌رفتيم، به هر ساختمانی می ‌رفتيم، همه توجهات به سمت هیئت ايرانی بود، کأنه (انگار) هيچ کس ديگری نبود."

اکبر اعلمی در گفتگو با خبرگزاری کار ايران تأکيد می کند: "مبهوت شدن مردم در خيابانهای نيويورک يا سران در اجلاس، علاوه بر اهميت و ويژگی خاص هيئت ايرانی و مواضع آنها الزاماً مثبت نيست و می‌‏ تواند دلايل ديگری هم داشته باشد."

نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی می افزايد: "عدم رعايت پروتکل های رايج، حرکات و اظهارات خلاف شئون ديپلماتيک، اقدامات نامتعارف و مغاير با عقايد مانوس، ترکيب دور از انتظار يک هيئت يا مشاهده آداب و رسوم جديد و متفاوت با واقعيت‌‏ های موجود نيز می‌‏تواند اسباب بهت و حيرت جماعتی که برای نخستين بار با چنين صحنه ‌‏هايی مواجه شده ‌‏اند را فراهم سازد."

تجربه عرفانی يا توهمی ذهنی

محسن کديور، استاد دانشگاه و پژوهشگر در مسائل دينی اعتقاد دارد آنچه بر زبان آقای احمدی نژاد جاری شده، منطبق بر واقع نبوده و صرفاً تصورات شخصی او بوده است.

 از سوی کسی که بر جايگاه رياست جمهوری تکيه زده و برآمده از آرای بخشی از مردم است، اين نوع ساده لوحانه با مسائل در روابط بين المللی برخورد کردن، نوعی تخفيف جايگاه رئيس جمهور است
 
احمد سلامتيان

آقای کديور می گويد: "گاهی وقت ها، آنچه به عنوان تجربه دينی يا تجربه عرفانی نقل می کنند، غالباً توهمات يا تصورات يا انتظارات يا اميدهای گوينده است و نه چيز بيشتر."

محسن کديور در توصيف سفر آقای احمدی نژاد به نيويورک ادامه می دهد: "اگر فردی کم تجربه برای اولين بار در محيطی غريب و متفاوت با زندگی خود برود، فکر می کند همه نگاه ها معطوف به اوست و او فرد بسيار عجيب و متفاوتی با ديگران است."

آقای کديور با اشاره به يکی از رمان های قديمی ايرانی که در توصيف احوال و تجربيات نخستين سفر يک نفر به نيويورک است، می افزايد: "غالب خواننده های ايرانی با رمان «اسمال در نيويورک» آشنايی دارند و می توانند (مشابه) اين تجربه را در آن کتاب مطالعه کنند."

شرايط ويژه ايران در صحنه بين الملل

برخی صاحبنظران معتقدند در شرايط حساسی کنونی ايران در عرصه بين المللی، چنين اظهاراتی از سوی رئيس دولت نخواهد توانست تأثير مناسبی بر وضعيت ايران در جامعه جهانی داشته باشد.

 ادعای رئيس‌ جمهور مبنی بر اينکه هنگام سخنرانی ايشان سران کشورها مژه نزدند و اصرار و تأکيد ايشان بر اينکه «غلو نمی‌‏کنم» خود به طور آشکار مقرون به غلو و اغراق است
 
اکبر اعلمی

احمد سلامتيان، تحليلگر سياسی و از نمايندگان پيشين مجلس ايران در اين زمينه می گويد: "از سوی کسی که بر جايگاه رياست جمهوری تکيه زده و برآمده از آرای بخشی از مردم است و در جايگاه دومين مقام کشور هم قرار دارد، اين نوع ساده لوحانه با مسائل در روابط بين المللی برخورد کردن، نوعی تخفيف جايگاه رئيس جمهور است و عملاً لطمه شديدی به جايگاه رئيس جمهور و آرای عمومی در اذهان عمومی داخل ايران و جهان وارد می کند."

محسن کديور نيز در همين زمينه می گويد: "از مشاهده اين تصوير و شنيدن اين صدا و خواندن گزارش کوتاهی که در سايت بازتاب ديدم، بسيار متأسف و شرمنده شدم و به عنوان يک ايرانی خجالت کشيدم که نماينده کشورم اين گونه نازل و سطحی فکر می کند و گزارشش از يکی از مهمترين مجامع بين المللی اين قدر سطح پايين و قابل انتقاد است."

 
 
مطالب مرتبط
سايت های مرتبط
بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران