BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:33 گرينويچ - چهارشنبه 15 فوريه 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
ترکيب مجلس خبرگان رهبری، تغيير يا ادامه سنت گذشته؟
 

 
 
مجلس خبرگان رهبری
آيا غير روحانيون نيز به مجلس خبرگان رهبری راه خواهند يافت؟
سايت اينترنتی بازتاب گزارش داده در آخرين نشست کميسيون آيين نامه مجلس خبرگان رهبری، و در تحولی که اين سايت آن را مهم خوانده، افزايش اعضا و ورود خبرگان غير مجتهد به مجلس خبرگان به تصويب اعضای اين کميسيون رسيده است.

بر اساس اين مصوبه، که بايد برای عملی شدن در صحن مجلس خبرگان رهبری نيز به تصويب برسد، تعداد اعضای اين مجلس از 86 نفر کنونی به 120 نفر افزايش خواهد يافت و يک سوم اين افراد از خبرگانی خواهند بود که به جای اجتهاد، دارای تخصص عالی در يکی از ديگر رشته های مرتبط با وظايف رهبری هستند.

اين پيشنهاد از سوی مجيد انصاری از معدود چهره های نزديک به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان رهبری و در پی پيشنهاد اخير چند نماينده همسو با وی در اين مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری ارايه شده است.

بخشی از اهميت مجلس خبرگان در شرايط فعلی، از تمايل اصلاح طلبان برای حضوری حتی اگر شده حداقلی در ساختار قدرت ناشی می شود و بخشی ديگر هم برآمده از اراده طيفی از اصولگرايان است که به گفته خود، می خواهند در گام چهارم، مجلس خبرگان رهبری را فتح کنند

اين در حالی است که خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا گزارش داده از نظر قانونی و عملی امکان بررسی اين طرح وجود ندارد، زيرا به رغم آنکه چنين پيشنهادی به تصويب اعضای کميسيون آيين نامه مجلس خبرگان رهبری رسيده، اين طرح ابتدا به هيئت رييسه مجلس خبرگان ارايه نشده تا از اين طريق برای بررسی بيشتر به کميسيون ابلاغ شود.

بنابر اصل يکصد و هشتم قانون اساسی، اصلاح کليه قوانين مربوط به مجلس خبرگان به عهده خود اين مجلس است، اما به نظر می رسد که رسيدگی به چنين طرحی در دستور کار نشست آتی مجلس خبرگان رهبری که قرار است نيمه اسفند ماه آينده برگزار شود، قرار ندارد.

با وجود اين، به نظر می رسد که ارايه اين پيشنهاد در چارچوب بررسی طرحی صورت گرفته باشد که شماری از نمايندگان مجلس خبرگان رهبری، در آخرين نشست اين مجلس در شهريور ماه گذشته به هيئت رييسه مجلس خبرگان ارايه کردند.

طراحان اين طرح، معتقدند با توجه به اختيارات گسترده و متنوع رهبر در نظام جمهوری اسلامی، ضرورت ايجاب می کند که مجلس خبرگان رهبری برای آنکه وظايف خود را به شکلی بهتر انجام دهد، تغييراتی در ترکيب خود پديد آورد و اعضايش صرفا از ميان مجتهدين برگزيده نشوند، زيرا رهبر فقط يک فقيه نيست.

اصلاح طلبان درون حاکميت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری با دشواری های بيِشتری روبه رو باشند، زيرا آنان با مانعی به نام تاييد صلاحيت نيز مواجه هستند؛ اگرچه، در اردوی محافظه کاران نيز به دليل وجود رقابت داخلی فشرده، نشانی اندک از يکدستی و همسويی پيشين برجا مانده است

در طرح پيشنهادی، پيش بينی شده که نخبگان غيرمتجهد از متخصصان رشته هايی مانند برنامه ريزی، اقتصاد، حقوق، سياست، قانونگذاری و فرماندهی نظامی بوده و دست کم دارای مدرک دکتری و ده سال سابقه فعاليت يا تدريس در اين رشته ها باشند.

مجلس خبرگان رهبری طبق قانون اساسی، وظيفه تعيين رهبری، نظارت بر عملکرد و نهادهای تحت اختيار وی را دارد؛ اما به گفته منتقدان کمتر به اين وظيفه پرداخته و در عمل تنها به ستايش از رهبر نظام و اقدامات وی بسنده کرده است.

مجيد انصاری، در نشست اسفند ماه سال گذشته مجلس خبرگان رهبری نيز از قصد خود برای ارايه چنين طرحی سخن گفته بود، اما چنيِن طرحی، به رغم آنکه از سوی اصلاح طلبان مورد حمايت قرار گرفت، با انتقاد تند محافظه کاران روبه رو شد.

اکنون ارايه و تصويب اين طرح در کميسيون آيين نامه مجلس خبرگان، به ويژه از آن جهت می تواند مهم تلقی شود که در شرايط سياسی فعلی و تغييرات عمده ای که در آرايش نيروهای سياسی حاکم پديد آمده، انتخابات مجلس خبرگان نيز برخلاف دوره های پيشين از اهميت به مراتب بيشتری برخوردار شده است.

بخشی از اين اهميت از تمايل اصلاح طلبان برای حضوری حتی اگر شده حداقلی در ساختار قدرت ناشی می شود و بخشی ديگر هم برآمده از اراده طيفی از اصولگرايان است که به گفته خود، می خواهند در گام چهارم، مجلس خبرگان رهبری را فتح کنند.

اين کشاکش، اکنون به مجلس خبرگان رهبری، وزن و جايگاهی بيشتر از آنچه تا کنون در معادلات سياسی جمهوری اسلامی داشته، بخشيده است.

در اين ميانه، به نظر می رسد اصلاح طلبان درون حاکميت با دشواری های بيِشتری روبه رو باشند، زيرا آنان با مانعی به نام تاييد صلاحيت نيز مواجه هستند؛ اگرچه، در اردوی محافظه کاران نيز به دليل وجود رقابت داخلی فشرده، نشانی اندک از يکدستی و همسويی پيشين برجا مانده است.

 
 
.تحليل
مجلس خبرگان رهبری، عرصه تازه برای منازعه قدرت
 
 
مصباح يزدیتحليل
اصولگرايان و محافظه کاران؛ رويارويی ناگزير برای قبضه قدرت؟
 
 
.سياسی
مجلس خبرگان رهبری، ضرورت تغيير و مقاومت متقابل
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران