http://www.bbcpersian.com

21:43 گرينويچ - دوشنبه 20 فوريه 2006

آيت الله منتظری: تخريب حسينيه دراويش قم توجيه شرعی ندارد

آيت الله منتظری از مراجع شيعه تخريب حسينيه دراويش گنابادی در قم را محکوم کرده است و از مسئولان خواسته اشتباه خود را جبران کنند.

آيت الله منتظری در بيانيه ای در اين باره گفته است: "تخريب منزل شخصی افراد و حسينيه و ضرب و شتم بندگان خدا به ويژه خواهران هيچ توجيه شرعی ندارد."

"اسلام دين رحمت است و درآن حقوق همه مردم حتی اقليت های دينی و اهل ذمه محترم است چه رسد به حقوق مسلمانان و شيعيان."

آقای منتظری با توجه به انتقادهايی که از عقايد درويشان نعمت اللهی در قم وجود دارد می گويد: "باطل دانستن برخی افکار و نظريات آنان مجوز هتک و ضرب آنان و تخريب و تصرف غاصبانه در امواال آنان نيست."

وی ضمن محکوم کردن اعمال انجام شده از مسئولين شهر قم "مصرانه" خواسته است که "نسبت به ظلمهايی که در اين روزها انجام شد" تجديد نظر کنند و بر اشتباه خود اصرار نورزند.

در پی نا آرامی بر سر بستن حسينيه دراويش نعمت اللهی گنابادی در شهر قم، حسينيه شريعت و دو منزل مسکونی مجاور آن که به دو تن از دراويش و خويشاوندان متولی حسينيه تعلق داشته به صورت شبانه به آتش کشيده و تخريب شد.

همچنين استاندار قم اعلام کرد که طی اين نا آرامی که بعدازظهر دوشنبه چهاردهم فوريه (24 بهمن) روی داد، يکهزار نفر بازداشت و دويست نفر، از جمله جانشين فرمانده انتظامی استان قم مجروح شده اند.

مصطفی آزمايش نماينده سلسله دراويش گنابادی در خارج از ايران در گفتگو با بی بی سی گفته که دراويش گنابادی در ايجاد درگيری نقشی نداشته و در عوض به دستور قطب (رهبر) سلسله ميان مردم گل و شيرينی توزيع می کرده اند.

نا آرامی پس از آن رخ داد که مسئولان شهر تلاش کردند حسينيه دراويش گنابادی را از کنترل دراويش خارج و فعاليت آن را متوقف کنند.

اين اقدام با مقاومت دراويش روبرو شد که با اجتماع در کوچه منتهی به حسينيه و نيز بام ساختمان حسينيه به اعتراض و تحصن پرداختند.

يک شاهد عينی می گويد که مأموران انتظامی دراويش تحصن کننده را به شکل فجيعی مورد ضرب و شتم قرار دادند و آنها را روی زمين می کشيدند و به داخل اتوبوس می بردند و در اتوبوس نيز آنها را روی زمين می خواباندند و اجازه نمی دادند روی صندلی بنشينند.

به گفته وی، افراد لباس شخصی نيز به ضرب و شتم افراد می پرداختند و علاوه بر آنکه ساختمان حسينيه را به آتش کشيده و ويران کردند به منزل متولی حسينيه در مجاورت آن نيز حمله کردند.

وی می گويد از بازداشت شدگان پس از بازجويی تعهد گرفته شده است که اگر بار ديگر در محافل درويشی ديده شوند با آنها برخورد جدی خواهد شد.

استاندار قم علت حمله نيروی انتظامی به حسينيه را ساخت "غيرقانونی" آن دانسته و گفته که سازمان اوقاف و امورخيريه متوليان حسينيه را غيرمشروع دانسته و برای خلع يد از آنان به دادگاه شکايت کرده بوده و نيروی انتظامی بر اساس رأی دادگاه اقدام به پلمب و توقيف ساختمان حسينيه کرده است.

اما مصطفی آزمايش نماينده سلسله گنابادی در خارج از ايران می گويد حسينيه را سيد احمد شريعت که از مشايخ اين سلسله است در زمين موروثی خود ساخته و خود متولی آن شده اما با اتمام ساخت حسينيه، شورای تأمين استان خواستار بسته شدن آن شده و گفته در اين محل اجازه اجتماع نمی دهد.

شهر قم مذهبی ترين شهر ايران به شمار می رود و با توجه به نزاع تاريخی صوفيه و اهل شريعت، فشار بر دراويش در اين شهر سابقه طولانی دارد و به سالهای قبل از انقلاب می رسد اما در يک سال گذشته با انتشار شماری از کتابهای ضدصوفی در قم که اين سلسله را به ضدشيعی بودن متهم می کند جو سنگينتری عليه آنها شکل گرفته است.

دراويش نعمت اللهی گنابادی پيرو نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلی شاه هستند که خود در تهران ساکن است.

سابقه سلسله نعمت اللهی به شاه نعمت الله ولی از عرفای قرن نهم هجری (پانزدهم ميلادی) باز می گردد که در ماهان کرمان مدفون است.

پيروان اين سلسله طريقت در قرن نوزدهم به سه شاخه ذوالرياستينی (منورعليشاهی)، گنابادی (سلطانعليشاهی) و صفی عليشاهی (صفائی) تقسيم شدند که شاخه گنابادی در شيوه های خود تفاوتهايی با دو شاخه ديگر دارد و به اهل شريعت نزديکتر است، تا آنجا که مکانهای تجمع اين سلسله به جای خانقاه حسينيه ناميده می شود و مشايخ آن به جای اخذ اجازه ذکر، اجازه اقامه نماز دريافت می کنند.