BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:48 گرينويچ - شنبه 18 مارس 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
آزادی اکبر گنجی: نتيجه فشار های جهانی؟
 

 
 
اکبر گنجی پس از آزادی از زندان
ترديدی وجود ندارد که حکومت ايران با آقای گنجی مشکل بزرگی دارد. ادامه حبس و يا آزادی او از زندان هر دو مشکلات خاص خود را دارد.
اکبر گنجی، روزنامه نگار سرشناس ايرانی، که عمدتا به دليل افشاگری درباره نقش بعضی از مقامات عاليرتبه در قتل های زنجيره ای به زندان افتاده بود، پس از گذراندن شش سال حبس آزاد شده است.

آزادی اکبر گنجی از زندان رويدادی مهم است زيرا حتی بسياری از نزديکان او باور نمی کردند که مقامات او رابه اين راحتی رها کنند.

گرچه آقای گنجی پس از اتمام شش سال محکوميت آزاد می شود و ظاهرا حکومت ايران از لحاظ حقوقی چاره ای جز ترخيص او نداشت، ولی بعضی از نزديکان او و فعالان حقوق بشر فکر می کردند که ممکن است اتهامات جديدی عليه آقای گنجی مطرح شود تا او همچنان در پشت ميله های زندان بماند.

ترديدی وجود ندارد که حکومت ايران با آقای گنجی مشکل بزرگی دارد. ادامه حبس و يا آزادی او از زندان هر دو مشکلات خاص خود را دارد.

اکبر گنجی هم اکنون سرشناس ترين روزنامه نگار مخالف حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور است. مبارزات او برای کسب حقوق زندانيان سياسی و اعتصاب غذای معروف تقريبا دو ماهه او، اکبر گنجی را به شهرت جهانی رساند به طوريکه بسياری از رهبران و شخصيت های معروف جهان خواستار آزادی او شدند.

به نظر می رسد که مقامات سرانجام با توجه به وضعيت دشوار کنونی و همچنين با توجه به بی نتيجه بودن ادامه بازداشت اکبر گنجی تصميم گرفتند او را فعلا آزاد کنند

مشکل حکومت اسلامی با اکبر گنجی اين است که او با نوشتن جزوه مانيفست جمهوری خواهی علنا اعلام کرد که حکومت ولايت فقيه با دموکراسی سازگاری ندارد و خواستار تشکيل يک جمهوری غير دينی در ايران شد.

آقای گنجی همچنين آشکارا آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به ديکتاتوری متهم کرد و خواستار برکناری او از قدرت شد.

با توجه به ماهيت نظام حکومتی ايران طبيعتا فردی با چنين ديدگاه هايی می بايست همچنان پشت ميله های زندان بماند.

ولی ادامه بازداشت آقای گنجی می توانست در وضعيت کنونی هزينه هايی برای حکومت در بر داشته باشد.

هم اکنون دولت ايران به دليل برنامه های هسته ای کشور شديد تحت فشار جهانی قرار دارد و دولت آمريکا به خصوص در باره نقض حقوق بشر در ايران تاکيد های زيادی داشته است.

با توجه با پايان يافتن دوره شش ساله حبس آقای گنجی، ادامه بازداشت و طرح اتهامات جديد عليه او در وضعيتی که اقدامات دولت ايران با دقت در دنيا دنبال می شود می توانست پی آمدهای نامطلوبی برای جمهوری اسلامی داشته باشد.

ضمن آنکه به نظر می رسد که حکومت ايران با توجه به نيازی که به حمايت مردم از برنامه های هسته ای دارد نمی خواهد که با برخی اقدامات به نارضايی در داخل کشور بيفزايد.

از سوی ديگر حبس شش ساله آقای گنجی عملا نتوانست او را منزوی کند و او در اين مدت توانست نوشته های خود را به بيرون از زندان انتقال دهد و همچنين با اقدامات خود به شهرت بيشتری دست يافت. ضمن آنکه نظرات او نيز در اين مدت تند تر شد و عملا به انتقاد از شخص آيت الله خامنه ای پرداخت.

به نظر می رسد که مقامات سرانجام با توجه به وضعيت دشوار کنونی و همچنپين با توجه به بی نتيجه بودن ادامه بازداشت اکبر گنجی تصميم گرفتند او را فعلا آزاد کنند.

مقامات می دانند که اکبر گنجی همچنان در دسترس آنان خواهد بود و آنها هر گاه که بخواهند می توانند او را به زندان بازگردانند. رهبران ايران همچنين با آزادی اکبر گنجی می توانند در وضعيتی که به سرکوب مخالفان خود متهم می شوند ادعا کنند که اجازه داده اند که معروفترين شخصيت ناراضی کشور از زندان آزاد شود.

 
 
اکبر گنجیگزارش
اکبر گنجی: "آقای خامنه ای بايد برود"
 
 
اکبر گنجیاکبر گنجی
روزشمار پرونده اکبر گنجی در سال ۲۰۰۵
 
 
مطالب مرتبط
اکبر گنجی آزاد شد
18 مارس، 2006 | ايران
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران