BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:50 گرينويچ - چهارشنبه 26 آوريل 2006 - 06 اردیبهشت 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
مخالفت مراجع مذهبی با حضور زنان در ورزشگاههای فوتبال
 
.
چند ماه پيش تعدادی از زنان در اعتراض به جلوگيری از حضور آنان در ورزشگاه برای تماشای مسابقه تيمهای ملی فوتبال ايران و کاستاريکا در تهران دست به تجمع اعتراض آميز زدند
تصميم رئيس جمهور ايران مبنی بر امکان دادن به زنان برای حضور در ورزشگاهها و تماشای مسابقات فوتبال مردان با مخالفت صريح شماری از مراجع مذهبی مواجه شده است.

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران طی نامه ای که دوشنبه 24 آوريل (چهارم ارديبهشت) به رئيس سازمان تربيت بدنی اين کشور نوشت به وی دستور داد که "با برنامه ريزی صحيح و مقتضی شئون بانوان، بخشی از مرغوبترين مکانهای تماشاگران در ورزشگاههايی که مسابقات فوتبال ملی و مهم برگزار می ‌شود، به طور ويژه به بانوان و خانواده ‌ها اختصاص يابد".

اما با انتشار اين نامه، آيت الله محمد فاضل لنکرانی، يکی از مراجع شيعه در قم فتوا داد که شرکت بانوان در مکانهای عمومی ورزشی همراه با مردان، حتی اگر مکانهای جداگانه ای به زنان اختصاص داده شود جايز نيست، چراکه به عقيده وی، اسلام نگاه کردن زن به بدن مرد را حتی اگر لذتی هم در کار نباشد جايز نمی داند و همچنين، اسلام بر عدم اختلاط زن و مرد تأکيد دارد و "ملاحظه شده است که اختلاط در جوامع غربی و متأسفانه در برخی نهادهای داخلی چه مفاسد فراوانی به دنبال داشته است".

آيت الله لطف الله صافی گلپايگانی، يکی ديگر از مراجع قم نيز اعلام کرد که همه فقيهان نگاه کردن زن و مرد بيگانه به بدن يکديگر را حرام می دانند و حضور بانوان در جمع تماشاچيان مسابقات ورزشی مردان "خلاف شرع و تنازل ظاهر (بی اعتنايی آشکار) از مواضع اسلامی است".

وی از مسؤولان جمهوری اسلامی خواسته است با اعلام لغو دستور آزادسازی ورود زنان به ورزشگاهها، "نگرانيها را رفع و موجبات خشنودی قلب مقدس حضرت بقيه الله الاعظم (امام دوازدهم و غايب شيعيان) را فراهم کنند".

آيت الله فاضل لنکرانی نيز لازم دانسته است که دولت جمهوری اسلامی "مکانهای مستقلی را با رعايت همه ضوابط شرعی برای بانوان جهت امور ورزشی اختصاص دهد و از اين جهت تبعيضی بين آنان قائل نشود".

 هنگامی که همه در خانه براحتی می‌ توانند مسابقات را به صورت زنده در تلويزيون ببينند، چه ضرورتی وجود دارد که بانوان و خانواده ‌ها در فضای نا‌ امن ورزشگا‌هها حضور پيدا کنند؟ چرا مسئله‌ ای را که ضرورت ندارد، اين‌ گونه در جامعه مطرح سازيم تا شوک شديدی به جامعه وارد شود
 
آيت الله مکارم شيرازی

آيت الله ميرزا جواد تبريزی نيز يکی ديگر از مراجع قم است که صريحاً با دستور رئيس جمهور ايران مبنی بر ورود زنان به ورزشگاههای فوتبال مخالفت کرده و در پاسخ به استفتايی در اين زمينه ورزشگاهها را مکانهايی دانسته که حضور همزمان زنان و مردان در آنها، "معمولاً همراه با امور فساد انگيز و ارتکاب حرام است" و "بر مردان و زنان جايز نيست".

آيت‌ الله ناصر مکارم شيرازی که نسبت به مراجع ياد شده در قم شهرت بيشتری دارد، واکنش احتياط آميزتری نسبت به آنان داشته و آن گونه که خود اظهار داشته، پيامی به محمود احمدی نژاد فرستاده و منتظر است تا با دريافت پاسخ او، "به تفصيل" در خصوص تصميم وی مبنی بر آزادی ورود زنان به ورزشگاهها صحبت کند.

وی در عين حال از چنين تصميمی انتقاد کرده و پيش از آنکه درس خارج فقه خود را در مسجد اعظم قم آغاز کند گفته است: "در همه ‌جای جهان ورزشگاههای فوتبال مکانهای نا امنی شناخته می‌ شوند که درگيری، زد و خورد و حتی گاه کشته‌ هايی در پی دارند ... هنگامی که همه در خانه براحتی می‌ توانند مسابقات را به صورت زنده در تلويزيون ببينند، چه ضرورتی وجود دارد که بانوان و خانواده ‌ها در فضای نا‌ امن ورزشگا‌هها حضور پيدا کنند؟ چرا مسئله‌ ای را که ضرورت ندارد، اين‌ گونه در جامعه مطرح سازيم تا شوک شديدی به جامعه وارد شود".

آيت الله مکارم به محمود احمدی نژاد توصيه کرده است که: دقت داشته باشد که مسائل کشور را ظرف يک شب با يک تصميم نمی‌ توان حل کرد و نبايد تنها به مشاوران خودش در اين زمينه قناعت کند.

محمود احمدی نژاد در حالی با مخالفت آشکار مراجع مذهبی با تصميم گيريهای خود مواجه می شود که کوشيده است در دوران رياست جمهوری خود در راستای برآورده کردن خواسته های محافل محافظه کار مذهبی حرکت کند و از حمايت روحانيون پرنفوذ برخوردار باشد.

خبرگزاری دانشجويان ايران گزارش داده که حتی محمدتقی مصباح يزدی، که از او با عنوان نزديکترين حامی آقای احمدی نژاد در ميان روحانيون بانفوذ ياد می شود نيز با پيامی شفاهی که از طريق دو تن از نزديکانش به محمود احمدی نژاد فرستاده، به تصميم او برای آزادسازی ورود زنان به ورزشگاههای فوتبال اعتراض کرده است.

 برخلاف تصور و تبليغ عده ‌ای، تجربه نشان داده که حضورانبوه خانواده ها و بانوان درمحيطهای عمومی، سلامت و اخلاق وعفاف را در آن محيطها حاکم کرده است
 
محمود احمدی نژاد

دستور محمود احمدی نژاد اعتراض شمار زيادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی را نيز برانگيخته و حتی درون دولت خود او نيز با تأملاتی مواجه شده است.

محمد علی آبادی، رئيس سازمان تربيت بدنی ايران که از معاونان آقای احمدی نژاد است پس از دريافت دستور وی به خبرنگاران گفت که اين دستور برای به اجرا درآمدن نياز به بررسی بيشتری از جنبه‌ های مختلف امنيتی و اجتماعی دارد و بايد روی آن مطالعات زيادی صورت گيرد و تنها در صورتی به اجرا درخواهد آمد که سازمان تربيت بدنی يقين حاصل کند که از جنبه‌ های مختلف مشکلی برای ورود بانوان به ورزشگاهها وجود ندارد.

با وجود اينکه در دستور محمود احمدی نژاد محدوديتی برای اينکه چه بانوانی حق دارند در ورزشگاههای فوتبال حضور يابند نيامده، اما آقای علی آبادی تصريح کرده که ورود بانوان به ورزشگاهها صرفاً شامل خانواده ‌ها خواهد شد، يعنی زنان و دختران همراه با اعضای مرد خانواده خود می توانند در ورزشگاهها حضور يابند و ورود دختران مجرد به ورزشگاهها همچنان ممنوع خواهد ماند.

اما آن گونه که از نامه محمود احمدی نژاد به رئيس سازمان تربيت بدنی برمی آيد او با آگاهی به مخالفتهايی که با حضور زنان در ورزشگاهها وجود دارد تصميم خود را برای اختصاص دادن جايگاه به آنان در ورزشگاهها گرفته است.

او در نامه اش در پاسخ به کسانی که محيط ورزشگاهها را از لحاظ اخلاق و آداب اجتماعی برای زنان مناسب نمی دانند نوشته: "برخلاف تصور و تبليغ عده ‌ای، تجربه نشان داده که حضورانبوه خانواده ها و بانوان درمحيطهای عمومی، سلامت و اخلاق وعفاف را در آن محيطها حاکم کرده است".

حضور زنان در ورزشگاهها برای تماشای فوتبال مردان در ايران منع قانونی ندارد اما طی 27 سالی که از عمر حکومت جمهوری اسلامی در اين کشور می گذرد، زنان جز چند مورد و در تعدادی بسيار اندک و محدود هيچگاه اجازه حضور در ورزشگاهها را نيافته اند.

برخی از زنان ايرانی تاکنون طی اقداماتی نسبت به منع حضور خود در ورزشگاهها اعتراض کرده اند و چند ماه پيش تعدادی از زنان در اعتراض به جلوگيری از حضور آنان در ورزشگاه برای تماشای مسابقه تيمهای ملی فوتبال ايران و کاستاريکا در تهران دست به تجمع اعتراض آميز زدند.

اما در مقابل، مخالفتهای شديدی نيز در لايه های محافظه کارتر جامعه با حضور زنان در ورزشگاهها وجود دارد.

عمده مخالفتی که در سطح جامعه ايرانی با حضور زنان در ورزشگاهها وجود دارد به دليل برخی شعارها و رفتارهای هواداران تيمهای فوتبال است که از ديد معترضان، با آدابی که در رفتار اجتماعی جامعه ايرانی در قبال زنان پذيرفته شده است همخوانی ندارد.


شما نيز اگر در زمينه مغاير بودن يا نبودن حضور زنان در ورزشگاهها برای تماشای مسابقات مردان با دين اسلام نظری داريد، از طريق پنجره ای که در سمت چپ همين صفحه قرار داده شده برای ما بنويسيد

 
 
تظاهرات زناننظرات شما
احمدی نژاد: بهترين مکان ورزشگاه برای زنان اختصاص يابد
 
 
نعمه اسماعيل نواب زنان
زنان سعودی برای فعالتر شدن در جامعه تلاش می کنند
 
 
زنان اسرائيلی مشغول خريدورود مردان ممنوع!
يک فروشگاه اسرائيلی برای جلب رضايت زنان مذهبی مردان را از ورود منع می کند
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران