BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 23:31 گرينويچ - جمعه 26 مه 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
بلر: امنيت بين المللی به تغيير در ايران بستگی دارد
 

 
 
تونی بلر
آقای بلر گفت سقوط بازارهای مالی آسيا و نيز بحران کوزوو در اواخر دهه ۱۹۹۰ به او آموخت که قواعد قديمی سياست بين الملل از هم گسيخته است
تونی بلر نخست وزير بريتانيا که به آمريکا سفر کرده طی نطقی در واشنگتن درباره چالش های جهانی، امنيت جامعه بين الملل را با ايجاد تغيير در ايران مرتبط دانسته است.

تونی بلر سخنرانی خود را در دانشگاه "جورج تان" در واشنگتن ايراد کرد.

محور اصلی اين سخنرانی چالش های جهانی بود و اين موضوع که کشورها در عصر جهانی شدن چگونه می توانند آن چالش ها را برطرف کنند.

آقای بلر با تاکيد بر اين که دنيا نياز به يک استراتژی متمرکز و منسجم درباره خاورميانه دارد، امنيت جامعه بين الملل را با ايجاد تغيير در ايران مرتبط دانست.

او گفت: "تا زمانی که ايران تغيير نکند امنيت ما تامين نخواهد شد. من تاکيد می کنم که تغييرات نبايد تحميل شود. فقط می گويم که آزادی و دموکراسی بيشتر، که بی شک بيشتر مردم ايران خواستار آن هستند، چيزی است که ما احتياج داريم. دو گزينه در منطقه وجود دارد: شريک شدن با بقيه دنيا و يا مخالفت با آن. اگر ايران رهبری اردوگاه دوم را به عهده گيرد، نتيجه را همه ما احساس خواهيم کرد."

قواعد بين الملل

آقای بلر همچنين گفت سقوط بازارهای مالی آسيا و نيز بحران کوزوو در اواخر دهه ۱۹۹۰ به او آموخت که قواعد قديمی سياست بين الملل از هم گسيخته است.

او گفت: "مفهوم به هم پيوستگی، يعنی اين واقعيت که بحرانی در نقطه ای از جهان به بحرانی در تمام مناطق تبديل می شود، نظرات قديمی در عرصه سياست بين الملل درباره منافع ملی کشورها را مضحک جلوه می دهد. شما نمی توانيد بدون يک ديدگاه منسجم درباره جامعه بين الملل نظر منسجمی درباره منافع ملی داشته باشيد."

نخست وزير بريتانيا با تاکيد بر اينکه تروريسم، مهاجرت و تغيير آب و هوای جهان بر همه کشورها تاثير می گذارد افزود دنيا بايد بر اساس ارزشهای جهانی مانند آزادی، مدارا و عدالت با اين مشکلات برخورد کند.

او تلاش عراق برای تاسيس يک حکومت دموکراتيک در اين کشور را فرصتی برای اتحاد و مصالحه بين المللی دانست و گفت که ارزش های جهانی بايد بدون استثناء و بطور يکسان اعمال شوند.

آقای بلر افزود: "اگر ما به عدالت معتقديم چگونه می توانيم اجازه دهيم که هر روز مرگ ۳۰۰۰۰ کودک که قابل پيشگيری است اتفاق بيافتد؟ اگر ما به نسل های آينده اعتقاد داريم چطور می توانيم با اطلاع کامل نسبت به انحطاط محيط زيست بی تفاوت باشيم؟ چگونه می توانيم يک سيستم تجارت جهانی داشته باشيم که منصفانه نيست؟"

اصلاحات جديد

نخست وزير بريتانيا در ادامه گفت در حال حاضر قابليت های سازمان های بين المللی با چالشهای جهانی همخوانی ندارد.

او خواستار اصلاح ترکيب شورای امنيت سازمان ملل متحد شد و اعطای قدرت بيشتر به دبير کل اين سازمان و تاسيس سازمان محيط زيست جديدی در اين سازمان را لازم دانست.

آقای بلر همچنين يکی شدن يا حداقل اصلاح ساختار بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را لازم دانست.

وی از تاسيس يک سيستم چند مليتی غنی سازی اورانيوم برای مقاصد صلح آميز و نيز بانک بين المللی اورانيوم تحت نظر آژانس بين المللی انرژِی اتمی حمايت کرد.

نخست وزير بريتانيا در خاتمه سخنرانی اش تاکيد کرد در سال نهم تصدی اش درباره آرمان گرايی در عرصه سياست بين المللی بدبين نشده است.

او تفکيک سياست خارجی براساس ارزش ها و سياست خارجی براساس منافع ملی را اشتباه خواند و گفت جهانی شدن موجب به هم پيوستگی ملت ها شده که به نوبه خود نيازمند يک سيستم واحد ارزش های جهانيست.

 
 
هفته نامه اکونوميستاز ديگر رسانه ها
مقالات اکونوميست درباره آينده رهبران آمريکا و بريتانيا و نامه رييس جمهوری ايران به بوش
 
 
تونی بلرتحليل
آيا تونی بلر از قصد کناره گيری درآينده منصرف شده است؟
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران