BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:51 گرينويچ - جمعه 09 ژوئن 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
ايران و ديپلماسی هسته ای: چانه زنی مخاطره آميز
 
سولانا
سولانا واکنش نسبتا مثبتی از مقامات جمهوری اسلامی دريافت کرده است
هفته نامه اکونوميست چاپ لندن در شماره اين هفته خود مطلبی را به پيشنهادهای بين المللی برای حل مساله هسته ای ايران و تهديدهای رهبر جمهوری اسلامی در مورد قطع صادرات نفت اختصاص داده و در آن به پيش بينی نتايج موفقيت يا شکست تلاش های جاری برای حل مسالمت آميز بحران کنونی پرداخته است.

در اين مقاله که با عنوان "ايران و دپيلماسی هسته ای: چانه زنی مخاطره آميز" انتشار يافته اين سئوال مطرح شده که "آيا بايد جديدترين تهديد ايران به قطع صادرات نفت را جدی گرفت؟" که اشاره ای به سخنان آيت الله خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی، در مورد پيامدهای حمله نظامی به ايران است.

نويسنده مقاله ابراز نظر می کند که از هفته پيش و پس از اعلام آمادگی ايالات متحده برای شرکت در مذاکرات مستقيم هسته ای با ايران در صورت توقف غنی سازی اورانيوم، فضای ديپلماسی حالت با نشاط تری به خود گرفته است.

اکونوميست می نويسد علی لاريجانی، سرپرست مذاکرات هسته ای ايران، در باره مجموعه پيشنهادهای تسليم شده توسط خاوير سولانا، سرپرست سياست خارجی اتحاديه اروپا، گفته است که اين پيشنهادها گام های مثبت و همچنين ابهاماتی دارد که بايد مرتفع شود.

به نوشته اکونوميست، ايرانيان درعين حال از نمايش قدرت نيز رويگردان نبوده اند و آيت الله علی خامنه ای، که در مورد هر مساله مهمی حرف آخر را می زند، تهديد کرده است که اگر در جريان مذاکرات هسته ای، ايران احساس کند که وزن چماق خارجيان از هويج بيشتر است، مانع از صدور نفت از خليج فارس می شود.

جبران قطع نفت ايران
 جبران قطع صادرات نفت ايران دشوار است اما ناممکن نخواهد بود زيرا عربستان سعودی می گويد که در حد ظرفيت کامل نفت توليد نمی کند زيرا خريدار لازم را ندارد و در نتيجه، قاعدتا بايد در موقعيتی باشد که بتواند بخش اعظم هر نوع کاهشی در سطح توليد جهانی را جبران کند
 
اکونوميست

اين هفته نامه يادآور می شود که آيت الله خامنه ای در سخنانی در آرامگاه آيت الله خمينی خطاب به آمريکاييان گفت: شما به منظور تهديد ايران می گوييد که می توانيد امنيت جريان نفت از منطقه را حفظ کنيد.

اکونوميست به نقل از رهبر جمهوری اسلامی خطاب به آمريکا می نويسد: بدانيد که اگر در مورد ايران مرتکب کوچکترين اشتباهی بشويد، جريان نفت از منطقه به طور جدی به خطر خواهد افتاد.

به نوشته اکونوميست، رهبران ايران قبلا اشاره کرده بودند که در برابر تحريم های احتمالی سازمان ملل دست به مقابله خواهند زد و برای اين منظور صادرات نفت خود را متوقف خواهند ساخت با اين هدف که بهای نفت به سرعت افزايش يابد و به تمام اقتصادهای جهان خسارت بزند.

نتايج قطع احتمالی صادرات نفت

اکونوميست می نويسد اظهارات آيت الله خامنه ای باعث افزايش سريع بهای نفت در بازارهای جهانی شد و نشان داد که بازار تا چه اندازه نسبت به چشم انداز توقف صادرات نفت ايران حساس است. اين هفته نامه می افزايد که اگر ايران عملا تهديد به توقف صادرات نفت خود را عملی کند بهای نفت خام قطعا افزايش بيشتری خواهد داشت.

به نوشته اکونوميست، ايران با صدور حدود 8/2 ميليون بشکه نفت خام در روز حدود 3 درصد از تقاضای جهانی نفت را تامين می کند. از آنجا که در حال حاضر معدودی از کشورهای توليد کننده نفت دارای ظرفيت اضافی برای جبران کاهش احتمالی در عرضه هستند، هر کاهشی در عرضه نفت کشورهای صادرکننده، چه ايران، چه نيجريه و چه بوليوی، باعث جهش سريع در بهای نفت خواهد شد.

آيت الله علی خامنه ای
اکونوميست: بعيد به نظر می رسد که آيت الله خامنه ای تهديد خود به توقف جريان نفت را عملی سازد

اکونوميست در عين حال می نويسد جبران قطع صادرات نفت ايران دشوار است اما ناممکن نخواهد بود زيرا عربستان سعودی می گويد که در حد ظرفيت کامل نفت توليد نمی کند زيرا خريدار لازم را ندارد و در نتيجه، قاعدتا بايد در موقعيتی باشد که بتواند بخش اعظم هر نوع کاهشی در سطح توليد جهانی را جبران کند.

اين هفته نامه در عين حال می نويسد که تهديد آيت الله خامنه ای تنها مربوط به قطع نفت ايران نبود بلکه تلويحا اشاره داشت که صادرات ساير کشورهای خليج فارس هم ممکن است به مخاطره افتد.

به نوشته اکونوميست، نيروی دريايی ايران در ماه آوريل سال جاری با اجرای مانووری در تنگه هرمز، که تنها معبر خروجی نفت خليج فارس است، به قدرت نمايی پرداخت تا نشان دهد بستن اين آبراهه تا چه اندازه آسان است.

به نوشته اکونوميست، اگر ايران عملا به چنين اقدامی دست بزند، بازارهای جهانی گرفتار هرج و مرج خواهند شد زيرا حدود يک چهارم از کل نفت مصرفی جهان از اين منطقه تامين می شود و با وجود استفاده از خط لوله، بخش اعظم نفت صادراتی خليج فارس توسط نفتکش به بازارهای جهانی می رسد.

اکونوميست می نويسد در طول جنگ با عراق، ايران کشتی های نفتکش را هدف حمله قرار داد و به مين گذاری در مسيرهای عبور کشتی ها مبادرت کرد و در آينده هم اگر جنگ تمام عياری روی دهد، ممکن است بزرگترين ميدان های نفتی و پالايشگاه های جهان در معرض خطر قرار گيرد.

پيامدهای بحران نفتی برای ايران

به نوشته اکونوميست، با اينهمه، ايالات متحده نيز يک ناوگان کامل را در سواحل بحرين در کرانه جنوبی مقابل ايران مستقر کرده و در صورت لزوم، کشتی های آمريکايی می توانند محافظت از نفتکش ها را برعهده بگيرند، همانگونه که در جريان جنگ ايران و عراق عمل کردند. همچنين، حدود 4 ميليارد بشکه نفت خام در انبارهای تجاری و دولتی کشورهای مختلف جهان ذخيره شده و در صورت توقف صدور نفت از خليج فارس می تواند نياز به نفت را در طول چنين بحرانی تامين کند.

اکونوميست از قول تحليلگران نظامی می نويسد که احتمال بيشتر اين است که اگر ايران احساس کند که اوضاع واقعا عليه اين کشور شکل گرفته با استفاده از گروه های مسلح متحرک از سواحل خود نفتکش ها را هدف قرار دهد.

نتيجه توقف نفت برای ايران
 از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری ايران، مخارج دولت به سرعت افزايش يافته و تجديد ضروری ساختار اقتصادی پس از سال ها پيشرفت بطئی متوقف شده و به وابستگی شديدتر به درآمد نفت منجر شد و اقتصاددانان ايران نگران آن هستند که هر نوع کاهشی در درآمد دولت به بيکاری گسترده و افزايش سريع بهای کالاهای اساسی مانند بنزين منجر شود
 
اکونوميست

به نوشته اکونوميست، در صورت توسل به چنين روش چريکی، امکان مقابله با آن وجود ندارد مگر اينکه آن نوع عملياتی به کار رود که در حال حاضر آمريکاييان را در عراق گرفتار کرده و ايالات متحده ترجيح می دهد به آن دست نزند.

اکونوميست می افزايد که در هر صورت، اقتصاد ايران احتمالا چنان آسيب پذير است که مقامات ايرانی خطر توقف صادرات نفت را عملی نمی دانند. در سال 2004 و هنگامی که بهای نفت به مراتب کمتر از حال حاضر بود، درآمد نفت حدود يک چهارم توليد ناخالص داخلی، چهار پنجم درآمد ارزی و يک سوم عوايد بودجه دولت را تشکيل می داد.

به نوشته اکونوميست از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری ايران، مخارج دولت به سرعت افزايش يافته و تجديد ساختار اقتصادی پس از سال ها پيشرفت بطئی کلا متوقف شده و به وابستگی شديدتر به درآمد نفت منجر شد و اقتصاددانان ايران نگران آن هستند که هر نوع کاهشی در درآمد دولت به بيکاری گسترده و افزايش سريع بهای کالاهای اساسی مانند بنزين منجر شود.

اکونوميست در پايان گزارش خود می نويسد: در مجموع، بعيد به نظر می رسد که آيت الله خامنه ای تهديد خود به توقف جريان نفت را عملی سازد.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران