http://www.bbcpersian.com

11:44 گرينويچ - چهارشنبه 07 ژوئن 2006

'ايران اجازه غنی سازی خواهد داشت'

به نوشته روزنامه آمريکايی واشنگتن پست پيشنهادهای ارايه شده برای حل بحران هسته ای ايران امکان غنی سازی اورانيوم در اين کشور را به اين کشور داده است.

روزنامه واشنگتن پست در شماره روز چهارشنبه، 7 ژوئن، در گزارشی تحت عنوان "پيشنهاد به ايران اجازه غنی سازی می دهد" به قلم کار ويک و دفنه لينزر، از قول مقامات آمريکايی و اروپايی نوشته است که بسته پيشنهادهای محرمانه مورد حمايت دولت آمريکا که روز سه شنبه رسما تسليم مقامات ايرانی شد اين امکان را منظور می دارد که ايرانيان بتوانند به غنی سازی اورانيوم در خاک خود مبادرت کنند.

به نوشته واشنگتن پست، اين امتياز، همراه با وعده آمريکا برای کمک به برنامه هسته ای غير نظامی ايران، مشروط به آن است که اين کشور تا زمانی که صلح آميز بودن برنامه های هسته ای آن به تاييد قطعی و قابل تاييد آژانس بين المللی انرژی اتمی نرسيده است برنامه غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در آورد.

واشنگتن پست اضافه می کند که مقامات آمريکايی گفته اند لازم است ايران شورای امنيت سازمان ملل متحد را نيز در اين مورد قانع کند که در صدد دستيابی به تسليحات اتمی نيست که، به گفته کارمندان دفتر رياست جمهوری، تحقق آن به گذشت چند سال و شايد هم چند دهه زمان نياز دارد.

به نوشته واشنگتن پست، در نتيجه، دولت جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، و متحدان اروپايی وی از خواست قبلی خود در اين زمينه که ايران اميد به غنی سازی اروانيوم برای مصارف نيروگاهی را برای هميشه کنار بگذارد، صرفنظر کرده اند.

به نوشته واشنگتن پست مقامات دولت آمريکا موضع جديد خود را رسما اعلام نکرده اند در حاليکه اين موضعگيری با تاکيد قبلی آنان بر جلوگيری از دستيابی ايران به هرنوع فناوری که در نهايت برای مصارف نظامی کاربرد داشته باشد، تفاوت دارد.

نويسندگان مقاله واشنگتن پست به نقل از يک مقام آمريکايی که نام وی فاش نشده می نويسند که اگر ايرانيان در بلند مدت بتوانند اعتماد جهانی را به خود جلب کنند، رژيم ايران می تواند به غنی سازی در داخل اين کشور مبادرت ورزد، مشروط به اينکه تمامی نگرانی هايی را که حاکی از وجود يک برنامه محرمانه تسليحاتی است، مرتفع سازد.

نويسندگان مقاله می افزايند که ايران برنامه هسته ای خود را برای هجده سال به شکلی محرمانه ادامه می داد تا اينکه مخالفان جمهوری اسلامی در سال 2002 آن را افشا کردند و باعث آغاز تحقيقات سازمان ملل متحد در اين مورد شدند و اين تحقيقات هنوز نتوانسته قاطعانه تاييد کند که اين برنامه های دارای اهداف های نظامی نيست.

پيشنهادهای متفاوت

به نوشته واشنگتن پست، در جريان تبادل نظر بين آمريکا و متحدان آن کشور برای تدوين پيشنهادهای ارايه شده، آلمان پيشنهاد کرده بود که به ايران اجازه داده شود تا در جريان مذاکرات بتواند برنامه غنی سازی خود را زير نظارت نزديک سازمان ملل ادامه دهد اما ايالات متحده، همراه با فرانسه و بريتانيا، تاکيد داشتند که اين برنامه تا زمان رفع تمامی ترديدها نسبت به ماهيت آن به حالت تعليق در آيد.

به نوشته واشنگتن پست، مجموعه مشوق هايی که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا به نمايندگی از سوی پنج عضو دايم شورای امنيت و آلمان تسليم مقامات ايران کرد، نه تنها شامل وعده جديد آمريکا در مورد غنی سازی اورانيوم در ايران، بلکه شامل پيشنهاد مشارکت مستقيم ايالات متحده در مذاکرات با ايران در صورت تعليق برنامه غنی سازی و تعهد اروپاييان به ساخت نيروگاه های آب سبک و حمايت از درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی است.

 مجموعه مشوق هايی که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا به نمايندگی از سوی پنج عضو دايم شورای امنيت و آلمان تسليم مقامات ايران کرد، نه تنها شامل وعده جديد آمريکا در مورد غنی سازی اورانيوم در ايران، بلکه شامل پيشنهاد مشارکت مستقيم ايالات متحده در مذاکرات با ايران در صورت تعليق برنامه غنی سازی و تعهد اروپاييان به ساخت نيروگاه های آب سبک و حمايت از درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی است
 
واشنگتن پست

واشنگتن پست اظهارات علی لاريجانی، سرپرست مذاکرات هسته ای ايران پس از ملاقات با خاوير سولانا را نقل می کند که مذاکرات دو ساعته خود را سازنده توصيف کرد و گفت که پيشنهادهايی را که دريافت کرده حاوی گام های مثبتی است اما ابهاماتی نيز در آن وجود دارد.

به گفته ديپلمات ها، فضای ملاقات ها نشان از واقعيت اطمينان های داده شده از سوی مقامات ايرانی داشت که گفتند پيشنهادهای ارايه شده را به طور جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واشنگتن پست از قول يک مقام ايرانی، که نام وی فاش نشده، می نويسد که پيشنهادهای جديد دارای جنبه هايی است که ارزش بررسی را دارد.

جورج بوش نيز در سخنانی گفته است که واکنش ايرانيان مثبت به نظر می رسيد و بر تمايل ايالات متحده به حل و فصل اين مساله از راه های ديپلماتيک تاکيد کرده است.

مقامات آمريکايی گفته اند که پيشنهادهای ارايه شده نماد "ديپلماسی موثری" است که مورد تاييد جورج بوش قرار گرفته بود با اين اميد که دامنه محدود گزينه های خود، يعنی يا عمليات نظامی يا گردن نهادن بر خواست ايران را گسترش دهد و از اختيارات بيشتری برای تصميم گيری در اين زمينه برخوردار شود.

به نوشته واشنگتن پست در عين حال، دريافت امتيازات پيش بينی شده، شامل کاهش تحريم های آمريکا در مورد فروش قطعات هواپيماهای غيرنظامی و فناوری های مورد استفاده در پيش بينی زمين لرزه و مطالعات زمين شناسی، به تصميم ايران در تعليق غنی سازی مشروط است در حاليکه اين کشور همواره چنين اقدامی را مردود دانسته است.

تلاش برای مصالحه

واشنگتن پست اظهار نظر يک ديپلمات غربی را نقل می کند که هر دو طرف بايد به طور جدی به دستيابی به مصالحه بينديشند و می افزايد که از نظر دولت آمريکا، اين امکان که ايران روزی بتواند به غنی سازی اورانيوم مبادرت ورزد به معنی آن است که اين کشور از حق غنی سازی اورانيوم محروم نمی شود، يعنی نکته ای که مقامات ايرانی آن را غيرقابل قبول خوانده بودند.
نيروگاه بوشهر
واشنگتن پست: درزمان تعليق غنی سازی ايران می تواند نيروگاه بوشهر را با سوخت روسی راه اندازی کند

به نوشته واشنگتن پست، پيشنهادهای جديد نتيجه واقعيات تازه است زيرا در ماه آوريل ايران اعلام کرد که توانسته است مقاديری اورانيوم غنی شده توليد کند و مقامات ايرانی گفتند که اين تحول واقعيات عينی را تغيير داده است.

واشنگتن پست ادامه می دهد احتمالا ايران به چانه زنی برای حفظ امکان غنی سازی در مقياس کوچک مبادرت می کند اما در صورت قبول پيشنهادهای ارايه شده، اين کشور خواهد توانست برخی از بخش های برنامه های هسته ای خود، از جمله راه اندازی نيروگاه هسته ای بوشهر، را تحقق بخشد و برای اين منظور، در زمان تعليق غنی سازی، سوخت لازم را از روسيه وارد کند.

واشنگتن پست از قول منابع ديپلماتيک می نويسد که انتظار می رود در پی تسليم پيشنهادهای جديد، تماس بين مقامات ايرانی، اروپايی، روسی، چينی و آمريکايی برای توافق در باره جزييات اين پيشنهادها در خلال چند هفته آينده ادامه يابد زيرا هدف از ارايه اين پيشنهادها ايجاد زمينه از سرگيری مذاکرات است.

اگر ايران با تعويق غنی سازی موافقت کند، اين مذاکرات می تواند از ماه آينده آغاز شود.

به نوشته واشنگتن پست، درعين حال، يک ديپلمات اروپايی در تهران گفته است که ايرانيان برای فروبردن و هضم پيشنهادها و به خصوص تحرکات آمريکا به زمان نياز دارند اما مهمترين تحول در اين زمينه، آمادگی آمريکاييان برای شرکت در مذاکرات با ايران است و ساير مسايل در مقايسه با اين پيشنهاد کم اهميت به نظر می رسد.

وانشگتن پست در پايان اين مقاله می نويسد که ضرب الاجلی برای دريافت پاسخ از ايران تعيين نشده اما وزير خارجه آمريکا از چند هفته، و نه چند ماه، فرصت سخن گفته در حاليکه برخی ديپلمات ها گفته اند که "ضرب الاجل طبيعی" برای اين منظور تا قبل از برگزاری اجلاس سران گروه هشت کشور صنعتی است که قرار است روز 15 ژوئيه در شهر سن پترزبورگ، روسيه، کار خود را آغاز کند.