BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:35 گرينويچ - شنبه 15 ژوئيه 2006 - 24 تیر 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
متن مجموعه پيشنهادی اروپا به ايران
 
مبانی يک موافقتنامه دراز مدت

هدف ما آنست که روابط و همکاری با ايران رابر اساس احترام متقابل و برقراری اعتماد بين المللی در ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته ای ايران، توسعه دهيم. ما سرآغاز تازه ای را برای مذاکرات در مورد يک توافق جامع با ايران پيشنهاد می نماييم. چنين موافقتنامه ای در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت و در يک قعطنامه ای شورای امنيت صحه گذاری خواهد شد.

جهت بوجود آوردن شرايط صحيح برای مذاکرات:

ما

-- حق ايران را در توليد انرژی هسته ای به منظور استفاده صلح آميز، و مطابق با الزامات ان تی پی مورد تاکيد دوباره قرار داده و در اين راستا حمايت خود را از ايران در توسعه يک برنامه انرژی هسته ای غير نظامی مورد تاکيد دوباره قرار خواهيم داد.

-- تعهد خواهيم کرد که فعالانه ساخت راکتور های آب سبک در ايران را از طريق پروژه های مشترک بين المللی، مطابق با قوانين آژانس بين المللی انرژی اتمی مورد حمايت قرار دهيم.

-- موافقت خواهيم کرد که با شروع مجدد مذاکرات، بحث درباره برنامه هسته ای ايران را در شورای امنيت به تعليق درآوريم.

ايران

-- متعهد خواهد شد که کليه موارد باقی مانده نگرانیهای آژانس بين المللی انرژی هسته ای را در همکاری کامل با اين آژانس مورد توجه قرار دهد.

-- کليه عمليات مربوط به غنی سازی و باز فرآوری را که مورد راستی آزمايی آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت، و طبق درخواست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد به حال تعليق در آورد و متعد خواهد شد که اين و ضيعت را در طول اين مذاکرات همچنان ادامه دهد و اجرای پروتکل احاقی را از سر گيرد.

حوزه های همکاریهای آينده که در مذاکرات مربوط به يک توافق دراز مدت مورد بحث قرار خواهد گرفت

هسته ای

ما قدمهای زير را بر خواهيم داشت:

حقوق ايران در زمينه انرژی هسته ای

-- تصريح حق غير قابل انتقال ايران در زمينه انرژی هسته ای برای اهداف صلح آميز، بدون تبعيض و مطابق با مواد يک و دو ان پی تی، و همکاری با ايران در مورد توسعه يک برنامه غير نظامی انرژی هسته ای توسط ايران.

-- مذاکره و اجرای يک توافقنامه ای همکاری هسته ای يورانيم/ ايران

راکتور های آب سبک

-- حمايت فعالانه از ساخت راکتورهای آب سبک جديد توليد برق در ايران از طريق پروژه های مشترک بين المللی مطابق با قوانين آژانس بين المللی انرژی اتمی و ان پی تی، با استفاده از آخرين تکنولوژی روز، که شامل صدور اجازه انتقال مصنوعات و محصولات لازم و در اختيار گذاشتن تکنولوژی پيشرفته جهت حفاظت راکتورهای توليد برق در مقابل زلزله نيز می باشد.

-- ارائه همکاری در مديريت پسماند سوخت هسته ای و زباله های راديو اکتيو به روشهای مناسب.

پژوهش و توسعه در زمينه ای انرژی هسته ای

-- ارائه يک برنامه جامع همکاری در تحقيق و توسعه، شامل امکان ارائه راکتورهای تحقيقی آب سبک، بويژه در زمينه توليد راديو ايزوتوپ، تحقيقات پايه و استفاده از انرژی هسته ای در علوم پزشکی و کشاورزی

ضمانتهای سوخت

-- دادن تضمينهای الزام آور حقوقی و چند لايه سوخت به ايران، بر اساس:

-- مشارکت به عنوان يک شريک در يک تاسيسات بين المللی در روسيه، جهت ارائه خدمات غنی سازی در تامين يک منبع قابل اطمينان سوخت برای راکتور های هسته ای ايران. موکول به نتايج مذاکرات، چنين تاسيساتی قادر به غنی سازی تمامی يو اف 6 توليد شده در ايران خواهد بود.

-- ايجاد يک مخزن احتياطی بر طبق شرايط تجاری، جهت نگاهداری سوخت هسته ای تا ميزان مورد احتياج پنج سال ايران، که برای استفاده ايران ذخيره می شود، با مشارکت و تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی.

-- ايجاد و بسط يک ميکانيزم پابرجای چند جانبه با آژانس بين المللی انرژی اتمی جهت دسترسی قابل اطمينان به سوخت هسته ای بر اساس نظراتی که در جلسه بعدی شورای حکام شورای حکام مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تجديد نظر در توقف

موافقتنامه دراز مدت، با در نظر گرفتن کوششهای جمعی جهت اعتماد بين المللی شامل ماده ای خواهد بود در مورد تجديد نظر در کليه جوانب موافقتنامه ای از قرار زير:

-- تائيد آژانس بين المللی انرژی اتمی مبنی براينکه کليه موارد باقی مانده و نگرانی های گزارش شده توسط آژانس بين المللی انرژی اتمی، از جمله فعايت های که می توانست جنبه های هسته ای نظامی داشته باشد، برطرف شده است و

-- تائيد اينکه هيچ نوع فعاليت و يا مواد اعلام نشده هسته ای در ايران وجود نداشته، و اعتماد بين المللی به اينکه برنامه هسته ای منحصرا صلح آميز و غير نظامی می باشد، باز گشته است.

سياسی و اقتصادی

همکاری در امنیت منطقه ای

حمايت از تشکيل کنفرانس جديدی جهت تشويق گفتگو د همکاری در مورد موضوعات مربوط به امنيت منطقه ای.

تجارت و سرمايه گذاری بين المللی

بهبود دسترسی ايران به اقتصاد بين المللی، بازارها و سرمايه ها، از طريق حمايت عملی از جذب ايران در ساختارهای بين المللی شامل تجارت جهانی، و ايجاد چارچوبی برای سرمايه گذاری مستقيم بيشتر در ايران و تجارت با ايران (از جمله موافقتنامه تجارت وهمکاری اقتصادی با اتحاديه اروپا). گامهای در جهت بهبود دسترسی به محصولات و تکنولوژی کليدی برداشته خواهد شد.

هواپيمای غير نظامی

همکاری در هواپيمای غير نظامی ازجمله امکان رفع محدويتهای موجود بر سر راه سازندگان آمريکای و اروپایی که مانع صدور هواپيمای غير نظامی به ايران است، و افزايش امکان نو سازی خطوط هوايی غير نظامی ايران.

شراکت در زمينه انرژی

ايجاد يک مشارکت دراز مدت در زمينه انرژی بين ايران و اتحاديه اروپا و ديگر شرکای علاقه مند، با موارد استفاده وا قعی و عملی

زير ساختماهای مخابراتی

حمايت از روز آمد کردن زير ساختارهای مخابراتی ايران و تامين اينترنت پيشرفته، شامل امکان رفع محدويت های و ضع شده از سوی ايلات متحده در حوزه های مرتبط و ديگر محدوديت های صادراتی.

همکاری در زمينه تکنولوژيهای پيشرفته

همکاری در زمينه تکنولوژی پيشرفته و ساير زمينه ها که بعدا مورد توفق قرار خواهند گرفت.

کشاورزی

حمايت از توسعه کشاورزی در ايران، از جمله امکان دسترسی به محصولات کشاورزی، تکنولوژی، و ماشين آلات کشاورزی اروپايی و آمريکايی.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران