BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده:
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
انتشار متن نامه احمدی نژاد به صدراعظم آلمان
 
محمود احمدی نژاد
احمدی نژاد: حقوق شما را رعايت نمی کنند و می خواهند ما هم از حقوق خود دست برداريم
دبيرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ايران متن نامه ارسالی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، برای صدراعظم آلمان را که ماه گذشته برای وی ارسال شده بود انتشار داده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - دبيرخانه اطلاع رسانی دولت دليل اين اقدام را انتشار بخش هايی از نامه آقای احمدی نژاد به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، توسط خبرگزاری های خارجی و درخواست منابع خبری برای آگاهی از متن کامل اين نامه اعلام داشته است.

رييس جمهوری ايران دليل ارسال اين نامه را سابقه تاريخی آلمان و نقش بالقوه آن در تاثيرگذاری بر اوضاع جهان، فشار فاتحان جنگ دوم جهانی بر اين کشور و همچنين زن بودن صدراعظم آلمان و در نتيجه، برخورداری وی از عواطف انسانی قويتر و قرار داشتن در جايگاه مادری توصيف کرده است.

آقای احمدی نژاد در اين نامه، با اشاره ای تلويحی به شکست آلمان در جنگ دوم، می نويسد که به برخی از ملت های جهان که به اعتبار تاريخ گذشته خود می توانند نقشی عمده در تمدن سازی ايفا کنند اجازه تلاش در اين زمينه داده نشده و برعکس، همواره احساس تحقير و شرمندگی را در اين ملت ها ايجاد کرده اند.

وی می افزايد "تلاش های تبليغاتی بعد از جنگ دوم آنچنان وسيع بوده است که بعضی باور کرده اند که مقصر تاريخی هستند و بايد جريمه گناهان پدران خود را طی نسل های متوالی و تا زمانی نا معلوم پرداخت نمايند."

'مدعيان ملت آلمان'
 امروز مدعيان دايمی عليه ملت بزرگ آلمان بعضی کشورهای زورگو و صهيونيست ها هستند که رژيم اشغالگر قدس را با زور سرنيزه در خاورميانه تاسيس کرده اند
 
محمود احمدی نژاد

رييس جمهوری ايران با يادآوری اينکه جنگ دوم شصت سال پيش خاتمه يافته، می نويسد که آثار اين جنگ هنوز متوجه جهان است و می افزايد که "هنوز برخورد بعضی از کشورهای زورگو و گروه های قدرت طلب و جنگ افروز، برخورد کشورهای فاتح با کشورهای شکست خورده است و باج خواهی ادامه دارد و مردم حق ندارند حتی در مورد منشا آن فکر و سئوال کنند زيرا در اين صورت جای آنان در زندان است."

آقای احمدی نژاد در ادامه می نويسد که "امروز مدعيان دايمی عليه ملت بزرگ آلمان بعضی کشورهای زورگو و صهيونيست ها هستند که رژيم اشغالگر قدس را با زور سرنيزه در خاورميانه تاسيس کرده اند."

'بهانه هلوکاست'

محمود احمدی نژاد خطاب به صدراعظم آلمان می نويسد "قصد ندارم موضوع هلوکاست را بررسی کنم اما آيا اين احتمال عقلايی نيست که بعضی کشورهای پيروز در جنگ قصد داشته اند بهانه ای درست کنند و بر اساس آن، مردم کشور مغلوب را دائما شرمنده نگهدارند تا انگيزه، حرکت و نشاط را در آنان تضعيف کنند و جلوی پيشرفت و اقتدار شايسته آن کشور را سد نمايند؟"

وی می افزايد که "علاوه بر مردم آلمان، مردم خاورميانه بلکه همه بشريت از طرح موضوع هلوکاست متضرر شده اند بدين ترتيب که با طرح ضرورت استقرار بازماندگان هلوکاست در سرزمين فلسطين، يک تهديد دايمی درخاورميانه به وجود آورند تا فرصت های پيشرفت و تعالی را از مردم منطقه بگيرند."

بوش و مرکل
تا به حال بوش و مرکل دريافت کنندگان نامه های احمدی نژاد بوده اند

آقای احمدی نژاد با محکوم کردن اسرائيل به دليل آنچه که تجاوز بی حدو مرز به کشورهای همسايه می خواند، می نويسد که اگر کشورهای فاتح در جنگ دوم به خصوص بريتانيا در برابر بازماندگان هلوکاست احساس مسئوليت می کردند، چرا آنان را در کشورهای خود پناه ندادند بلکه يهوديان را به مهاجرت تشويق کردند.

وی می افزايد "آيا اگر ظلم و کشتار احتمالی در يک منطقه جهان محکوم و مردود باشد، می توان به بهانه جبران آن در منطقه ديگری از جهان به ظلم و اشغالگری و ترور رضايت داد؟"

رييس جمهوری ايران با محکوم کردن سياست های اسرائيل، از نفوذ صهيونيست ها در اقتصاد، رسانه های گروهی و بعضی از مراکز قدرت سياسی سخن گفته و اظهار می دارد که اين وضعيت، که وی آن را ناشی از رويکرد باج خواهانه برای جبران هلوکاست می داند، مصالح بسياری از مردم اروپا را به مخاطره افکنده و فرصت های زيادی را از دست آنان گرفته است.

به خصوص، وی به موقعيت آلمان اشاره می کند و می نويسد که ملت آلمان با وجود همه فشارها و محدوديت ها، توانسته ای به پيشرفت هايی دست يابد و در عين حال می افزايد "اما تصور کنيد که اين وضع وجود نداشت و دولت های حاکم به باج خواهی صهيونيست ها نه می گفتند و از بزرگترين دشمن بشريت حمايت نمی کردند، (در چنين صورتی) آلمان در چه مرتبه ای از حيثيت نزد آزادگان و مسلمانان جهان و مردم اروپا و تاثير گذاری در صلح و آرامش جهانی قرار داشت."

در ادامه اين نامه، آقای احمدی نژاد می نويسد که اروپاييان نقش خود در صحنه بين المللی را تا حد زيادی از دست داده اند و حتی نتوانسته اند مشکلات خود را حل کنند و در اشاره ای تلويحی به ايالات متحده به عنوان ايجاد کننده اين وضعيت می افزايد "البته اين هم قابل درک است که قدرت های بزرگ خارج از قاره در پی آنند که ثابت کنند اروپا نمی تواند به خود متکی باشد و القا می کنند تا کمک و مداخله آنان نباشد، اروپاييان نمی توانند کاری انجام دهند."

وضعيت ايران و پيشنهاد همکاری با آلمان

محمود احمدی نژاد در نامه خود به صدراعظم المان می نويسد که ملت ايران نيز پس از جنگ دوم با مداخلات برخی از فاتحين جنگ روبرو بوده و اين کشورها را متهم می کند که در صدد جلوگيری از پيشرفت ايران و دست اندازی به منابع انرژی اين کشور بودند و از رژيم صدام حسين در جنگ حمايت کردند.

رييس جمهوری ايران برخی از فاتحان جنگ دوم را متهم می کند که پس از خاتمه جنگ سرد، از خود خودخواهی و توسعه طلبی بيشتری نشان می دهند و می افزايد که هنوز هم بخش مهمی از مردم جهان و حتی سازمان های بين المللی تحت تاثير اخلاق و رفتار فاتحين جنگ دوم هستند.

 ايران و آلمان می توانند با تکيه بر ديدگاه های متعالی و بلند در کنار يکديگر نقش مهمتری در صحنه بين المللی ايفا کنند و اين همکاری ها می تواند نقش اروپا در صحنه بين المللی را نيز ارتقا بخشد ... و بدون ترديد همکاری دو ملت صلح طلب، قدرتمند و با فرهنگ آلمان و ايران به نفع اروپاست
 
محمود احمدی نژاد

وی در برشمردن مشکلات جهانی که آنها را ناشی از اقدامات کشورهای زورگو می خواند، تلويحا به بحران هسته ای ايران و فشار بر اين کشور برای کنار گذاشتن غنی سازی اورانيوم هم اشاره می کند و ضمن تکرار موضع جمهوری اسلامی در اين زمينه، می نويسد که اين کشورها با "حقوق مسلم و قانونی ملت ها در دسترسی به فناوری های برتر" مخالفت می ورزند.

آقای احمدی نژاد ارسال نامه ای برای جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، را يادآور می شود و می نويسد که در آن نامه، فهرستی از مشکلات جهانی را برای آقای بوش شرح داده است.

رييس جمهوری ايران با يادآوری جنگ ايران و عراق، خطاب به صدراعظم آلمان می نويسد که "فکر می کنم ما و شما هردو مورد ظلم واقع شده ايم؛ آنان حقوق شما را رعايت نمی کنند و می خواهند ما هم از حقوق خود دست برداريم."

در ادامه نامه خطاب به صدراعظم آلمان آمده است که "ايران و آلمان می توانند با تکيه بر ديدگاه های متعالی و بلند در کنار يکديگر نقش مهمتری در صحنه بين المللی ايفا کنند و اين همکاری ها می تواند نقش اروپا در صحنه بين المللی را نيز ارتقا بخشد ... و بدون ترديد همکاری دو ملت صلح طلب، قدرتمند و با فرهنگ آلمان و ايران به نفع اروپاست."

رييس جمهوری ايران در مورد اهداف همکاری مورد نظر خود می نويسد "ما بايد به ناهنجاری های موجود در تعاملات بين المللی، تعاملاتی که تعاملات پيروزمندان و شکست خوردگان در جنگ دوم جهانی است، خاتمه دهيم و در اين مسير ملت ها و تعداد زيادی از دولت ها نيز همراه ما خواهند بود."

آقای احمدی نژاد در اجرای تصميم خود برای ارسال نامه هايی برای رهبران کشورهای جهان پيش از اين نامه ای نيز برای رييس جمهوری آمريکا ارسال داشته بود اما پاسخی به آن دريافت نکرده است.

 
 
احمدی نژادايران و آمريکا
متن نامه احمدی نژاد به بوش منتشر شد
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران