BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 18:35 گرينويچ - سه شنبه 24 اکتبر 2006 - 02 آبان 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
سخنرانی اکبر گنجی در پارلمان اروپا
 
اکبر گنجی در پارلمان اروپا - عکس از پارلمان اروپا
اکبر گنجی حکومت ايران را "دولتی بنيادگرا با ساختاری سلطانی" خواند
روز سه شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۰۶، اکبر گنجی، روزنامه نگار ايرانی که به خاطر گزارش های افشاگرانه اش از قتل های سياسی در ايران، شهرت يافت و بعدا زندانی شد، در ادامه سفر درازمدتش دور دنيا برای چند تن از اعضای پارلمان اروپا در استراسبورگ (فرانسه) سخنرانی کرد.

در اين برنامه که از سوی کميته فرعی حقوق بشر پارلمان و هيئت نمايندگی روابط با ايران در پارلمان اروپا برنامه ريزی شده بود اکبر گنجی با حاضران در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران به تبادل نظر پرداخت.

هلن فلوتر، رئيس کميته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا در مورد علت دعوت از آقای گنجی به بخش فارسی بی بی سی گفت: "از يک طرف او شخصيتی شناخته شده در جهان است که در زمينه های گوناگون توجه اعضای پارلمان اروپا را نيز به خود جلب کرده و از ديگر سو با دعوت و پذيرايی از او می خواستيم حمايتمان را از نيروهای دمکرات ايران ابراز کنيم".

خانم فلوتر سخنان گنجی را "بسيار منطقی و دقيق" توصيف کرد و "برنامه کاری" ارائه شده برای اتحاديه اروپا توسط وی را "خصوصا در مورد حقوق بشر و دمکراسی، جالب" خواند.

'روشن و مفيد'

هلن فلوتر - عکس از پارلمان اروپا
 با دعوت و پذيرايی از گنجی می خواستيم حمايتمان را از نيروهای دمکرات ايران ابراز کنيم
 
هلن فلوتر، رئيس کميته فرعی حقوق بشر در پارلمان اروپا

او همچنين به عنوان يک شهروند اروپايی به گنجی حق داد که "از استراتژی و سياست اتحاديه اروپا در رابطه با ايران ناراضی باشد چرا که فشارها و تلاش های اروپا برای رعايت حقوق بشر در ايران، چندان نتيجه بخش نبوده است" و پيشنهادهای اکبر گنجی را "به رغم آنکه ممکن است عملی کردنشان چندان آسان نباشد، روشن و مفيد" خواند.

وی در همين رابطه از احتمال پيگيری پيشنهاد آقای گنجی در زمينه "حمايت پارلمان اروپا از اطلاع رسانی آزاد به ايران" خبر داد.

هلن فلوتر همچنين گفت که پيشنهادهای آقای گنجی به صورت يک برنامه، مدون خواهد شد و علاوه بر کميسيون فرعی حقوق بشر، در پارلمان و همينطور در خلال گفتگوهای احتمالی آتی هيئت نمايندگی روابط با ايران مد نظر قرار خواهد گرفت.

اکبر گنجی در سخنانش خطاب به نمايندگان پارلمان اروپا با اشاره به نقش اروپا در مسايل جهانی، حساسيتش نسبت به مسايل ايران و نا آرامی های منطقه خاورميانه "صلح و آرامش در اروپا" را تا حد زيادی در گرو "صلح و آرامش در خاورميانه، جنوب مديترانه و شمال آفريقا" دانست.

او گفت که مردم منطقه خاورميانه احساس می کنند در برخورد با مسئله فلسطين دوگانه برخورد می شود و اين مسئله را عامل موفقيت "بنيادگرايان" در "بسيج افکار عمومی توده ها در جوامع اسلامی به نفع خود و عليه منافع غرب" خواند.

اکبر گنجی سپس به توصيف وضعيت در ايران پرداخت و مدعی شد که حاکمان ايران "برای بقای خود ناگزيرند که کشور را مدام در وضعيت جنگی نگه دارند تا از اين طريق بتوانند احساسات ناسيوناليستی و مذهبی مردم را تحريک کنند، و اجماع ملی را حول مبارزه با دشمن خارجی بازتوليد نمايند".

'بنيادگرايی'

اکبر گنجی - عکس از پارلمان اروپا
 رشد بنيادگرايی، خواه از نوع اسلامی آن و خواه از نوع يهودی و مسيحی اش نهايتا به زيان صلح و ثبات منطقه ای و بين المللی می انجامد
 
اکبر گنجی

وی همچنين رهبران ايران را متهم کرد "در پی آن هستند که رهبری افکار عمومی جهان اسلام را نيز به دست آورند، و بر جايگاه گروههای بنيادگرايی مانند القاعده تکيه بزنند".

او سپس به انتقاد از وضعيت آزادی های سياسی و اجتماعی در ايران پرداخته، حکومت ايران را "دولتی بنيادگرا با ساختاری سلطانی" خواند که به طور "سيستماتيک حقوق انسانی اوليه آنها را نقض می کند".

آقای گنجی در بخش ديگری از سخنانش در حالی که مهمترين چالش منطقه خاورميانه را "مقابله با رشد روزافزون بنيادگرايی" معرفی می کرد، "بنيادگرايان هوادار رژيم ايران" را متهم کرد "آماده اند که مخالفان حکومت و دگرانديشان را در داخل و خارج کشور ترور و حتی سلاخی کنند".

وی با اين حال تاکيد کرد که "اين بنيادگرايان حاضر نيستند به خاطر آن رژيم، جان ببازند".

او در همين رابطه خواستار همکاری "تمامی صلح طلبان جهان و نيروهای ميانه رو و صلح دوست منطقه" برای مقابله با "موج روبه گسترش بنيادگرايی" شد.

اکبر گنجی در ادامه از جهان غرب خواست تا "باب گفت و گوی سازنده با صداهای طرفدار ميانه روی، مدارا، و دموکراسی را در دنيای اسلام بگشايد، و از گسترش تلاش های رسانه ای و سياسی برای خلق تصويری غير واقعی از فرهنگ و آموزه های دينی اسلام به عنوان دشمن مدرنيته و دموکراسی بپرهيزد".

او رسانه های غربی را متهم کرد که "تنها صدای بنيادگرايان اسلامی را منعکس می کنند، و خاورميانه را کانون تروريستها و افراطيون بنيادگرا تصوير می نمايند".

'جاه طلبی اتمی'

اکبر گنجی و آنجليکا بير - عکس از پارلمان اروپا
 به نظر می رسد که نظام جمهوری اسلامی برای تضمين امنيت و بقای خود امنيت و منافع ملی ايرانيان را به گرو گرفته باشد
 
اکبر گنجی

وی از دولت های غربی خواست "به مفهوم گسترده تری از امنيت بينديشند". وی گفت: "اين دولت ها بايد امنيت مردم و جامعه مدنی را در کشورهای منطقه خاورميانه به اندازه امنيت نظامی، امنيت آبراه ها و مناطق استراتژيک، و امنيت صدور نفت، در ملاحظات سياسی و تصميم گيريهای مربوط به سياست خارجی خود منظور نمايند".

آقای گنجی مهمترين شيوه "مقابله با بلندپروازی" دولت ايران در زمينه فن آوری اتمی را "دموکراتيزه شدن نظام سياسی" اين کشور اعلام کرد.

او خطاب به نمايندگان کشورهای عضو اتحاديه اروپا گفت: "جهان غرب بايد روشن کند که آيا در روابط خود با ايران در پی منافع کوتاه مدت خود است يا به تأمين منافع دراز مدت خود نظر دارد".

به باور آقای گنجی اگر غرب منافع کوتاه مدت خود را می جويد "مسأله نفت، مبادلات تجاری، و انرژی هسته ای در صدر نگرانيهای آن قرار می گيرد" و در اين صورت "منافع اقتصادی و نگرانيهای امنيتی خود را به هزينه چشم پوشی از نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران تأمين می کند".

وی گفت: "هرگونه سازشی که به قيمت ناديده گرفتن مسائل مربوط به حقوق بشر در ايران حاصل شود، از جانب مردم ايران غير قابل قبول و نابخشودنی است".

روابط مشروط

اکبر گنجی در پارلمان اروپا - عکس از پارلمان اروپا
 تاريخ اروپا گواهی می دهد که چگونه بی اعتنايی نسبت به نقض حقوق بشر توسط نازی ها در آلمان به فجايعی هولناک انجاميد، و چگونه آن آتش از درون مرزهای آلمان فراتر رفت و جهان را طعمه خود کرد
 
اکبر گنجی

اکبر گنجی ابراز اميدواری کرد "توافق بر سر مسائل هسته ای" به هزينه "ناديده گرفتن نقض حقوق بشر" تمام نشود.

او در خاتمه سخنانش "راه حلهای نظامی از نوع مدل افغانستان و عراق" را نيز گره گشا ندانست و گفت که هزينه سنگين و توانفرسای جانی و مالی جنگ را مستقيما "مردم بی گناه ايران" تحمل خواهند کرد.

وی از دولتهای اروپايی خواست برای آنکه ثابت کنند در مناسبات خود با ايران صرفا در پی منافع اقتصادی و تضمين صدور نفت نيستند، بايد هرگونه روابط اقتصادی، سرمايه گذاری، و انتقال تکنولوژی به ايران را به "رعايت موازين حقوق بشر، و رعايت قواعد رقابت سياسی دموکراتيک، و نيز حاکميت قانون" در اين کشور مشروط کنند.

اکبر گنجی افزود: "نقض حقوق بشر در داخل مرزهای سياسی يک کشور را مطلقا نمی توان از امور داخلی آن کشور بشمار آورد".

آقای گنجی همچنين با حمايت از ورود ايران به سازمان تجارت جهانی، ادعا کرد "اين فرايند راههای رفت و آمد با جهان خارج را بر روی ايرانيان می گشايد، و جامعه بسته مطلوب حاکمان خودکامه را ناممکن می سازد".

 
 
اکبر گنجینامه به آمريکا
متن کامل مقاله اکبر گنجی در واشنگتن پست
 
 
اکبر گنجی، فرانسيس فوکوياماچالش دموکراسی
گفتگوی اکبر گنجی با فرانسيس فوکوياما
 
 
نوام چامسکی و اکبر گنجیگنجی و چامسکی
دغدغه های مشترک دو روشنفکر ناراضی
 
 
روشنفکریتلاطم انديشه
تاريخ روشنفکری ايران به روايت اکبر گنجی
 
 
اکبر گنجیگزارش ويدئويی
اکبر گنجی به اعتصاب غذای سه روزه خود پايان داد
 
 
کاريکاتور روزنامه نيويورک تايمز برای مقاله اکبر گنجیاز رسانه های ديگر
گنجی: پول نمی تواند برای ما دموکراسی بخرد
 
 
اکبر گنجیگفتگو با گنجی
خواست من تغيير رژيم جمهوری اسلامی ايران است
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران