http://www.bbcpersian.com

15:56 گرينويچ - چهارشنبه 18 اکتبر 2006 - 26 مهر 1385

تغيير موضع هلند در مورد ايرانيان همجنسگرا

وزير مهاجرت هلند از موضع قبلی خود در مورد اخراج مهاجران غيرقانونی عقب نشينی کرده و اعلام کرده که مهاجران غيرقانونی ايرانی که همجسنگرا باشند از هلند اخراج نخواهند شد و زمان اخراج مهاجران غيرقانونی ايرانی که به مسيحيت تغيير مذهب داده اند نيز تا اواسط بهار سال آينده به تعويق می افتد.

همجنسگرايی يا تغيير مذهب از جمله دلائلی است که برخی از ايرانيان برای درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحاديه اروپا همچون هلند مطرح می کنند اما اين دلائل هنگامی پذيرفته می شود که فرد متقاضی شواهد و مدارکی ارائه کند که نشان دهد او به دليل همجنسگرا بودن يا تغيير مذهب در ايران تحت پيگرد يا آزار قرار گرفته است.

همجسنگرايی در ايران جرم محسوب می شود و در صورت اثبات در دادگاه می تواند برای مردان مجازات اعدام و برای زنان مجازات شلاق را به همراه داشته باشد اما طی سالهای اخير که رسانه ها و گروههای مدافع حقوق بشر موارد اعدام در ايران را با دقت دنبال و گزارش می کنند، موردی که دادگاه فردی را به جرم همجنسگرا بودن به اعدام محکوم کرده باشد گزارش نشده است.

ريتا وردونک وزير مهاجرت هلند تابستان سال گذشته نامه ای به مجلس اين کشور نوشت و اعلام کرد که تحقيقات وزارت خارجه هلند نشان می دهد زندگی و فعاليت در جامعه ايرانی برای مردان و زنان همجنسگرا تا زمانی که همجنسگرايی خود را آشکار نکرده باشند ناممکن نيست و بنابر اين، آن دسته از مهاجران غيرقانونی ايرانی که همجنسگرايی را دليل درخواست پناهندگی خود عنوان کرده باشند اگر دليلی برای تحت پيگرد يا آزار قرار گرفتن در ايران عرضه نکنند از هلند اخراج خواهند شد.

نامه وزير مهاجرت هلند مخالفتهايی در مجلس هلند برانگيخت، بويژه اينکه اين نامه با اعدام دو جوان ايرانی در شهر مشهد همزمان شد که به جرم تجاوز به پسربچه ای سيزده ساله در ملأ عام به دار آويخته شدند.

برخی گروههای مدافع حقوق بشر در خارج از ايران دليل اعدام اين دو جوان را همجنسگرا بودن آنان عنوان کردند اما وزير مهاجرت هلند اعلام کرد که دولت ايران مشخص کرده که دليل اعدام دو جوان مشهدی، تجاوز به عنف بوده نه صرفاً همجنسگرايی.