BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:39 گرينويچ - سه شنبه 14 نوامبر 2006 - 23 آبان 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
صلاحيت سه نماينده خبرگان برای انتخاب دوباره رد شد
 
مجلس خبرگان رهبری
سخنگوی شورای نگهبان گفته که فقهای اين شورا در بررسی صلاحيتها چيزی جز رضای خدا و وضعيت داوطلبان را در نظر نمی گيرند اما روند تعيين صلاحيتها در اين شورا همواره مورد اعتراض اصلاح طلبان قرار داشته است
سه نفر از نمايندگان کنونی مجلس خبرگان ايران برای ورود دوباره به اين مجلس که صلاحيت عزل و نصب رهبر کشور و نظارت بر عملکرد او را دارد، صالح شناخته نشدند.

انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبری ايران قرار است پانزدهم دسامبر (24 آذر) آينده برگزار شود، نامزدی برای اين انتخابات منوط به تأييد صلاحيت از سوی شورای نگهبان قانون اساسی ايران است.

عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که از ميان افرادی که داوطلب نامزدی در انتخابات خبرگان شده اند، تاکنون صلاحيت ‪ ۱۴۴‬نفرشان تأييد و صلاحيت 240 نفر ديگر رد شده و صلاحيت نه داوطلب ديگر همچنان در دست بررسی است.

به گفته آقای کدخدايی، سه تن از رد صلاحيت شدگان نمايندگان کنونی مجلس خبرگانند.

وی هويت رد صلاحيت شدگان را فاش نکرده اما خبرگزاری دانشجويان ايران از مجيد انصاری و علی اروميان به عنوان دو نماينده کنونی مجلس خبرگان نام برده که برای ورود دوباره به اين مجلس صالح تشخيص داده نشده اند.

مجيد انصاری از معدود چهره های اصلاح طلب در مجلس خبرگان به شمار می رود و نام علی اروميان نيز حدود دو سال پيش و در ارتباط با تلاش برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقيق و تفحص از قوه قضائيه با استفاده از اختيارات آقای اروميان به عنوان نماينده مجلس خبرگان مطرح شد.

در ژانويه 2005 (دی 1383)، فردی به نام رضا مدحی تازه کند، معروف به حسينی متهم شد که از عنوان رياست دفتر آقای اروميان سوء استفاده می کرده و با استفاده از اين عنوان دست به کلاهبرداری و اغفال و تهديد می زده است.

آن گونه که مراجع قضائی اعلام کردند، فرد متهم خود را رئيس دفتر و مشاور عالی امنيتی و سياسی آقای اروميان معرفی می کرده احکامی با امضای آقای اروميان همراه داشته که در آنها به وی مأموريت تحقيق و بررسی درباره مسئولان قوه قضائيه در هر سطح و بررسی تخلفات آنها داده شده بوده، او را مجاز به حمل سلاح کمری و کاربرد تجهيزاتی همچون اسپری گاز اشک آور، چراغ گردان، بی سيم و دستبند می کرده و در عين حال به کليه مقامهای قضايی، اطلاعاتی، امنيتی، انتظامی يا نظامی هشدار می داده که حق بازداشت آقای حسينی يا بازخواست و تفتيش او را ندارند و نخواهند داشت.

آقای حسينی کليه اين اتهامات را رد کرد، هرچند آقای اروميان اروميان پذيرفت که اعضای دفترش در مأموريتی که وی برای بررسی عملکرد دستگاه قضائی به آنها داده بوده مرتکب تخلف شده اند.

ديگر نماينده مجلس خبرگان که برای ورود دوباره به اين مجلس صالح تشخيص داده نشده، به گفته سخنگوی شورای نگهبان، دليل رد صلاحيتش عدم شرکت در آزمون بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان مشخص نکرده است که چرا کسی که پيشتر نماينده خبرگان بوده و صلاحيت علمی اش تأييد شده بوده می بايست دومرتبه در آزمون شرکت کند.

نامزد غيرمعمم

يکی از شرايط اصلی نامزدی در انتخابات خبرگان، برخورداری از تحصيلات دينی در حد اجتهاد، لااقل در بخشی از احکام شرع است که با وظائف نمايندگی خبرگان ارتباط پيدا می کند.

از جمله راههايی که شورای نگهبان برخورداری از اين شرط را در ميان نامزدها بررسی می کند برگزاری آزمون کتبی است.

با اينکه افرادی با درجه اجتهاد وجود داشته اند که منصب مذهبی نداشته و ملبس به لباس روحانيت نبوده اند، اما طی سه دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، هيچ فرد غيرمعممی به اين مجلس وارد نشده است.

اما اين بار نام يک فرد غيرمعمم در ميان نامزدهای انتخابات خبرگان به چشم می خورد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، محسن اسماعيلی عضو حقوقدان شورای نگهبان که در کنار تحصيلات دانشگاهی تحصيلات حوزوی نيز داشته، از چند تن از علمای شيعه اجازه‌ اجتهاد دارد و در آزمون کتبی نيز شرکت کرده، برای نامزدی در انتخابات خبرگان تأييد صلاحيت شده است.

آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان گفته، علت رد صلاحيت ‪ ۵۴‬نفر از داوطلبان اين بوده که هيچگونه تحصيلات حوزوی نداشته اند.

نامزدی بدون زنان

قانون منعی برای نامزدی زنان در انتخابات خبرگان نديده اما در سه دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هيچ نامزد زنی حضور نداشته است.

در انتخابات جاری شماری از زنان داوطلب نامزدی شده بودند اما آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان گفته، از بين اين داوطلبان تنها دو نفرشان دارای شرايط اوليه تشخيص داده شدند و به آزمون دعوت گرديدند اما هيچکدام در آزمون کتبی موفق به اخذ نمره علمی نشده است.

دعوای صلاحيتها

کسانی که صلاحيتشان برای نامزدی در انتخابات خبرگان رد شده، سه روز (تا شنبه هيجدهم نوامبر) فرصت دارند به بررسی صلاحيتها اعتراض کنند و شورای نگهبان پس از آن ده ‬روز فرصت خواهد يافت اين شکايات را بررسی کرده، اعلام نظر کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفته که فقهای اين شورا در بررسی صلاحيتها چيزی جز رضای خدا و وضعيت داوطلبان را در نظر نمی گيرند اما روند تعيين صلاحيتها در اين شورا همواره مورد اعتراض اصلاح طلبان قرار داشته است.

ايراد ديگری که مطرح می شود اين است که برخی از فقهای شورای نگهبان خود داوطلب نمايندگی در مجلس خبرگانند و در واقع خود آنها بايد صلاحيت خود را برای ورود به مجلس خبرگان تأييد کنند.

از سوی ديگر، فقهای شورای نگهبان صلاحيت کسانی را تأييد می کنند که حق عزل و نصب رهبر را دارند، در حالی که خود اين فقها مستقيماً از جانب رهبر تعيين می شوند و اين امر می تواند به رهبر امکان کنترل کسانی را بدهد که نظارت بر عملکرد او را به عهده خواهند داشت.

انتخابات بدون رقابت

آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان گفته، در برخی از حوزه های انتخابيه تنها يک نفر برای نامزدی در انتخابات تأييد صلاحيت شده است و در انتخابات رقيبی ندارد، مگر آنکه نامزدهايی از ديگر حوزه های انتخاباتی خود را به حوزه انتخابيه وی انتقال دهند که چنين اقدامی قانوناً امکانپذير است.

وی در عين حال تصريح کرده که انتخابات با حضور تنها يک نامزد نيز منع قانونی ندارد.

 
 
نشان مجلس خبرگانانتخابات خبرگان
داوطلبی زنان و غيرروحانيون برای نظارت بر رهبر ايران
 
 
شورای نگهبانشورای نگهبان و مجلس خبرگان
چالشی به نام صلاحيت نامزدها
 
 
شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبریتحليل
ترکيب مجلس خبرگان رهبری، تغيير يا ادامه سنت گذشته؟
 
 
.تحليل
مجلس خبرگان رهبری، عرصه تازه برای منازعه قدرت
 
 
آیت الله خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی، نايب رييس مجلس خبرگانانحصار در اجتهاد
نظارت خبرگان رهبری و چالشهای ولايت فقيه
 
 
قوه قضايی رو در رو با مجلسايران
اتهامات بی سابقه قوه قضاييه عليه دو عضو مجلس و خبرگان
 
 
.سياسی
مجلس خبرگان رهبری، ضرورت تغيير و مقاومت متقابل
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران