BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 17:46 گرينويچ - چهارشنبه 15 نوامبر 2006 - 24 آبان 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
خبرگان؛ رقابت سنتی ميان محافظه کاران و اصلاح طلبان
 

 
 
نشست مجلس خبرگان
اصولگرايان به عنوان رقيبی جديد وارد اين دوره از انتخابات مجلس خبرگان شده اند
چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ايران بيست و چهارم آذر ماه امسال (۱۵ دسامبر) همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ايران برگزار می شود. وظيفه اصلی مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب جانشين وی در صورت غزل يا فوت رهبر است.

گرچه گروه های مختلف سياسی در ايران تصميم به ارايه ليست انتخاباتی مورد نظر خودشان را دارند اما رقابت انتخاباتی اصلی در انتخابات مجلس خبرگان ميان دو گروه عمده روحانيون در ايران يعنی مجمع روحانيون مبارز (اصلاح طلبان) و جامعه روحانيت مبارز (محافظه کاران) است.

دو طيف اصلاح طلبان و محافظه کاران با ائتلاف های جناحی و حزبی در صدد گرفتن تعداد بيشتری از کرسی های مجلس خبرگان هستند و از همين رو رقيبان سنتی (اصلاح طلبان و محافظه کاران) فضا را چندان برای ورود طيف تازه وارد اصولگريان که نزديک چهار سال است با اين نام در فضای سياسی ايران ظاهر شده اند، باز نکرده اند.

با اين همه اصولگريان را بايد يکی از رقيبان فعال اين دوره انتخابات دانست هرچند که رقابت اصلی ميان اصلاح طلبان و محافظه کاران است.

اصلاح طلبان که طی سه انتخابات چهار سال اخير (شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری) متحمل شکست شده اند، در صدد تجديد حيات در عرصه سياسی ايران هستند. محافظه کاران نيز که پيش از اين تصور می کردند سهمی از قدرت اصولگريان نصيب شان خواهد شد، با کنار گذاشته شدن تدريجی، در پی حضور فعال سياسی هستند.

در همين حال، اصولگريان که اکنون شورهای شهر، مجلس و دولت را دراختيار دارند، در اين دور از انتخابات خبرگان در پی کسب پيروزی تازه و در اختيار گرفتن تمامی نهادهای انتخابی اند.

اصولگريان در پی چهارمين پيروزی

پيش از انتخابات گذشته شوراها، گروه های سياسی در ايران به دو بخش عمده "اصلاح طلبان" و "محافظه کاران" تقسيم می شدند. اما با پيروزی گروه آبادگران در انتخابات شوراها در تهران، کم کم جريان سومی نيز به اين مجموعه اضافه شد که اصولگريان نام گرفت.

کانديداهای مشهور
اکبر هاشمی رفسنجانی رييس جمهور اسبق(مشترک در ليست اصلاح طلبان)،علی اکبر مشکينی رييس فعلی مجلس خبرگان،عباس واعظ طبسی توليت آستان قدس رضوی،علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات،حسن روحانی دبير سابق شورای عالی امنيت ملی، هاشم حسينی بوشهری مدير حوزه علميه قم ، محمود هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضاييه، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، احمد جنتی دبير شورای نگهبان، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل ايران، محمد يزدی رييس سابق قوه قضاييه، محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، محد تقی مصباح يزدی رييس موسسه پژوهشی امام خمينی قم

اصولگريان از زمان ورود به رقابتهای انتخاباتی نه همانند اصلاح طلبان وعده های دمکراتيک و اصلاحات داده اند و نه شباهتی به محافظه کارانی داشته اند که حفظ وضع موجود را خواستارند و برداشتی سنتی از سياست با حضور روحانيون دارند.

بازگشت به وعده های انقلاب اسلامی و کمک به وضع معيشتی مردم مهمترين شعار اصولگرايان در سه انتخابات اخير بوده است. ترکيب شورای شهر فعلی تهران که با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار که زمينه پيروزی وی در انتخابات رياست جمهوری را فراهم کرد و مجلس فعلی و البته کابينه آقای احمدی نژاد سليقه اصولگريان در کشورداری و سياست ورزی را نشان می دهد.

طيف اصولگريان که شاخصترين نماينده آنها در فضای سياسی فعلی محمود احمدی نژاد است، از لحاظ تئوريک خود را به محمدتقی مصباح يزدی، رييس موسسه پژوهشی امام خمينی قم و از روحانيون با نفوذ وابسته می داند.

آقای مصباح يزدی خود در ليست جامعه روحانيت مبار قرار دارد اما اصولگريان طرفدار وی الزاما از اين ليست حمايت نمی کنند و در صدد پيروزی کانديدهای خود هستند که چهره های چندان شناخته ای ميان آنها ديده نمی شود.

پيروزی اين طيف در انتخابات خبرگان، باعث نفوذ بيشتر طرفداران محمدتقی مصباح يزدی از جمله محمود احمدی نژاد خواهد شد.

محافظه کاران به دنبال حفظ کرسی هايشان

جامعه روحانيت مبازر به دبيرکلی "مهدی مهدوی کنی" و جامعه مدرسين حوزه علميه قم دو جريان عمده محافظه کاران در انتخابات مجلس خبرگان هستند. اين دو گروه با ائتلاف با هم قرار است با ارايه ليستی به نام "جامعتين" در انتخابات شرکت کنند.

اکبر هاشمی رفسنجانی رييس جمهور اسبق که در حال حاضر نايب رييس مجلس خبرگان نيز هست و حسن روحانی دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ايران از نامزدهای مشهور اين ليست هستند.

مهمترين رد صلاحيت شدگان
مجيد انصاری عضو فعلی مجلس خبرگان ، رضا تقوی رييس شورای سياست گذاری ائمه جمعه و عضو فعلی مجلس خبرگان،علی مصباح يزدی فرزند آيت الله مصباح يزدی

جامعه روحانيت مبارز تعداد قابل توجهی از کرسی های مجلس فعلی خبرگان را در اختيار دارد. محافظه کاران که از پيروزی در انتخابات شوراها و مجلس بازماندند و سهمی هم از دولت اصولگرا نصيب شان نشد، در پی حفظ کرسی های خود در اين نهاد هستند.

اصلاح طلبان به دنبال جبران سه ناکامی

اما اصلاح طلبان که شامل حدود 18 گروه بزرگ و کوچک می شوند و سه انتخابات گذشته را به رقيب نه چندان نامدار خود واگذار کرده اند، با انگيزه پيروزی در صدد ائتلاف در ميان خود برآمده اند.

"مجمع روحانيون مبارز به دبيرکلی محمد خاتمی و مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم که در اين انتخابات با نام "مجمعين" در انتخابات خبرگان شرکت می کند نيز يک ليست واحد ارايه خواهد کرد. البته تا کنون تنها سه نامزد مجمع روحانيون مبارز در حوزه انتخابيه تهران تاييد صلاحيت شده اند اما اصلاح طلبان برای پيروزی در اين انتخابات "ائتلاف حداکثری" را اساس کار خود قرار داده اند به طوری که هرچند اکبر هاشمی رفسنجانی عضو مجمع نيست اما اصلاح طلبان نام وی را در ابتدای ليست انتخاباتی خود خواهند گذاشت.

اميد ديگر اصلاح طلبان به تجديدنظر در رد صلاحيت هايی است که انجام شده و طی روزهای آينده اعلام خواهد شد.

تا به اينجا فقط حزب اعتماد ملی به دبيرکلی مهدی کروبی که در جريان انتخابات رياست جمهوری از مجمع روحانيون جدا شد و اين حزب را تاسيس کرد تصميم دارد ليست جدايی از اصلاح طلبان ارايه کند.

با اين همه حزب اعتماد ملی اعلام کرده که نود درصد اعضای ليست اين حزب با اصلاح طلبان مشترک است و نام آقای هاشمی رفسنجانی در صدر آن قرار دارد.

چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان برای آنچه کاهش هزينه های انتخاباتی عنوان شده، همزمان با انتخابات شوراها برگزار خواهد شد. تاکنون ۱۴۴ نفر از نامزدها از سوی شورای نگهبان تاييد شده ‌اند که اين تعداد کمتر از دو برابر مورد لزوم اعضای خبرگان است به طوری که در بعضی از استانها مثل بوشهر تعداد کانديدها به حد نصاب لازم نمی رسد.

طول دوره نمايندگی مجلس خبرگان هشت سال است اما برای همزمان شدن آن با انتخابات دو دوره بعد شوراها اجبارا مدت نمايندگی دوره چهارم ۹ سال خواهد شد. قرار است نمايندگان دوره چهارم برای مدت زمامداری اين مجلس نيز تصميم گيری کنند که اين موضوع انگيزه مضاعفی برای پيروزی به دو طيف اصلی سياسی رقيب در انتخابات اين دوره مجلس خبرگان داده است.

 
 
نشان مجلس خبرگانانتخابات خبرگان
داوطلبی زنان و غيرروحانيون برای نظارت بر رهبر ايران
 
 
شورای نگهبانشورای نگهبان و مجلس خبرگان
چالشی به نام صلاحيت نامزدها
 
 
شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبریتحليل
ترکيب مجلس خبرگان رهبری، تغيير يا ادامه سنت گذشته؟
 
 
آيت الله خمينیجمهوری به نام دين
مشروعيت نظام سياسی از مقبوليت آن ناشی می شود
 
 
.تحليل
مجلس خبرگان رهبری، عرصه تازه برای منازعه قدرت
 
 
آیت الله خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی، نايب رييس مجلس خبرگانانحصار در اجتهاد
نظارت خبرگان رهبری و چالشهای ولايت فقيه
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران