http://www.bbcpersian.com

23:23 گرينويچ - يکشنبه 19 نوامبر 2006 - 28 آبان 1385

'دستگيری منصور اسانلو توسط لباس شخصیها'

بنا به گزارش ها منصور اسانلو، رئيس هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که سه ماه پيش با قرار وثيقه از زندان آزاد شده بود، روز يکشنبه توسط افراد لباس شخصی دستگير شده و ظاهرا به زندان اوين منتقل شده است.

آقای اسانلو اول ديماه سال گذشته (ژانويه 2006) همراه با شمار ديگری از اعضای سنديکا و راننده های شرکت واحد در پی اعتراض های صنفی که با برخورد نيروهای امنيتی ايران همراه بود، بازداشت شد و بيش از هفت ماه (تا مرداد ماه سال 85) در زندان بسر می برد.

ابراهيم مددی، نايب رئيس سنديکای شرکت واحد، به بخش فارسی بی بی سی گفت که حدود ساعت 9 صبح روز يکشنبه 28 آبان ماه (19 نوامبر) در حالی که آقای اسانلو برای خريد روزنامه از اتومبيل پياده شده بوده، ماموران امنيتی با لباس شخصی وی را احاطه می کنند و با زور او را سوار اتومبيل کرده و از محل دور می شوند.

آقای مددی که در اين زمان همراه آقای اسانلو بوده می گويد ماموران در مواجهه با پرسش وی در مورد هويت آنها آقای مددی را نيز مورد ضرب و شتم قرار می دهند و يکی از ماموران با سلاح کمری خود يک تير هوايی شليک می کند و همزمان آقای اسانلو را به درون يک خودرو هل می دهند.

از هويت ماموران و اينکه آقای اسانلو به چه محلی منتقل شده، خبر رسمی انتشار نيافته اما آقای مددی می گويد که مسئولان دادسرای انقلاب در تهران به همسر آقای اسانلو گفته اند که وی به زندان اوين منتقل شده است.

منصور اسانلو سه ماه پيشتر با قرار وثيقه 150 ميليون تومانی از زندان آزاد شده بود و دستگيری وی توسط ماموران لباس شخصی در حالی صورت گرفته که پرونده وی و برخی ديگر از بازداشت شدگان سنديکای شرکت واحد در مراجع قضايی ايران همچنان در حال بررسی است.

اعتراض های کارگری و اعتصاب کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی در سال گذشته خورشيدی با برخورد مامورهای امنيتی ايران روبرو شد و مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند به خواسته های معيشتی کارگران رسيدگی می کنند، اما " آميخته شدن مطالبات صنفی با انگيزه های سياسی " را برنمی تابند.

اين در حالی است که در پی دستگيری آقای اسانلو، يکی ديگر از فعالان سنديکای اتوبوسرانی تهران گفته بود تنها جرم آقای اسانلو 'آموزش قانون اساسی جمهوری اسلامی' و آگاه کردن کارگران از حقوقی بوده که در قانون برايشان در نظر گرفته شده است.

سنديکای اتوبوسرانی در سال 1347 خورشيدی (۱۹۶۸ ميلادی) در ايران تاسيس شد ولی فعاليت های آن بعد از انقلاب اسلامی تعطيل بود تا اين که در سال 1384 (۲۰۰۵ خورشيدی) بازگشايی شد.