BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:42 گرينويچ - شنبه 23 دسامبر 2006 - 02 دی 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
دستور احمدی نژاد عليه 'تشکلهای منحرف معنوی'
 
.
شورای فرهنگ عمومی که مأمور برنامه ريزی عليه تشکلهای انحرافی شده، از شوراهای وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است
محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران برای جلوگيری از آنچه بروز و ظهور افراد، تشکلها و انجمنهای انحرافی در پوشش مسائل عرفانی و معنوی خوانده، تدابيری اتخاذ کرده است.

به نوشته روزنامه کيهان، آقای احمدی نژاد شورای فرهنگ عمومی را موظف کرده است به سياستگذاری و برنامه ريزی برای مقابله با "تشکلهای انحرافی" بپردازد و نحوه عملکرد نهادها و سازمانهای ذيربط به اين سياستها را به صورت ساليانه گزارش کند.

شورای فرهنگ عمومی که مأمور برنامه ريزی عليه تشکلهای انحرافی شده، از شوراهای وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که عاليترين نهاد سياستگذاری فرهنگی در ايران به شمار می رود و آن گونه که روزنامه کيهان نوشته، موضوع مقابله با تشکلهايی که فعاليتشان در زمينه مسائل معنوی مورد تأييد دولت ايران نيست در شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز مطرح و برای مقابله با آن تصميم گيری شده است.

دولت ايران در حالی به اتخاذ تدابيری عليه تشکلهايی پرداخته که تحت عنوان مسائل معنوی فعاليت می کنند که به گواه آگاهان، طی سالهای اخير گرايش ايرانيان و بويژه جوانان به اين گونه تشکلها افزايش چشمگيری يافته است.

گرايش به برداشتهايی از مذهب که متفاوت با برداشت رسمی در ايران باشد و همچنين مشکلات و گرفتاريهايی که بر زندگی فردی و اجتماعی در جامعه ايرانی سايه انداخته، از جمله دلائلی است که کارشناسان برای افزايش گرايش ايرانيان به تشکلهايی مطرح می کنند که تحت عنوان مسائل معنوی فعالند.

در خبری که روزنامه کيهان چاپ کرده، مشخص نشده که شورای عالی انقلاب فرهنگی کداميک از تشکلهايی را که در قالب مسائل معنوی فعاليت می کنند منحرف می داند و به دنبال جلوگيری از فعاليت آنان است.

تشکلهايی که در قالب مسائل معنوی در ايران فعاليت می کنند طيف گسترده ای را در بر می گيرد که يک سوی آن، گروههای مذهبی همچون جمعهای عرفانی و طريقتهای صوفيانه قرار دارد و يک سوی ديگر آن به گروههايی بر می گردد که هدف فعاليت خود را ايجاد آرامش روحی و روانی در زندگی فردی و اجتماعی مطرح می کنند و بسياری از آنان از گروههای مشابهی در خارج از ايران الگو گرفته اند.

با اينکه حکومت ايران رسماً حکومتی مذهبی است اما بسياری از افراد و تشکلهايی که فعاليتشان جنبه مذهبی دارد نيز مورد برخورد حکومت قرار گرفته اند که از جمله نمونه های اخير آن می توان به تخريب خانقاه دراويش نعمت الله گنابادی در شهر قم و تحت تعقيب قرار دادن عده ای از پيروان اين سلسله تصوف و همچنين بازداشت روحانيونی همچون سيد حسن ابطحی و سيد حسين کاظمينی بروجردی اشاره کرد که همگی پس از روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد در ايران رخ داده است.

گرچه برخی افراد و گروههايی که با شيوه های غيرمذهبی و عمدتاً تحت عنوان حل مشکلات فردی و اجتماعی فعاليت می کرده اند نيز در مواردی با اتهاماتی همچون شيادی و کلاهبرداری در ايران تحت تعقيب قرار گرفته اند اما تعداد اين موارد بسيار کمتر از تشکلهای مذهبی و عرفانی بوده است.

تجمع تعداد زيادی از افراد در يک امکان در ايران به مجوز وزارت کشور نياز دارد و گزارشها از ايران حاکی است که در حالی که اعضای برخی گروههای مذهبی و عرفانی برای گردهم آمدن معمولاً با مشکلات قانونی مواجه می شوند، افراد و تشکلهايی که تحت عنوان فعاليت معنوی اما غيرمذهبی فعاليت می کنند تجمعات خود را در تالارهای شناخته شده برگزار می کنند و ظاهراً با مشکلات چندانی مواجه نمی شوند.

در کنار اينها افرادی نيز هستند که با شيوه های نامتعارف همچون جن گيری و جادوگری مدعی حل مسائل فردی و اجتماعی اند و اخيراً دستگاه قضائی ايران اعلام کرده که در حال اتخاذ تدابيری جدی عليه اين افراد است.

 
 
آرم شورای فرهنگ عمومیتجربيات شما
گروهها و تشکلهای معنوی در ايران
 
 
سيد حسن ابطحی - عکس از سايت اطلاع رسانی ابطحیدولت ايران و متافيزيک
بازداشت افراد به علت ادعای ارتباط با امام زمان
 
 
مطالب مرتبط
پدر ابطحی آزاد شد
12 اوت، 2006 | ايران
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران