http://www.bbcpersian.com

فرمانده سابق بسیج، معاون سیاسی وزیر کشور شد

مصطفی پورمحمدی وزیر کشور ایران، سردار علیرضا افشار را که معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود به مقام معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب کرده است.

معاونت سیاسی وزارت کشور یکی از سمت های حساس و مهم به حساب می آید که به طور معمول اجرای انتخابات را در ایران بر عهده دارد.

تغییر و تحول تازه در معاونت سیاسی وزارت کشور در حالی صورت می گیرد که قرار است در اواخر زمستان انتخابات مجلس برگزار شود.

آقای افشار از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به حساب می آید که در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرده و بعد از انقلاب مدتی عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی بوده و بعد به سپاه پاسداران پیوسته است.

نظرات شما در این زمینه

آقای افشار در طول جنگ هشت ساله با عراق از جمله فرماندهان ارشد سپاه بوده و در طول جنگ رئیس ستاد مرکزی و سخنگوی سپاه بوده و بعد از پایان جنگ با عراق به فرماندهی نیروی مقاومت بسیج منصوب شده است. در سال 1376 آقای افشار ریاست دانشگاه امام حسین را بر عهده داشته که دانشگاه اختصاصی سپاه پاسداران است.

سه سال بعد از آن آقای افشار به ستاد کل نیروهای مسلح منتقل شده و تا پیش از انتخابش به سمت معاون سیاسی وزارت کشور، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران بوده است.

پیش از این، مجتبی ثمره هاشمی معاون سیاسی وزیر کشور بود که همزمان به عنوان مشاور ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز فعالیت می کرد.

آقای ثمره هاشمی از نزدیکان آقای احمدی نژاد است و سال گذشته پیش از برگزاری انتخابات شوراها به سمت معاون سیاسی منصوب شده بود.

مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی قبلی و جدید وزارت کشور گفته است که مایل بودیم همکاری خود را با آقای ثمره هاشمی در مقام معاونت سیاسی ادامه بدهیم اما رئیس جمهور با ماندن وی در وزارت کشور موافقت نکرد.

آقای پورمحمدی در باره تغییرات انجام شده بر نحوه برگزاری انتخابات مجلس گفته است: "تغییرات چندان مطلوب نیست ولی در برخی موارد اجتناب ناپذیر است."

پیش از انتخاب آقای افشار به مقام معاونت سیاسی وزارت کشور انتقادهایی به انتخاب وزیر کشور در باره نظامی بودن وی مطرح شده بود که آقای پورمحمدی در این باره گفته است: "در دوره ما این حرف ها دیگر گذشته، دنیا از این حرف ها فراتر رفته و مدیران و انسانها با توانی و قابلیتی که دارند می توانند در حوزه های مدیریتی به کار گرفته شوند."

آقای پور محمدی همچنین با اشاره به سابقه خود در وزارت اطلاعات اضافه کرده که من هم از حوزه امنیتی وارد وزارت کشور شدم اما پس از ورود من به وزارت کشور کارها به صورتی پیش رفت که با پیش داوری ها متفاوت بود.

آقای افشار بعد از محمد باقرذوالقدر که معاون امنیتی وزیر کشور است دومین فرمانده ارشد سپاه به حساب می آید که در دولت آقای احمدی نژاد از مقام نظامی به سمتی سیاسی در وزارت کشور منصوب شده است.