http://www.bbcpersian.com

11:34 گرينويچ - يکشنبه 13 آوريل 2008 - 25 فروردین 1387

انتقاد اصولگرایان از تغییر وزرا در ایران

تغییر وزرای کشور و اقتصاد و دارایی در دولت محمود احمدی نژاد با انتقادهایی درون طیف اصولگرایان در ایران روبرو شده است.

تغییر و تحولات در دولت آقای احمدی نژاد طی دو سال اخیر از سوی جناح موسوم به اصلاح طلب نیز مورد سئوال قرار گرفته اما انتقاد برخی چهره های شاخص جناح اصولگرا و محافظه کار از این رویکرد، به گمان برخی تحلیلگران نشان از افزایش اختلافات دارد.

بیشتر انتقادهای مطرح شده به تغییر مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور بر می گردد. برخی تحلیلگران گفته اند که علت تغییر وزیر کشور، مخالفت او با برخی سیاست های رئیس جمهور بوده است. برخی نیز در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری را دلیل این تغییر عنوان می کنند و می گویند که رئیس جمهور ایران تمایل دارد فردی که بیشتر به دیدگاه های او نزدیک است، در این سمت قرار گیرد.

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از تغییر وزیر کشور انتقاد کرده و گفته است که مصطفی پورمحمدی، عملکرد موفقی داشته است و این تغییر در چنین شرایطی، اثر مطلوبی نخواهد داشت.

احمد توکلی، نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز از تغییر وزرا انتقاد کرده و با آن مخالفت کرده است.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان نیز در یادداشتی که امروز یکشنبه 25 فروردین منتشر شده، با توجه به شعار رسمی حکومت ایران مبنی بر "شکوفایی و نوآوری" در سال جدید و اظهارنظر رئیس جمهور ایران مبنی بر همراه بودن نوآوری با تغییر، نوشت که هر تغییری الزاما نوآوری نیست.

آقای شریعتمداری در سرمقاله خود نوشته است که تغییر وزرای دولت، بدون ضرر و زیان نیست و پیامدهای منفی غیرقابل انکاری دارد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز به عنوانی یکی از اصلی ترین احزاب جناح اصلاح طلب نیز به تغییر وزرا واکنش نشان داده و خواهان آن شده که دلایل تغییر وزیر کشور، به صورت شفاف گفته شود. حسین کاشفی، معاون دبیرکل این حزب گفته است که تغییر وزیر کشور، سئوالاتی را ایجاد می کند که باید به آنها پاسخ داده شود.

تغییر وزرای کشور و اقتصاد و دارایی در ایران به دنبال تکذیب چندباره این خبر از سوی مقام های دولتی تائید شد.

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت ایران در حالی خبر از این تغییر داد که پیشتر در گفتگو با خبرنگاران هر نوع تغییر در ترکیب هیات دولت را رد کرده و آن را دروغ سیزده خوانده بود.

از مدت ها پیش و قبل از تائید و تکذیب های اخیر، اخبار و گزارش هایی در رسانه های طرفدار و مخالف دولت منتشر شد که در آن به تغییرات آتی دولت اشاره شده بود اما با هر بار انتشار این اخبار، مقام های دولتی به رد آن پرداختند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران شخصا با هر دو وزیر، داوود دانش جعفری(وزیر اقتصاد) و مصطفی پورمحمدی (وزیر کشور) در این مورد سخن گفته و از آنها خواسته تا در جای دیگری به دولت کمک کنند.

سرپرست این دو وزارتخانه به زودی توسط رئیس جمهور معرفی خواهد شد و طبق قانون اساسی، سه ماه اداره وزارتخانه ها با سرپرست ممکن است.

تا کنون وزرای نفت و صنایع و معادن، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تعاون از سوی محمود احمدی نژاد از سمت وزارت کنار گذاشته شده اند. محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش ایران نیز آذر سال پیش از سمت خود کناره گرفت.