http://www.bbcpersian.com

23:55 گرينويچ - شنبه 28 ژوئن 2008 - 08 تیر 1387

هیو شوفیلد
پاریس

تظاهرات طرفداران مجاهدین خلق در پاریس

دهها هزار تن از طرفداران شورای ملی مقاومت ایران با تظاهرات در پاریس خواستار لغو ممنوعیت های بین المللی علیه شاخه نظامی آن یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران شدند.

آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده اند.

بریتانیا هفته گذشته این سازمان را از فهرست گروه های تروریستی خود خارج کرد.

مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ایران با حضور در این تظاهرات گفت اتحادیه اروپا با تروریست نامیدن سازمان مجاهدین خلق ایران به جمهوری اسلامی که به گفته او "قوی ترین حامی تروریسم" است کمک می کند.

جمهوری اسلامی ایران بارها اتهام تروریست بودن را رد کرده و خود را قربانی تروریسم خوانده است.

سازمان دهندگان این تظاهرات گفته اند ۷۰ هزار نفر از سراسر اروپا در آن شرکت کردند.

اما این آمار بطور مستقل تایید نشده است.

برخی از اعضای پارلمان های کشورهای اروپایی نیز در این تظاهرات شرکت داشتند.

فقدان توجیه قانونی

اتحادیه اروپا و آمریکا می گویند مجاهدین خلق که در دهه ۸۰ علیه جمهوری اسلامی دست به اسلحه برد و در عراق تحت حکومت صدام حسین پناه گرفت، یک سازمان تروریستی خارجی است.

اما حامیان این سازمان می گویند مدتهاست حملاتی که تروریستی نامیده شود را کنار گذاشته اند.

به گفته آنها بروکسل و واشنگتن تنها بدنبال جلب نظر تهران هستند.

حذف نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان های تروریستی بریتانیا موفقیت بزرگی برای این گروه بوده است.

حامیان آن اکنون می گویند هیچ توجیه قانونی برای اتحادیه اروپا وجود ندارد که مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی بداند.

پاسخ به این درخواست بر عهده فرانسه خواهد بود که در اول ژوئیه ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد.