دادگاه مصر حسنی مبارک را جریمه کرد

دادگاهی در مصر، حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع و دو مقام ارشد پیشین این کشور را ۹۰ میلیون دلار جریمه کرده است.

این حکم به دلیل قطع خدمات موبایل و اینترنت در مصر در جریان تظاهرات ضد دولتی در ماه ژانویه گذشته صادر شده است.

این اولین حکمی است که علیه آقای مبارک صادر شده است.

آقای مبارک با اتهام های جدی تری نیز روبرو است؛ از جمله صدور دستور کشتن مخالفان که می تواند مجازات اعدام را برای او به همراه داشته باشد.