پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آموزش زبان انگلیسی: قسمت دهم - فستیوال

این هفته اشلی و استیون به جشنواره موسیقی "بستیوال" در Isle of Wight می روند. اشلی با اشتیاق قصد دارد در چادرش زندگی کند اما استیون فکرهای دیگری در سر دارد. آنها هردو حال و هوای زندگی در هوای باز و کباب خوردن را دارند اما همه چیز طبق نقشه پیش نمی رود.

کارمن که خبرنگار است به تاریخچه صنعت خودروسازی در بریتانیا می پردازد. او پی می برد که چه نوع اتومبیل هائی کلاسیک هستند و در آینده ما چه نوع خودروهائی خواهیم راند.

راب که متخصص زبان انگلیسی است نکته های جالبی برای یادگیرنده ها دارد از جمله این که چگونه می توان دو فعل را با هم مصرف کرد. و با وآگاهی هرچه بیشتر از صدمه ای که به بشر به محیط زیست وارد می کند، کارشناس ما در زمینه Seat on the Street در باره علل اصلی آلودگی هوا صحبت می کند.

ویدیوی بخش های مختلف برنامه به جز " Seat on the Street" در وبسایت شورای فرهنگی بریتانیا موجود است. برای دیدن این ویدیو و متن آن، اینجا را کلیک کنید.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این برنامه به آدرس wots@bbc.co.uk ایمیل کنید.