پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

First child of an infant nation

متن خبر

First the birth of a nation and then the arrival of its first citizen.

The weekend saw South Sudan usher in independence after decades of civil war.

As revellers were marking the newborn country’s secession from the north, Josephine Alphanes gave birth to her son, who she named Independence.

Nurses and midwives joined in the celebrations.

متن خبر به فارسی

ابتدا، تولد یک کشور؛ و سپس ورود اولین شهروند.

آخر هفته شاهد بود که سودان جنوبی بعد از دهه ها جنگ داخلی، استقلال را آغاز کرد.

در حالی که افراد شادمانی کنندگان تجزیه کشور تازه مستقل از شمال را جشن می گرفتند، ژوزفین الفانس پسر خود را به دنیا آورد و نام او را استقلال گذاشت.

پرستارها و ماماها به جشن ها پیوستند.

کلمه های تازه

usher in آغازکردن

revellers شادمانی کنندگان

secession تجزیه

gave birth to به دنیا آورد

midwives ماماها

تمرین

با کلمه مناسب از فهرست زیر، جمله ها را کامل کنید.

توجه: برای کامل کردن جمله ها ممکن است لازم باشد شکل کلمه ها را تغییر دهید.

usher in / revellers / secession / gave birth to / midwives

1.

Beyonce and Coldplay are among the acts taking to the stage at day two of Scotland's largest music festival. Organisers expect about 85,000 ______________ a day at T in the Park at Balado, near Kinross.

2.

The Democratic League of Kosovo and the Alliance for the Future of Kosovo boycotted February's vote. They cited Mr Pacolli's history of ties to Russia, which opposed Kosovo's 2008 ______________ from Serbia.

3.

A hospital maternity unit in County Durham is to temporarily shut because of a shortage of ______________.

4.

It may take protesters and reformers years to achieve their aims, and even when free and fair elections do take place, there is no guarantee they will automatically _____________ better government.

5.

Kate Hudson has _________________ a boy with fiancé and Muse frontman Matt Bellamy.

پاسخ ها

1.

Beyonce and Coldplay are among the acts taking to the stage at day two of Scotland's largest music festival. Organisers expect about 85,000 revellers a day at T in the Park at Balado, near Kinross.

Source: T in the Park: Revellers enjoy day two at Balado

2.

The Democratic League of Kosovo and the Alliance for the Future of Kosovo boycotted February's vote. They cited Mr Pacolli's history of ties to Russia, which opposed Kosovo's 2008 secession from Serbia.

Source: Election of Kosovo's president ruled illegal

3.

A hospital maternity unit in County Durham is to temporarily shut because of a shortage of midwives.

Source: Staff shortage shuts Bishop Auckland maternity unit

4.

It may take protesters and reformers years to achieve their aims, and even when free and fair elections do take place, there is no guarantee they will automatically usher in better government.

Source: Arab Spring: Where it is now and where it may be going

5.

Kate Hudson has given birth to a boy with fiancé and Muse frontman Matt Bellamy.

Source: Kate Hudson gives birth to a boy with Matt Bellamy