'ترک سی و سه پل به دلیل مرمت قبل از انقلاب است'

در پی انتشار خبر ترک برداشتن سی و سه پل اصفهان، ابولفضل قربانی سخنگوی شورای شهر اصفهان با تکذیب موضوع ترک برداشتن سی وسه پل به واسطه عبور مترو از کنار پل گفت:"علت اصلی، مرمت انجام گرفته در زمان طاغوت به دلیل استفاده از مصالح سیمان و میلگرد و نداشتن همخوانی با مصالح استفاده شده در زمان ساخت پل است."

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگو شورای شهر اصفهان اضافه کرد:" براساس بررسی‌های انجام شده این ترکها هیچ ارتباطی با عبور مترو و عملیات احداث تونلهای آن ندارد چرا که فاصله و عمق تونلها تا محل مورد اشاره بسیار زیاد بوده به طوریکه فاصله افقی نزدیک به ۷۰ متر و عمق تونل از سطح بستر رودخانه نزدیک به ۸ متر و ۵۰ سانت است و ترکهای پل قبل از عبور مترو نیز وجود داشته است."