پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

Word on the Street - Part1

بخش اول از سری دوم، از مجموعه آموزش زبان انگلیسی با بی بی سی "Word on the Street" را می بینید.