نیویورک تایمز وب‌سایت چینی راه‌اندازی کرد

روزنامه نیویورک تایمز برای ورود به بزرگ‌ترین بازار اینترنت دنیا، نسخه چینی سایت خود را ارائه کرده است.

این روزنامه گفته است هدف وبسایت چینی زبان نیویورک تایمز، شهروندان تحصیلکرده و مرفه چین است.

این اقدام نیویورک تایمز به رغم نگرانی‌ها از سانسور شدید اینترنت در چین صورت گرفته است.

نیویورک تایمز گفته است که به استانداردهای روزنامه‌نگاری خود پایبند خواهد بود.

چوزف کان، سردبیر بخش خارجی این روزنامه گفته است که نیویورک تایمز مانند یک شرکت رسانه ای چینی عمل نخواهد کرد.