پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

Word on the street Part 5

بخش پنجم از سری دوم، از مجموعه آموزش زبان انگلیسی با بی بی سی "Word on the Street" را ببینید.