پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

Word On The Street part 6

بخش ششم از سری دوم، از مجموعه آموزش زبان انگلیسی با بی بی سی "Word on the Street" را ببینید.