پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم زادروز ستار بهشتی در خانه مادری

این ویدیو را اسماعیل برای بی بی سی فارسی فرستاده و در توضیح آن گفته: "مراسم زادروز ستار بهشتی (شهریور ۹۳) در منزل مادرش، گوهر عشقی، با حضور تعدادی از آشنایان و فعالان سیاسی و اجتماعی از جمله نسرین ستوده و محمد نوریزاد برگزار شد."

شما هم می توانید تصاویر خود را برای ما به آدرس shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید و یا از طریق صفحه شاهد عینی برای ما بفرستید.