به روز شده: 09 فوريه, 2010 - Published 16:54 GMT
 
Ukraine and Russia argue about spies
 
ویکتور یوشچنکو

عنوان درس: مشاجره روسیه و اوکراین بر سر جاسوس ها


روسیه و اوکراین یکدیگر را علنا متهم به جاسوسی کرده اند. این ماجرا در حالی اتفاق افتاده که کمتر از یک هفته به تاریخ برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری اوکراین باقی مانده است..

به گزارش گوش بدهيد

Ukraine says that the five alleged Russian spies were caught with a camera concealed inside a pen, other espionage equipment and $2000 - a reported bribe for a Ukrainian contact.

The head of Ukraine's security service says that the five were trying to obtain military secrets. Four of them have been expelled from Ukraine, while the fifth has been detained.

Russia's security service, the FSB, has confirmed the detention, but denied the Ukrainian version of events. The FSB said its actions were a response to the recruitment of Russians by the Ukrainian security services.

The mutual recriminations come at a highly sensitive time. Just two weeks ago, Russia sent an ambassador to Ukraine after a five month absence. And on Sunday, Ukrainians will vote in an election to choose a successor to the outgoing President, Viktor Yushchenko.

Mr Yushchenko's time in office has been marked by strained relations with Moscow, and his departure was being seen as an opportunity for an improvement in ties between the two countries.

James Rodgers, BBC, Europe Regional Editor

به کلمات گوش بدهيد

alleged
اظهار شده، ادعا شده

concealed
پنهان شده، مخفی شده

espionage
جاسوسی

expelled
have been expelled : اخراج شده اند

has been detained
بازداشت شده است

the recruitment of
استخدام........

The mutual recriminations
اتهام های متقابل

time in office
در اینجا: دوره ریاست جمهوری، مدتی که بر سر کار بوده

strained relations
روابط مشکل و تنش آلود 
 
SEARCH IN LEARNING ENGLISH
 
 
اخبار روز
 
Other Stories

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.