به روز شده: 31 مه, 2011 - Published 12:41 GMT
 
Destruction of smallpox virus delayed
 
smallpox virus
Photo: Eye of Science/Science Photo Library

عنوان درس: نابود کردن ویروس آبله به تعویق افتاد


کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی در نشست اخیر خود در ژنو در باره سرنوشت آخرین ذخائر باقی مانده از ویروس مرگ آفرین آبله رای گیری کردند. بنا به نتیجه رای گیری، تصمیم گیری در باره از بین بردن این ذخائر تا سه سال دیگر به تعویق افتاد.

به گزارش گوش بدهيد

Smallpox was eradicated in 1979 but two stocks of live smallpox virus remain.

For years the debate over what to do with them has raged. In Geneva developing countries argued it was high time to destroy all known samples of a virus which in the past claimed millions of lives.

But the United States and Russia, the two countries which hold the virus samples, wanted to keep them for at least another five years saying that if smallpox ever re-emerged, either by accident or even deliberately, the samples could be needed to create a vaccine.

That argument seemed finally after days of division to sway member states, and they approved a compromise - postponing a decision on destroying the virus samples for another three years.

And so the fate of one of the world's deadliest viruses is still not decided and the debate over whether the world is safer with it, or without it, will continue.

Imogen Foulkes, BBC News, Geneva

به کلمات گوش بدهيد

was eradicated
پاکسازی شد

has raged
در بحث ها هنوز هم دو طرف نظرات تند ابراز می کنند

high time
اقدامی مناسب و درست است

samples
نمونه ها

re-emerged
دوباره ظاهر شد، بازگشت

deliberately
عمدا

to sway
در اینجا: متقاعد کردن

a compromise
سازش، مصالحه

postponing
به تاخیر انداختن

the fate of
سرنوشت چیزی 
 
SEARCH IN LEARNING ENGLISH
 
 
اخبار روز
 
Other Stories

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.