BBC Persian

ایران ازتصمیم کانادا علیه مجاهدین خلق قدردانی کرد

ایران از تصمیم دولت کانادا علیه سازمان مجاهدین خلق ایران قدردانی و از رای دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این سازمان انتقاد کرده است.

روز دوشنبه، 8 دسامبر (18 آذر)، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری هفتگی خود گفت که از اقدام کانادا در باره "تروریستی شناختن" سازمان مجاهدین خلق استقبال می کند و حکم دادگاه اتحادیه اروپا را برای خارج کردن نام این گروه از فهرست سازمان های ممنوعه "شتاب زده و سیاسی" می داند.

اوایل ماه جاری، پیتر وان لون، وزیر امنیت عمومی کانادا، اعلام کرد که بررسی فهرست گروه های تروریستی که هر دو سال یک بار صورت می گیرد، تکمیل شده و شورای فرمانداری این کشور توصیه وی را در زمینه باقی ماندن چهل و یک گروه در این فهرست را پذیرفته است.

آقای وان لون این اقدام را برای حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تامین مالی گروه های تروریستی و فعالیت آنها در سطح جهانی لازم دانست.

دولت کانادا از ماه مه سال 2005 سازمان مجاهدین خلق را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است.

آقای قشقاوی در نشست خبری روز دوشنبه (18 آذر) از حکم دادگاه اروپا در مورد سازمان مجاهدین خلق انتقاد به عمل آورد.

هفته گذشته دادگاه اتحادیه اروپا، مستقر در لوکزامبورگ، تصمیم قبلی این اتحادیه در مسدود کردن دارایی های سازمان مجاهدین خلق را فاقد مبنای حقوقی مستدل دانست و به لغو این تصمیم رای داد.

اتحادیه اروپا هر شش ماه فهرست گروه هایی را که سازمان های تروریستی می داند مورد بررسی قرار می دهد و تصمیم هایی را علیه آنها اتخاذ می کند که در مورد سازمان مجاهدین خلق، شامل مسدود کردن دارایی آنها بوده است.

آقای قشقاوی در انتقاد از رای دادگاه اروپا، سازمان مجاهدین خلق را به ارتباط با "کشتار مردم ایران و عراق و دیگر مناطق" متهم کرد و گفت که هیچ چیز در باره ماهیت این سازمان تغییر نکرده و "همان افراد، همان فرقه گرایی، ایدئولوژی و مانیفست کاری وجود دارد."

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که سازمان مجاهدین خلق با حکومت سابق عراق ارتباط داشته و اظهار داشت که همانگونه که صدام حسین با حمایت افکار عمومی جهان، محاکمه و مجازات شد، لازم است "عوامل صدام هم که با اجازه، پول و راهنمایی های صدام شرارت های بسیاری انجام داده اند، محاکمه شوند و این محاکمه مورد حمایت قرار گیرد."

علاوه بر کانادا و اتحادیه اروپا، دولت آمریکا نیز سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی محسوب می کند اما این سازمان به گنجانده شدن نام خود در فهرست سازمان های تروریستی اعتراض کرده است.

اخبار مرتبط