خلاصه

  1. جسد یک نفر دیگر از معدن یورت در آزادشهر گرگان خارج شد
  2. ستاد امانوئل مکرون، کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه حمله بزرگ سایبری را محکوم کرد
  3. ادامه فعالیت های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران