خلاصه

  1. بریتانیا تبادل اطلاعات با آمریکا را از سرگرفت
  2. برگزار نشست گروه هفت در سیسیل ایتالیا
  3. انتقاد دیده‌بان حقوق بشر از تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران