خلاصه

  1. عربستان گفته است که فهرست شکایت‌ها را به قطر ارائه می‌دهد
  2. مفقود شدن تعدادی از ملوانان ناو جنگی آمریکا در سواحل ژاپن
  3. واکنش کوبا به اعمال مجدد برخی از تحریم های آمریکا