خلاصه

  1. وزارت دادگستری آمریکا از فرمان ترامپ در دادگاه دفاع کرد
  2. تصویب قانونی جنجالی در پارلمان اسرائیل درباره شهرک‌های یهودی‌نشین
  3. وزیر خارجه ایران می گوید اجرای برجام چشم انداز دشواری پیش رو دارد