افسانه اراده آزاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افسانه اراده آزاد

  • 12 مهٔ 2017 - 22 اردیبهشت 1396

آیا ما اراده آزاد داریم یا نداریم؟ این سؤال در واقع از شاخه‌های سؤال قدیمی جبر و اختیار است. و مشکل‌اش همان مشکل جبر و اختیار است: اینکه اگر به اختیار معتقد باشیم، به تعبیری می‌شود گفت عملا به علیت معتقد نیستیم. در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، آرش افراز، عصب شناس دانشگاه ام آی تی درباره اراده آزاد صحبت می‌کند.