انسداد فکری در دوران رضا شاه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انسداد فکری در دوران رضا شاه

در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی، دانشگاه سیراکیوز، درباره دوران رضا شاه صحبت می‌کند. آیا استبداد رضا شاه منجر شد که ما از لحاظ فکری هم به یک دوره انسداد برسیم؟ یا به عبارتی کاروان فکر در ایران که با مشروطه راه افتاده بود از حرکت ایستاد؟ به باور بروجردی "اگر نخواهیم خیلی سخت‌گیرانه نگاه بکنیم، از این دوران باید به‌عنوان یک دوران که از بسیاری لحاظ شکوفایی فکری به ارمغان آورده، یاد کرد".